Скинути
Контраст
Розмір
Сховати налаштування
Close
Налаштування доступності
Контакт-центр МОЗ
0 800 60 20 19
Facebook Youtube Telegram X White
Про міністерство
Керівництво Стратегія Положення про міністерство Міжнародні партнери Очищення влади Внутрішній аудит Критична інфраструктура
Воєнний стан
Громадянам
Заявка на лікування за кордоном Доступні ліки Здоров'я А-Я Всеукраїнський тур ЗміниТИ Закупівлі ліків Протидія COVID-19 Безоплатна правнича допомога Допомога українським медикам та армії Опитування Психічне здоров'я Створення безбар`єрного простору МСЕК Військово-лікарські комісії
Медичним працівникам
Освіта
Стратегія розвитку медичної освіти Науково-дослідні установи Вступ на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров'я» Цикли спеціалізації, тематичного удосконалення та заходи БПР у 2024 році
Пресцентр
Документи
eHealth
Контакти

База знань eHealth

Зміст

Розділ 1. Загальна цифрова грамотність працівників охорони здоров’я

Тема 1.1. Робота з комп’ютером, автоматизоване робоче місце медичного працівника

Тема 1.2. Мобільний телефон (смартфон) та мобільні застосунки

Тема 1.3. Базове програмне забезпечення персональних комп'ютерів, операційні системи їх сумісність

Тема 1.4. Огляд провідних світових постачальників текстового, табличного та презентаційного програмного забезпечення

Тема 1.5. Користування мережею інтернет

Тема 1.6. Перегляд, пошук та критичне оцінювання інформації, яка отримана з мережі інтернет

Тема 1.7. Користування електронною поштою та месенджерами. Їх види, безпека та раціональне використання

Тема 1.8. Спілкування в цифровому середовищі та мережовий етикет

Тема 1.9. Захист від шахрайства і маніпуляцій

Тема 1.10. Використання інтернет-ресурсів для навчання, розвитку професійних навичок та саморозвитку. Цифрові освітні ресурси для працівників охорони здоров'я

Тема 1.11. Базові знання про кваліфікований електронний підпис


Розділ 2. Цифрова трансформація охорони здоров’я

Тема 2.1. Цифрова трансформація охорони здоров'я України

Тема 2.2. Європейський досвід цифрової трансформації охорони здоров'я. Ключові документи ВООЗ з цифровізації охорони здоров'я в європейському регіоні

Тема 2.3. Концепція розбудови електронної охорони здоров'я України. Концептуальні засади розвитку української елктронної охорони здоров'я

Тема 2.4. Інформаційна екосистема електронної охорони здоров'я України

Тема 2.5. Електронна система охорони здоров'я

Тема 2.6. Інші інформаційно-комунікаційні системи електронної охорони здоров'я: інформаційно-аналітична система "Централь 103"

Тема 2.6.1. Інформаційно-аналітична система "MedData"

Тема 2.6.2. Електронна система управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “еStock”

Тема 2.6.3. Інформаційний комплекс системи крові

Тема 2.6.4. Електронна інтегрована система спостереження за захворюваннями

Тема 2.6.5. Інформаційна система "Моніторинг соціально значущих хвороб"

Тема 2.6.6. Єдина державна інформаційна система трансплантації

Тема 2.7. Базові реєстри країни та сфери охорони здоров’я


Розділ 3. Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ)

Тема 3.1. Розбудова ЕСОЗ, її методологічна та технічна архітектура

Тема 3.2. Базова інформація про дворівневу архітектуру ЕСОЗ в Україні

Тема 3.3. Центральна база даних ЕСОЗ

Тема 3.4. Медичні інформаційні системи як складова ЕСОЗ

Тема 3.5. Медичні та інші інформаційні системи як інструменти автоматизації та управління у надавачів медичних послуг

Тема 3.6. Функції та користувачі ЕСОЗ

Тема 3.7. Автоматизовані довідники центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я

Тема 3.8. Реєстри центральної бази даних ЕСОЗ

Тема 3.9. Електронні медичні записи в ЕСОЗ, їх відмінність від медичної інформації у формах медичної облікової документації

Тема 3.10. Взаємодія ЕСОЗ з іншими державними системами та реєстрами

Тема 3.11. Нормативно-правове регулювання ЕСОЗ

Тема 3.12. Організаційно-управлінське та технічно-ресурсне забезпечення розвитку ЕСОЗ

Тема 3.13. Функціонування ЕСОЗ під час воєнного стану

Тема 3.14. План розвитку електронної системи охорони здоров’я в Україні

Тема 3.15. Управління якістю даних в цифровому середовищі охорони здоров’я


Розділ 4. Інформаційна складова в менеджменті охорони здоров’я

Тема 4.1. Інформатизація закладу охорони здоров'я та автоматизація робочих процесів

Тема 4.2. Стратегічне планування та практичне впровадження інформаційних систем у закладі для підвищення якості медичної допомоги та управління ресурсами

Тема 4.3. Навчання персоналу надавачів медичних послуг оновленням функціональності в ЕСОЗ

Тема 4.4. Практичні питання впровадження інформаційних технологій у надавачів медичних послуг: управління рухом пацієнтів (електронна черга), управління ресурсами закладу, загальний та персоніфікований облік лікарських засобів та медичних виробів

Тема 4.5. Управління ризиками під час впровадження інформаційних систем та технологій

Тема 4.6. Значення електронної системи охорони здоров’я в реалізації програми медичних гарантій

Тема 4.7. Депаперизація. Заміщення форм первинної облікової паперової документації на структуровані медичні записи в ЕСОЗ. Методологічна відмінність електронних медичних записів від форм первинної облікової документації


Розділ 5. Телездоров’я та телемедицина

Тема 5.1. Сучасний стан розвитку телездоров’я та телемедицини в світі. Огляд телемедичних технологій

Тема 5.2. Організаційні та правові засади надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини

Тема 5.3. Телевідеоконсультування

Тема 5.4. Телемедична візуалізація та телерадіологія

Тема 5.5. Біотелеметрія

Тема 5.6. Спеціалізовані телемедичні рішення (телекардіологія, теледерматологія, телехірургія, телемоніторинг, телереабілітація та інші)

Тема 5.7. Управлінська, освітня, економічна складові телемедичних технологій

Тема 5.8. Телемедицина в період воєнного стану


Розділ 6. Захист інформації та робота з персональними даними у закладі охорони здоров’я

Тема 6.1. Основи кібербезпеки

Тема 6.2. Принципи запровадження кіберкультури

Тема 6.3. Автоматизоване робоче місце працівника охорони здоров‘я

Тема 6.4. Принципи побудови стійкої системи кіберзахисту. Вимоги законодавства щодо захисту інформації та основи захисту інформації в закладі охорони здоров’я

Тема 6.5. Удосконалення системи кібербезпеки

Тема 6.6. Захист персональних даних пацієнта при роботі з інформаційно-комунікаційними системами електронної охорони здоров’я

Глосарій

Рамка цифрових компетентностей працівника охорони здоров’я

Цифрограм для працівників охорони здоров’я

Корисні посилання