Скинути
Контраст
Розмір
Сховати налаштування
Close
Налаштування доступності
Контакт-центр МОЗ
0 800 60 20 19
Facebook Youtube Telegram X White
Про міністерство
Керівництво Стратегія Положення про міністерство Міжнародні партнери Очищення влади Внутрішній аудит Критична інфраструктура
Воєнний стан
Громадянам
Заявка на лікування за кордоном Доступні ліки Здоров'я А-Я Всеукраїнський тур ЗміниТИ Закупівлі ліків Протидія COVID-19 Безоплатна правнича допомога Допомога українським медикам та армії Опитування Психічне здоров'я Створення безбар`єрного простору МСЕК Військово-лікарські комісії
Медичним працівникам
Освіта
Стратегія розвитку медичної освіти Науково-дослідні установи Вступ на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров'я» Цикли спеціалізації, тематичного удосконалення та заходи БПР у 2024 році
Пресцентр
Документи
eHealth
Контакти

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківська медична академія післядипломної освіти

Адреса: м. Харків, вул. Амосова, 58, Україна

Телефон: 380-57-711-35-56, 

Е-mail: [email protected] 

Сайтmed.edu.ua

 

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) є одним з провідних медичних вузів України. Академію було засновано далекого 1923 року як Харківський клінічний інститут удосконалення лікарів, наступником багаторічної історії якого є наш заклад. Академія здійснює пріоритетні наукові дослідження з найважливіших напрямків клінічної медицини і фармації, працює в тісній взаємодії з органами управління та установами охорони здоров’я. Система управління ХМАПО базується на сучасних принципах менеджменту. В Академії успішно діє система якості освіти, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2015.Все це забезпечує високу якість медичної освіти. Академія сьогодні – це високопрофесійний колектив викладачів, багато з яких – вчені зі світовими іменами, відомі лікарі, великі організатори охорони здоров’я.

У медичному інституті ХМАПО бюджетні місця не передбачені, а ліцензійний обсяг контрактних місць налічує 100 осіб.

З 2020 року у Медичному інституті ХМАПО здійснюється прийом вступників на основі повної загальної середньої освіти для підготовки за освітнім ступенем «Магістр» (денна форма здобуття освіти) за спеціальністю (освітньою програмою) 222 «Медицина». 

Вартість навчання в Медичному інституті (Магістри):

  • за спеціальністю 222 “Медицина” на базі ПЗСО на 1 курс - 33 000 грн/рік
  • за спеціальністю 222 “Медицина” на базі ОКР “Молодший спеціаліст” на 2 курс  - 33 000 грн/рік

Академія має 2 гуртожитки загальною площею 22959,4 м2 (житлова площа — 12579,2 м 2): гуртожиток № 1 — блочного типу, гуртожиток № 2 — коридорного типу, загальна кількість місць у гуртожитках — 1600.

В академії існує навчально-тренінговий центр з симуляційним навчанням, де студенти, курсанти та інтерни мають можливість пройти тренінги на фантомах.

На території гуртожитків є навчальні кімнати, філії бібліотек, кімнати для приготування їжі, пункти побутових послуг, тренажерний комплекс.

Із 71 кафедр академії 62 є кафедрами клінічного напрямку, лікувальними базами яких стали 10 науково-дослідних інститутів медичного профілю. Кафедри академії розташовані на 174 клінічних базах різного відомчого підпорядкування, з якими укладено близько 400 угод про співпрацю. Загальний ліжко-фонд складає близько 10 тис. ліжок

В Медичному інституті Харківської медичної академії післядипломної освіти працюють курси підготовки абітурієнтів до ЗНО та фахового вступного випробування з анатомії людини.

Слухачі підготовчих курсів зможуть:

  • вдосконалити свої знання, вміння та навички;
  • психологічно та організаційно підготуватися до вступних випробувань у формі незалежного тестування та фахового іспиту;
  • отримати оцінку власних навчальних досягнень.

Навчання здійснюється згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти  

Програма курсів розрахована на 4 місяці та містить 3 кредити (90 годин). Форма навчання – змішана (аудиторна+дистанційна).

При організації дистанційних занять викладачі курсів у повному обсязі надають навчальні матеріали, підтримують зв’язок зі слухачами, проводять підсумкові роботи, передбачені програмами, надають консультації.

Професорсько-викладацький колектив Академії – це перш за все висококваліфіковані лікарі, які практикують та ведуть консультативну роботу на клінічних базах ХМАПО. Вони володіють сучасними освітянськими технологіями, новітніми вітчизняними та міжнародними практиками, використовуючи все це у процесі навчання. Нині в академії працює близько 700 викладачів та 11 науковий співробітник. Серед них 39 академіків галузевих АН України, 5 членів-кореспондентів Національної та галузевих академій, 14 заслужених діячів науки і техніки, 18 заслужених лікарів, 8 лауреатів державних премій, 1 співробітник академії є академіком зарубіжної академії. У складі науково-педагогічних і наукових співробітників працюють 144 докторів наук (119 професорів) та 464 кандидати наук (273 доцент).

На сьогоднішній день комп’ютеризація охоплює все більші прошарки населення та широко використовується, у зв’язку з переходом на викладання за Болонською системою, у нових напрямках науки та освіти. У світлі останніх нововведень, а також з огляду на досвід інших країн, в академії створено відділ дистанційної освіти, основним завданням якого є широке впровадження сучасних дистанційних методик навчання лікарів у післядипломній ланці.

Якщо раніше медичне навчання вважалось лише очним, то тепер все ширше розглядаються можливості впровадження заочних форм, що матиме певний економічний ефект в зв’язку з тим, що лікарю не потрібно буде залишати місце роботи. Окрім цього, дистанційний метод навчання дає змогу індивідуально працювати з кожним лікарем, враховуючи рівень його підготовки, профіль роботи, контингент його хворих і т.д.

Очно-заочна дистанційна підготовка передбачає вивчення теоретичних питань при заочній частині, а на кафедру лікар приїжджає для оволодіння методиками роботи з хворими, при консультації викладача, ознайомлених передовим досвідом спеціалізованих клінік та ін.


https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38734-img-0278-412.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C95
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38737-img-1632-419-1.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C12
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38735-img-2418-1.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C24
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38731-img-2420.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C83
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38736-img-0252-1.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C24
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38730-img-7ec8894d052b88822d3dd25fe84e3a78-v.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C12
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38733-img-0716-1.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=214%2C120%2C0%2C131
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38732-img-f822904c01ca8de7728f8e04b086cfb2-v.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C95
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38734-img-0278-412.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C95
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38737-img-1632-419-1.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C12
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38735-img-2418-1.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C24
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38731-img-2420.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C83
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38736-img-0252-1.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C24
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38730-img-7ec8894d052b88822d3dd25fe84e3a78-v.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C12
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38733-img-0716-1.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=214%2C120%2C0%2C131
https://moz.gov.ua/img/afe3a7fe-1132-4126-ac95-db43e6093637/38732-img-f822904c01ca8de7728f8e04b086cfb2-v.jpg?fm=jpg&q=80&fit=max&crop=507%2C285%2C0%2C95