Скинути
Контраст
Розмір
Сховати налаштування
Close
Налаштування доступності
Контакт-центр МОЗ
0 800 60 20 19
Facebook Youtube Telegram X White
Про міністерство
Керівництво Стратегія Положення про міністерство Міжнародні партнери Очищення влади Внутрішній аудит Критична інфраструктура
Воєнний стан
Громадянам
Заявка на лікування за кордоном Доступні ліки Здоров'я А-Я Всеукраїнський тур ЗміниТИ Закупівлі ліків Протидія COVID-19 Безоплатна правнича допомога Допомога українським медикам та армії Опитування Психічне здоров'я Створення безбар`єрного простору МСЕК Військово-лікарські комісії
Медичним працівникам
Освіта
Стратегія розвитку медичної освіти Науково-дослідні установи Вступ на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров'я» Цикли спеціалізації, тематичного удосконалення та заходи БПР у 2024 році
Пресцентр
Документи
eHealth
Контакти

Перелік відомостей, що містять службову інформацію в МОЗ України


Відповідно до наказу Наказ МОЗ України від 29.03.2024 № 539 "Про затвердження Переліку відомостей, що містять службову інформацію, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров'я України"

 

Затверджено такий Перелік відомостей, що містять службову інформацію, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров'я України:


1. Листи, запити, картки зворотного зв’язку та інші документи з відміткою «СІ», підготовлені виконавцями МОЗ.


2. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності МОЗ або здійсненням контрольних, наглядових функцій МОЗ, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України (далі ₋ підпорядковані ЦОВВ), МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.


3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану МОЗ, підпорядкованих ЦОВВ, МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), якщо вони не становлять державної таємниці щодо:


1) мобілізаційних завдань (замовлень) на виробництво/поставку продукції (лікарські засоби, медичні вироби), виконання робіт, надання послуг в особливий період;


2) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань (замовлень) матеріально-технічними ресурсами в особливий період;


3) показників із праці і кадрів, джерел забезпечення кадрами в особливий період;


4) відомості про медичні послуги, що надаються Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України за умови воєнного стану, у яких розкриваються за окремими показниками види, напрями, номенклатура, терміни, обсяги послуг в особливий період;


5) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;


6) створення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного призначення;


7) нормативно-правових актів, методичних матеріалів з питань мобілізаційної підготовки у сфері охорони здоров’я;


8) звітів (річних, квартальних) про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані;


9) обґрунтованої потреби про чисельність (кількість) військовозобов’язаних, які заброньовані за підприємствами, установами, організаціями, що залучаються МОЗ до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);


10) заходів, передбачених для забезпечення сталого функціонування в умовах особливого періоду;


11) стану мобілізаційної готовності;


12) заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період, що не становлять державної таємниці;


13) організації оповіщення, управління і зв’язку, порядку переведення на режим роботи в умовах особливого періоду;


14) дислокації, характеристики запасних пунктів управління, обсягів матеріально-технічних засобів, продовольства, системи їх охорони та захисту;


15) довгострокових та річних програм мобілізаційної підготовки;


16) потреби в асигнуваннях та фактичних фінансових витратах на мобілізаційну підготовку.


4. Відомості з питань охорони державної таємниці щодо МОЗ, підпорядкованих ЦОВВ, МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ:


1) номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці та зміни до неї; номенклатурі секретних справ на відповідний рік;


2) нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування з питань оформлення (переоформлення, наявності) допуску до державної таємниці та надання (припинення) доступу до секретної інформації, які одночасно містять персональні дані та відомості щодо роботи з державною таємницею;


3) положення (інструкції) про організацію роботи режимно-секретних органів, посадові інструкції (функціональні обов’язки) працівників режимно-секретних органів;


4) відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи (про наявність, знищення матеріальних носіїв секретної інформації, про результати проведення службових розслідувань, окремі відомості, про планування заходів, організаційні, організаційно-технічні заходи із забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту секретної інформації), у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці;


5) відомості про наявність інформації, що становить державну таємницю в переліках матеріальних носіїв секретної інформації, грифи секретності яких підлягають перегляду, актах за результатами експертної оцінки та перегляду грифів секретності, протоколах засідань експертної комісії з питань таємниць або експертної комісії при державному експерті з питань таємниць;


6) відомості щодо підстав для віднесення інформації до державної таємниці та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення, що містяться в рішеннях та експертних висновках державного експерта з питань таємниць;


7) листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки.


5. Інформація, що міститься в листах, довідках, висновках та інших документах, створених працівниками МОЗ, підпорядкованих ЦОВВ,                              МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, з використанням службової інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.


6. Журнали обліку, які містять інформацію з грифом обмеження доступу.


7. Відомості з питань організації, забезпечення функціонування та захисту інформації в інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних чи інформаційно-комунікаційних системах та щодо об’єктів інформаційної діяльності МОЗ:


1) інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, обліку та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються в автоматизованих (комп’ютерних) мережах, де обробляється службова та конфіденційна інформація;


2) відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в МОЗ, підпорядкованих ЦОВВ, МОЗ АР Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, якщо вони не становлять державної таємниці;


3) відомості щодо стану безпеки зв’язку в системі МОЗ, якщо вони не становлять державної таємниці;


4) інформація, яка містить відомості про структуру, складові частини, технічні характеристики, ключові дані засобів криптографічного захисту службової інформації;


5) інформація, яка містить відомості щодо результатів перевірок автоматизованої інформаційної системи (далі – АІС) або її елементів стосовно наявності уразливих місць та результатів усунення виявлених недоліків, якщо вони не становлять державної таємниці;


6) відомості щодо архітектури корпоративної мережі МОЗ;


7) інформація, яка містить відомості щодо аналізу стану інформаційної безпеки в АІС, якщо вона не становить державної таємниці;


8) алгоритми отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в АІС МОЗ;


9) відомості про взаємодію з органами СБУ в інформаційній сфері;


10) відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової (конфіденційної) інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), електронної комунікаційної чи інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює службова (конфіденційна) інформація, якщо вони не становлять державної таємниці;


11) відомості, що містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах, якщо вони не становлять державної таємниці;


12) відомості про взаємодію з підрозділами Держспецзв’язку з питань криптографічного захисту службової та секретної інформації, організації технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, забезпечення протидії технічним розвідкам, кіберзахисту, виявлення, попередження, припинення кібератак та кіберінцидентів, усунення їх наслідків, розголошення яких може призвести до негативних наслідків у сфері національної безпеки і оборони, а також захисту критичної та/або критичної інформаційної інфраструктури, якщо вони не становлять державної таємниці;


13) відомості щодо архітектури електронної комунікаційної чи інформаційно-комунікаційної системи МОЗ, а також про зміст, стан заходів із захисту в ній державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом.


8. Проекти директив, вказівок та супровідні матеріали до них для участі делегацій України, Кабінету Міністрів України, відомчих делегацій (делегацій державних органів) та представників України, Кабінету Міністрів України, державних органів у заходах міжнародного характеру, які готуються відповідно до Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                                                       04 листопада 2015 року № 903 (зі змінами).


9. Відомості, отримані в процесі службового розслідування (перевірки) щодо порушень антикорупційного законодавства до моменту прийняття рішення за результатами такого службового розслідування (перевірки).


10. Відомості щодо оформлення та надання допуску до особливих робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року № 1471 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання»; інформація про фізичну особу, яка вноситься до особової картки при оформленні допуску до виконання особливих робіт у сфері використання ядерної енергії.


11. Опис процедур фізичного захисту місць, де є радіоактивний матеріал, починаючи з визначення і проєктування системи фізичного захисту, план забезпечення фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ), опис конфігурації системи фізичного захисту ДІВ, відомості щодо оцінки стану фізичного захисту ДІВ, об’єктової проєктної загрози, технічні креслення та інструкції щодо управління доступом на об’єкт, в окремо розташоване сховище радіоактивних матеріалів.


12. Порядок взаємодії персоналу об’єкта та охорони при здійсненні доступу персоналу до виконання робіт у місцях, що охороняються.


13. Відомості щодо організації системи індикації біологічних патогенних агентів та здійснення оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з використанням біологічних патогенних агентів.


14. Відомості щодо технічної документації на будівлі, в яких розміщені лабораторії, що працюють з біологічними патогенними агентами, плани-схеми лабораторних приміщень з визначенням місць сховищ біологічних патогенних агентів, руху персоналу та матеріалу.


15. Відомості щодо штамів біологічних патогенних агентів, які зберігаються в лабораторіях закладів охорони здоров’я та науково-дослідних інститутів, які належать до сфери управління МОЗ, роботи з колекціями мікроорганізмів (дані з планування та звітності, кількості об’єктів зберігання, передавання культур) та строків, маршрутів, обсягів перевезень біологічних патогенних агентів, якщо вони не становлять державної таємниці.


16. Відомості щодо технологій подвійного призначення, що можуть бути застосовані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї, якщо вони не становлять державної таємниці.


17. Відомості щодо організації діяльності (плани, звіти, доповідні записки), структури, матеріально-технічного забезпечення груп: радіаційного спостереження і дозиметричного контролю, хімічного спостереження і контролю, епідеміологічного спостереження і контролю; дезінфекційних бригад; мобільних лабораторій; оперативних заходів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.


18. Відомості щодо знезараження, утилізації та знищення продуктів біотехнологій та лабораторних відходів у лабораторіях закладів охорони здоров’я та науково-дослідних інститутів, які належать до сфери управління МОЗ.


19. Відомості про наявність ДІВ у закладі охорони здоров’я, крім генеруючих пристроїв.


20. Відомості (документи, доручення, протоколи, доповідні та інші матеріали) про роботу штабу МОЗ, спрямовані на реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я та санітарно-епідеміологічного благополуччя (за окремим рішенням головуючого штабу МОЗ).


21. Інформація, яка містить відомості про стан, порядок здійснення пропускного, внутрішньооб’єктового режиму та охорону службових приміщень об’єктів з особливим режимом роботи.


22. План-графік проведення документальних перевірок об’єктів з особливим режимом роботи.


23. Відомості щодо показників діяльності системи крові:


1) відомості за окремими показниками про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або компонентів крові в умовах особливого періоду або правового режиму воєнного стану МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, суб’єктів системи крові, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, якщо вони не становлять державної таємниці;


2) звіт за галузевою статистичною звітною формою № 39-здоров «Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові»                     МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, суб’єктів системи крові, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, на період дії правового режиму воєнного стану.


24. Відомості щодо об’єктів критичної інфраструктури:


1) відомості, що містяться у протоколах засідань Робочої групи з категоризації об’єктів критичної інфраструктури та актах категоризації об’єктів критичної інфраструктури;


2) відомості, що містяться у секторальних переліках об’єктів критичної та/або критичної інформаційної інфраструктури, а також узагальнені відомості про об’єкти критичної та/або критичної інформаційної інфраструктури, у тому числі відомості, що внесені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури та/або Державного реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, якщо вони не становлять державної таємниці;


3) відомості про засоби захисту, планування, організацію та запровадження заходів із захисту, фактичний стан захисту об’єктів критичної та/або критичної інформаційної інфраструктури, оцінку стану їх захищеності та проєктні загрози критичній інфраструктурі та їх перегляд, якщо вони не становлять державної таємниці;


4) відомості про взаємодію із суб’єктами національної системи захисту критичної інфраструктури з питань захисту критичної та/або критичної інформаційної інфраструктури.


25. Відомості у сфері територіальної оборони та цивільного захисту, розголошення яких може вплинути на ефективне виконання завдань МОЗ, підпорядкованих ЦОВВ, МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, щодо:


1) основних показників стану цивільного захисту та щодо матеріальних ресурсів, інженерного захисту, якщо вони не становлять державної таємниці;


2) стану готовності цивільного захисту, якщо вони не становлять державної таємниці;


3) планів, порядків, алгоритмів, звітів про результати проведення навчань (тренувань), заходів, стану організації підготовки до виконання завдань з питань територіальної оборони, якщо вони не становлять державної таємниці;


4) віднесення суб’єктів господарювання до категорій цивільного захисту;


5) оповіщення і збору керівного та особового складу органу (підрозділу), що містять інформацію про номери домашніх, мобільних телефонів та можливе і фактичне місце проживання працівників.

 

 

В. о. начальника Управління організаційного забезпечення Валентина МАРЧЕНКО