Скинути
Контраст
Розмір
Сховати налаштування
Close
Налаштування доступності
Контакт-центр МОЗ
0 800 60 20 19
Facebook Youtube Telegram X White
Про міністерство
Керівництво Стратегія Положення про міністерство Міжнародні партнери Очищення влади Внутрішній аудит Критична інфраструктура
Воєнний стан
Громадянам
Заявка на лікування за кордоном Доступні ліки Здоров'я А-Я Всеукраїнський тур ЗміниТИ Закупівлі ліків Протидія COVID-19 Безоплатна правнича допомога Допомога українським медикам та армії Опитування Психічне здоров'я Створення безбар`єрного простору МСЕК Військово-лікарські комісії
Медичним працівникам
Освіта
Стратегія розвитку медичної освіти Науково-дослідні установи Вступ на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров'я» Цикли спеціалізації, тематичного удосконалення та заходи БПР у 2024 році
Пресцентр
Документи
eHealth
Контакти

Права пацієнтів

Згідно із Конституцією України, Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та Цивільним кодексом України пацієнти мають такі права

Права пацієнтів 

 1. право на медичні профілактичні заходи; 
 2. право на доступність у галузі охорони здоров'я; 
 3. право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання; 
 4. право на свободу вибору в галузі охорони здоров'я, а саме:
 • право на вільний вибір лікаря;
 • право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;
 • право на вибір закладу охорони здоров'я;
 • право на заміну лікаря;
 • право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров'я України; 
 1. право на медичну таємницю; 
 2. право на якісну медичну допомогу; 
 3. право на безпечну медичну допомогу; 
 4. право на інновації, а саме:
 • право на медико-біологічний експеримент;
 • право на репродуктивні технології;
 • право на донорство;
 • право на терапевтичне клонування;
 • право на корекцію (зміну) статі; 
 1. право на попередження за можливістю страждань і болю; 
 2. право на індивідуальний підхід до лікування; 
 3. право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я; 
 4. право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю; 
 5. право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги; 
 6. право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних зі станом здоров'я.

Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини

 

Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021 затверджено Національну стратегію у сфері прав людини. Стратегічною ціллю імплементації Національної стратегії у сфері прав людини у сфері охорони здоров’я є забезпечення рівного доступу до якісної медичної допомоги та медичного обслуговування.

Завдання, спрямовані на досягнення цілі:

забезпечити гарантований обсяг медичних послуг населенню;

створити ефективну централізовану систему громадського здоров’я, систему біологічної безпеки та забезпечити впровадження біотехнологічних технологій; впровадити посилення системи готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я;

впровадити ефективну систему реабілітації у сфері охорони здоров’я, забезпечити гарантований обсяг медичних та реабілітаційних послуг для населення; зменшити інвалідизацію населення, забезпечити подовження активного здорового способу життя; привести критерії встановлення інвалідності та отримання реабілітаційних послуг і засобів особами з інвалідністю у відповідність із Міжнародною класифікацією функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;

створити умови для збереження психічного здоров’я населення, впровадження послуг з психічного здоров’я в територіальних громадах; впровадження програм з основ психічного здоров’я дітей в закладах освіти;

забезпечити навчання медичного персоналу стосовно прав людини у сфері охорони здоров’я, зокрема на доступ до якісної медичної допомоги, автономії пацієнтів, права на приватність, повагу до гідності, права на інформування у доступній формі, вільний вибір надавача послуг, вибір варіантів лікування або відмову від лікування, гідну смерть тощо;

підвищити обізнаність населення про право на здоров’я; запровадити ефективні механізми захисту прав пацієнтів;

забезпечити профілактику та своєчасне виявлення неінфекційних хвороб, зменшити рівень смертності від неінфекційних хвороб та травм;

впровадити ефективний контроль та зменшити захворюваність від інфекційних хвороб (у тому числі туберкульозу та ВІЛ), зокрема шляхом імунізації населення, підвищення обізнаності та запровадження сучасних практик інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я, впровадження систем контролю за внутрішньо лікарняними інфекціями;

впровадити системи раннього розвитку дітей та забезпечити їх підтримку.

З метою імплементації Національної стратегії у сфері прав людини прийнято План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021–2023 роки (далі – План дій), затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 756-р.

 

Очікуваними результати реалізації Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021—2023 роки:

забезпечення гарантованого обсягу медичних та реабілітаційних послуг населенню, зменшення інвалідизації, подовження активного здорового способу життя населення;

впровадження системи біологічного захисту населення щодо надзвичайних ситуацій;

зменшення стигматизацію осіб, які страждають на психічні розлади.

Основні показники, які планується досягнути при реалізації Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021—2023 роки стане:

збільшення середньої тривалості життя в Україні порівняно з іншими державами;

підвищення рівня вакцинації населення;

зниження поширеності інфекційних хвороб (туберкульоз, ВІЛ);

зменшення використання антибіотиків;

зниження смертності серед дітей до 5 років, материнська смертність; вчасна неонатальна допомога;

зменшення вживання тютюнових виробів;

збільшення частки закладів охорони здоров’я, у тому числі аптечних, в яких забезпечена архітектурна доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

збільшення частки закладів охорони здоров’я, у тому числі аптечних, в яких забезпечена інформаційна доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

збільшення частки закладів охорони здоров’я, які мають медичне обладнання, пристосоване для медичного обслуговування осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних.

Міністерство охорони здоров’я України визначено відповідальним за реалізацію 11 заходів Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021—2023 роки.

Так, пунктом 8 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021—2023 роки передбачено розроблення медичного стандарту документування катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, який ґрунтується на принципах і процедурах Керівництва з ефективного розслідування та документування катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (Стамбульський протокол). З метою виконання зазначеного пункту Міністерством охорони здоров’я України розроблено карту первинної фіксації тілесних ушкоджень кримінального характеру (далі – Карта фіксації), яка передбачає детальний опис тілесних ушкоджень, їх характеру, розмірів та графічного відображення їх розташування.

Міністерство охорони здоров’я України внесло пропозиції Міністерству внутрішніх справ України про використання вказаної Карти фіксації у проєкті наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 липня 2016 року № 612/679» (далі – проєкт наказу). Міністерство внутрішніх справ України поінформовано листом МОЗ від 21.01.2022 № 25-04/1656/2-22 про готовність до підписання проєкту наказу в установленому порядку.

Також Міністерством охорони здоров’я України опрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги ув’язненим, які тримаються в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби», та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 лютого 2016 року № 141 «Про затвердження Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 травня 2016 року за      № 748/2887, щодо доповнення Картою фіксації.

У разі врахування пропозицій Міністерства охорони здоров’я України до вказаних проєктів нормативно-правових актів це дозволить забезпечити виконання пункту 8 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021–2023 роки.

Також МОЗ продовжуватиме роботу над імплементацією Карти фіксації до інших нормативно-правових актів з метою протидії катуванням в усіх закладах, де утримуються особи.

Міністерством охорони здоров’я України опрацьовано захід 52 Плану дій 52 щодо розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту щодо визначення термінів “підлітки”, “підлітки групи ризику” відповідно до міжнародних стандартів як вікової групи від 10 до 18 років включно повідомляємо, що виконання даного заходу може бути реалізовано у 2022 році. Так, пунктом 558 постанови Верховної Ради України від 15.02.2022 «Про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік» передбачено викладення у новій редакції Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» де може бути передбачено визначення термінів “підлітки”, “підлітки групи ризику” відповідно до міжнародних стандартів.

Міністерством охорони здоров’я України опрацьовано захід 53 Плану дій щодо розроблення наказу МОЗ щодо врегулювання медичних показань для проведення хірургічної стерилізації жінок і чоловіків з урахуванням рекомендацій Ради Європи та Комітету ООН з прав людини щодо стерилізації.

Слід зазначити, що Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я «Медичні критерії прийнятності для використання методів контрацепції», 5-е видання, 2015 рік визначені методи контрацепції, як метод планування сім’ї, до якої відноситься хірургічна стерилізація. Зазначено, що особлива увага повинна приділятися тому, щоб кожен пацієнт приймав рішення на користь даного методу на основі повної добровільності та інформованості. Наразі захворювання, при якому стерилізація була б абсолютно протипоказана, хоча деякі стани або обставини можуть вимагати прийняття певних запобіжних заходів.

Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Планування сім’ї», який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2014 року № 59 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань плануванні сім’ї» розділом «Добровільна хірургічна стерилізація» визначені аспекти, методи та умови проведення добровільної хірургічної стерилізації жінок та чоловіків, які проводяться за добровільною згодою пацієнта.

Враховуючи вищенаведене, задля уникнення звуження прав людини та дискримінації людини, Міністерством затверджено наказ від 16.05.2018 № 940 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 липня 1994 року № 121», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 04.06.2018 № 658/32110, який регламентував втрату чинності показань для проведення стерилізації жінок та чоловіків.

Таким чином, з урахуванням Загальних рекомендацій, ухвалених Комітетом ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № 1-37 до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Планування сім’ї», який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2014 року № 59 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних
документів зі стандартизації медичної допомоги з питань плануванні сім’ї» наведене питання врегульовано.

Міністерством охорони здоров’я України опрацьовано захід 55 Плану дій щодо розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо забезпечення права на добровільне медичне обстеження та лікування від наркоманії, у тому числі неповнолітніх осіб до 18 років, регламентування особливостей медичного обстеження та лікування від наркоманії підлітків. Слід зазначити, що відповідно до принципу 11 Принципів захисту психічно хворих осіб і покращення психіатричної допомоги, прийнятих резолюцією 46/119 Генеральної асамблеї ООН 17.12.1992 жодне лікування пацієнта не повинне проводитись без його інформованої згоди, в тому числі психіатричне лікування.

Відповідно до статті 11 Закону психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром особи, яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою; особі віком до 14 років (малолітній особі) - на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника; особі, визнаній у встановленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, - на прохання або за письмовою згодою її законного представника. Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги.

З метою підтвердження пацієнтом добровільності та згоди на проведення лікування в Україні наказом МОЗ від 15.09.2016 № 970 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» передбачено форму № 003-10/о «Усвідомлена згода особи на лікування у психіатричному закладі», яка засвідчує поінформованість пацієнта щодо методів лікування, побічних явищ та про його право у будь-який момент відмовитись від запропонованого лікування.

Механізм розробки та впровадження науково-обґрунтованих медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги на засадах доказової медицини, визначений наказом МОЗ України від 28.09.2012  № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України».

Наказом МОЗ України від 09.11.2020 № 2555 «Про затвердження стандартів медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів» затверджено відповідний уніфікований клінічний протокол надання медичної допомоги на засадах доказової медицини.

Також з 01 квітня 2020 року програма замісної підтримувальної терапії увійшла до програми державних гарантій медичного обслуговування населення, як послуга «Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів препаратами замісної підтримувальної терапії».

Міністерством охорони здоров’я України опрацьовано захід 57 Плану дій стовно вжиття заходів щодо удосконалення надання медичної допомоги дітям та дорослим із психічними та інтелектуальними порушеннями в частині  забезпечення санаторно-курортним лікуванням та реабілітацією, а також щодо реалізації їх права на освіту та повідомляється.

Відповідно до Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1018, здійснюється трансформація послуг з охорони психічного здоров’я спрямована на деінституалізацію та розвиток альтернативних, орієнтованих на людину сервісів психічного здоров’я, що надаються на базі громади та з повагою до прав людини.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року № 1215-р «Про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» (далі – План заходів), яким передбачено підвищення рівня надання послуг з охорони психічного здоров’я дітям та підліткам з психічними розладами, забезпечення профілактики психічних розладів у дітей та підлітків шляхом здійснення заходів щодо інформування учасників освітнього процесу з питань охорони психічного здоров’я у дітей та підлітків, розроблення та впровадження програми популяризації охорони психічного здоров’я, профілактики психічних розладів у дітей та підлітків у закладах освіти.

На виконання Плану заходів МОЗ працює над удосконаленням порядку надання психіатричної допомоги дітям, який включатиме промоцію психічного здоров’я, попередження виникнення психічних розладів (профілактику), організацію надання первинної медичної допомоги безпосередньо за місцем їх проживання (перебування), амбулаторної психіатричної допомоги, стаціонарної психіатричної допомоги, психологічної допомоги, психотерапевтичної допомоги та реабілітації, що здійснюється в умовах міжсекторальної (міжгалузевої, міжвідомчої) співпраці відповідно до індивідуальних потреб дитини, дотримуючись прав людини та прав дитини, включаючи реабілітацію, забезпечення права на освіту та санаторно-курортне лікування.

Міністерство охорони здоров’я України щодо виконання заходу 58 Плану дій стосовно розроблення чітких критеріїв встановлення інвалідності на основі принципів міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я повідомляє.

МОЗ розпочато процедуру стосовно розроблення проєкту НК 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я», його погодження та затвердження спільно з Міністерством економіки України.

МОЗ листом від 13.01.2022 № 03.1-17/848/2-22 до НСЗУ надіслано проєкт Національного класифікатора, МКФ таблиця відповідності en-uk, excel формат на погодження.

Також Мінекономіки повідомило, що розпочато розроблення проєкту НК 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я».

ЗВІТИ

ЗВІТ Міністерства охорони здоров’я України про виконання у 2021-2023 роках Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021–2023 роки, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 756 (pdf, 209 Кб)

12 січня 2024

Звіт Міністерства охорони здоров’я України про виконання у 2022 році Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021–2023 роки, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 756-р (pdf, 165 Кб)

2 березня 2023