Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Трансформація системи

Категорії

Реформа медичної освіти: що зміниться для студентів та лікарів

28 березня 2018
26436

Випускники медвузів за програмою “магістр” складатимуть єдиний державний кваліфікаційний іспит, а у 2018 р. буде проведено міжнародне моніторингове оцінювання якості вищої медичної освіти.  Крім того, зміниться підхід до професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я – лікарі вдосконалюватимуть свої компетентності у безперервному режимі. Відповідні постанови сьогодні ухвалив Кабінет Міністрів.

 

МОЗ України створює нову систему безперервного професійного розвитку медичних працівників

Кабінет Міністрів України 28 березня прийняв Постанову КМУ «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я», яка створює основні організаційні засади функціонування системи безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я – це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі. Це дозволить фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває впродовж усього періоду професійної діяльності.

Від якості виконання професійних функцій фахівцями у галузі охорони здоров’я безпосередньо залежать якість життя та стан здоров’я людей, Це дуже важливо, адже саме ці категорії визнаються найвищими соціальними цінностями як в Україні, так і в усьому світі . Саме тому у багатьох країнах професії у сфері охорони здоров’я мають статус регульованих, а проходження усіх етапів професійного навчання є обов’язковим та контролюється державою.

Нова система безперервного професійного розвитку забезпечить належний контроль якості атестації фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» та поліпшить якість медичної допомоги українцям.

 

МОЗ України запроваджує єдиний державний кваліфікаційний іспит

28 березня на засіданні Уряду було прийнято Постанову КМУ “Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”

МОЗ України впроваджує дієві механізми атестації фахівців за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я». Водночас, вперше за роки незалежності створено комплексний підхід до проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для медичних спеціальностей.

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” за спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я” складатиметься з таких компонентів:

  • інтегрований тестовий іспит «КРОК»;
  • об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який перевіряє практичні навички випускника;
  • міжнародний іспит з основ медицини;
  • іспит з англійської мови професійного спрямування.

Запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту сприятиме не лише підвищенню якості медичної освіти, але й наданню медичної допомоги українцям.

 

У 2018 році буде проведено міжнародне моніторингове оцінювання якості вищої медичної освіти

Кабінет Міністрів України 28 березня прийняв Постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році», яка передбачає проведення у 2018 році в усіх закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності, міжнародного моніторингового оцінювання якості вищої медичної освіти. 

МОЗ України впроваджує якісно нові зміни в системі медичної освіти в Україні, однак для визначення ключових проблемних питань в галузі та формування напрямів освітньої політики необхідне володіння об’єктивною інформацією про рівень вітчизняної медичної освіти у порівнянні з рівнем підготовки лікарів в інших країнах світу.

Одним з основних шляхів отримання такої інформації є організація та проведення моніторингових досліджень. Міжнародні моніторингові порівняльні дослідження (TIMSS, PIRLS, PISA, CIVIC, ICILS тощо) широко застосовуються в сфері шкільної освіти.                                                                                                                           

Для міжнародного моніторингового дослідження в галузі вищої медичної освіти у 2018 році буде проведено міжнародний іспит з основ медицини, який надає порівняльні дані та встановлює міжнародний рівень якості для вищої медичної освіти у світі. Зазначений іспит проводиться в  країнах Європи, Північної Америки, Південної Америки, Азії, Африки.

Прийняття Постанови дозволить оцінити рівень фундаментальної підготовки українських медиків, а після аналізу результатів - запропонувати шляхи гармонізації підготовки лікарів в Україні та підвищення якості підготовки фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я».

Читайте також