Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Категорії

Проект Стратегії профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року

26 липня 2018
6375

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту Стратегії
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року

 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року» (далі – проект Розпорядження) розроблено Міністерством охорони здоров’я України в рамках реалізації Глобальної стратегії сектора охорони здоров’я щодо вірусних гепатитів Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ) на 2016 – 2021 роки, Плану дій сектору охорони здоров’я по боротьбі з вірусними гепатитами у Європейському регіоні ВООЗ та беручи до уваги результати та рекомендації місії ВООЗ та Центрів контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я  США, що відбулась в Україні 6 – 9 червня 2017 року, стосовно елімінації вірусних гепатитів.

 

Вірусні гепатити (далі – ВГ) через їх широку поширеність (особливо серед окремих груп населення), особливості шляхів передачі (контагіозність вірусних гепатитів В та С більша, ніж ВІЛ), складність діагностування (поширеність безсимптомного перебігу хвороби та її позапечінкові прояви, обмежений доступ до тестування), негативні наслідки розвитку хвороби (цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома), а також низький рівень усвідомлення як загального населення так і медичних працівників щодо проблеми разом із обмеженим доступом до лікування становлять серйозну проблему для системи охорони здоров’я.                                                                                   

 

Незважаючи на широке поширення вірусних гепатитів, доступ до їх діагностики та лікування залишається незадовільним: лише 9% осіб з хронічним ВГВ та 20% осіб з хронічним ВГС у світі знають про свій діагноз, з них – лише 8% осіб з хронічним ВГВ та 7,4% осіб з хронічним ВГС відповідно отримують доступ до лікування.

 

Прийняття цього Розпорядження створить узгоджені підходи та засади для розбудови належно організованої та сучасної національної системи профілактики, діагностики та лікування ВГ, що дозволить формувати та реалізовувати ефективну державну політику спрямовану на досягнення світових цілей щодо елімінації ВГ до 2030 року через скорочення на 90% нових випадків інфікування ВГ та скорочення на 65% смертності від ВГ.   

 

Проект наказу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України (www.moz.gov.ua).

 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом одного місяця з моменту публікації на сайті для громадського обговорення до:

 

- Департаменту громадського здоров’я МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: головний спеціаліст Управління громадського здоров’я МОЗ України І.В. Чибісова (e-mail: [email protected]).

- Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України»: за адресою – м. Київ, 04073, проспект Степана Бандери, 19/ Контактна особа: [email protected]. Контактна особа – Іванчук Ірина (097-971-77-58).

 


 

ПРОЕКТ

 

Про схвалення Стратегії профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року

 

1. Схвалити Стратегію профілактики, діагностики та лікування  вірусних гепатитів В та С до 2030 року, що додається.

 

2. Міністерству охорони здоров’я разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади у двомісячний строк розробити та подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Стратегії профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року»

 

Мета: досягнення протягом 2019-2030 років зниження рівня захворюваності на вірусні гепатити В та С, зменшення показників інвалідності та смертності від хвороб, викликаних вірусними гепатитами В та С, через впровадження дієвої системи заходів з профілактики, діагностики та лікування.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року» розроблено Міністерством охорони здоров’я України за власною ініціативною, в рамках виконання Глобальної Стратегії сектору охорони здоров’я щодо вірусних гепатитів на 2016 – 2021 роки – «На шляху до ліквідації вірусних гепатитів» та плану дій сектору охорони здоров’я по боротьбі з вірусними гепатитами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року» (далі – проект Концепції) розроблено Міністерством охорони здоров’я України в рамках реалізації Глобальної стратегії сектора охорони здоров’я щодо вірусних гепатитів Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ) на 2016 – 2021 роки, Плану дій сектору охорони здоров’я по боротьбі з вірусними гепатитами у Європейському регіоні ВООЗ та беручи до уваги результати та рекомендації місії ВООЗ та Центрів контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я США, що відбулась в Україні 6 – 9 червня 2017 року, стосовно елімінації вірусних гепатитів.

 

Вірусні гепатити (далі – ВГ) через їх широку поширеність (особливо серед окремих груп населення), особливості шляхів передачі (контагіозність вірусних гепатитів В та С більша, ніж ВІЛ), складність діагностування (поширеність безсимптомного перебігу хвороби та її позапечінкові прояви, обмежений доступ до тестування), негативні наслідки розвитку хвороби (цироз печінки, гепатоцеллюлярна карцинома), а також низький рівень усвідомлення як загального населення так і медичних працівників щодо проблеми разом із обмеженим доступом до лікування становлять серйозну проблему для системи охорони здоров’я.

 

За даними ВООЗ 2015 року в світі з хронічним вірусним гепатитом В (далі – ВГВ) живе 257 мільйонів людей, в той час як з хронічним вірусним гепатитом С (далі – ВГС) – 71 мільйон.

 

Незважаючи на широке поширення ВГ, доступ до їх діагностики та лікування залишається незадовільним – лише 9% осіб з хронічним ВГВ та 20% осіб з хронічним ВГС у світі знають про свій діагноз, з них – лише 8% осіб з хронічним ВГВ та 7,4% осіб з хронічним ВГС відповідно отримують доступ до лікування.

 

З метою вирішення проблем, пов’язаних з ВГ, ВООЗ розробив Глобальну Стратегію сектору охорони здоров’я по вірусному гепатиту на 2016 – 2021 роки – «На шляху до ліквідації вірусних гепатитів», в якій встановив ключові цілі до 2020 та 2030 років, а саме:

 

скорочення нових випадків хронічного гепатиту В та С на 30% до 2020 року та на 90% до 2030 року;

скорочення кількості смертей на 10 та 65% у 2020 та у 2030 році відповідно.

Досягнення зазначених цілей передбачається шляхом:

підвищення рівня охоплення дітей послугами імунопрофілактики ВГВ (три дози вакцини);

попередження передачі ВГВ від матері до дитини, що включає охоплення вакцинацією, дородове тестування та використання противірусних препаратів у вагітних жінок з ВГВ;

забезпечення безпеки крові та її компонентів, ін’єкцій та хірургічних втручань;

впровадження програм зменшення шкоди для осіб, які вживають психоактивні речовини ін’єкційно (забезпечення доступу до стерильного ін’єкційного інструментарію та ефективних методів лікування залежності від психоактивних речовин);

розширення доступу до діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С із використанням сучасних та найбільш ефективних методів діагностики та лікарських засобів. 

 

Приєднання України до Глобальної стратегії елімінації ВГ є надзвичайно актуальним з огляду на те, що за оціночними даними близько 5% населення країни інфіковано вірусом гепатиту С та орієнтовно 1-2,5% ВГВ, в той час як більшість хворих не знають про свій статус, та, відповідно, не отримують лікування. 

 

У результаті відсутності ефективної системи епіднагляду, недостатнього рівня політичної та фінансової підтримки заходів щодо профілактики, діагностики та лікування ВГ, низького рівня усвідомлення населення щодо проблеми ВГ та відсутності консолідованої національної позиції щодо плану дій з елімінації ВГ, питання розбудови системи надання допомоги у зв’язку з ВГ в Україні стоять надзвичайно гостро.

 

Так, в Україні існує низка чинників, що сприяють новим випадкам захворювання та смертей внаслідок ВГ:

 

низький рівень вакцинації від ВГВ дітей (57% дітей до 1 року охоплено трьома дозами вакцини), медичних працівників та представників ключових груп населення;

недостатнє фінансування та охоплення профілактичних програм та програм зменшення шкоди, особливо замісної підтримувальної терапії, впровадження яких ставить на меті попередження нових випадків інфікування серед ключових груп;

низький доступ до послуг з діагностики ВГ (через високу вартість, доступність окремих досліджень лише в приватних лабораторіях), обмеженість фінансування та відсутність національної стратегії тестування, яка б забезпечувала всебічний доступ до нього;

застаріла та неефективна система інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та закладах побутового обслуговування (де може відбуватись контакт з кров’ю, таких як косметологічні салони та кабінети, місця проведення татуювань, пірсингу тощо), що призводить до нових випадків інфікування;

недостатній скринінг донорської крові та неналежне застосування компонентів донорської крові;

низький доступ до лікування у зв’язку з обмеженим фінансуванням централізованих закупівель лікарських засобів та обмеженим доступом до препаратів, які могли б бути придбані за прийнятною ціною за кошти пацієнтів тощо.

 

З метою зупинення подальшого поширення ВГ, попередження нових випадки інфікування ВГ, зменшення смертності від хвороб, зумовлених ВГ, необхідно забезпечити широкомасштабні та комплексні заходи профілактики, діагностики, лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВГ, шляхом розроблення Стратегії профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року.

 

3. Суть проекту акта

Після впровадження проекту акта очікується досягнення протягом 2019 – 2030 років зниження рівня захворюваності на ВГ, зменшення показників інвалідності та смертності від хвороб, викликаних ВГ, через впровадження дієвої системи заходів з профілактики, діагностики та лікування.

 

Водночас реалізація проекту розпорядження «Про схвалення Стратегії профілактики діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року» сприятиме профілактиці нових випадків захворювання, виявленню нових та існуючих випадків та забезпеченню загального доступу населення до лікування, покращенню здоров’я та збільшенню тривалості життя.

 

4. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

Проект розпорядження стосується прав громадян, визначених Конституцією і законами України, зокрема, рівних конституційних прав громадян та їх рівності перед законом (стаття 24 Конституції України), невід’ємного права на життя (стаття 27), права на повагу до гідності (стаття 28), права на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (стаття 49).

 

Крім того, розпорядження базується на:

 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5;

Концепції розвитку системи громадського здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року
№ 1002-р;

Положенні Європейського плану дій зі зміцнення потенціалу та послуг громадського здоров’я, як фундаментального компоненту регіональної політики ВООЗ «Здоров’я – 2020»;

Засадах Глобальної Стратегії сектору охорони здоров’я щодо вірусних гепатитів на 2016-2021 роки – «На шляху до ліквідації вірусних гепатитів» ВООЗ;

Плані дій сектору охорони здоров’я по боротьбі з вірусними гепатитами у Європейському регіоні ВООЗ;

Порядку дня в області стійкого розвитку на період до 2030 року, схваленій Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй (завдання 3.3).

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів щодо реалізації проекту акта буде здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються на відповідний рік, благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

6. Прогноз впливу

Проект акта впливатиме на громадське здоров’я, а саме сприятиме покращенню стану здоров’я населення завдяки профілактиці, діагностиці та лікуванню ВГ, що в результаті призведе до скорочення смертності, що пов’язана із ВГ та зменшення кількості осіб, які хворітимуть. Проект не є регуляторним актом.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта було представлено для оцінки міжнародним експертам, а саме європейського офісу ВООЗ, Центрів контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я США, Міжнародної медичної організації «Лікарі без кордонів». Обговорення проекту акта із залученням як міжнародних так і національних експертів відбулось 15 червня поточного року під час робочої зустрічі зацікавлених сторін. Всі надані пропозиції враховані.

 

Реалізація акта не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання.

 

Проект розпорядження впливає на пацієнтів, постачальників медичних виробів та заклади охорони здоров’я. Прогноз впливу додається.

 

8. Громадське обговорення

З метою отримання зворотного зв'язку від зацікавлених осіб проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті МОЗ України.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України; Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Національною академії медичних наук України.

 

10. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерства юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 

12. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття цього акта створить узгоджені підходи та засади (напрями, механізми) для розбудови належно організованої та сучасної національної системи профілактики, діагностики та лікування ВГ, що дозволить формувати та реалізовувати ефективну державну політику спрямовану на досягнення світових цілей щодо елімінації ВГ до 2030 року через скорочення на 90% нових випадків інфікування ВГ та скорочення на 65% смертності від ВГ.

 

Завдяки реалізації Стратегії до 2030 року очікується:

 

зниження рівня захворюваності на ВГВ на 95% та на 80% зниження захворюваності на ВГС;

збільшення до 90% частки осіб, які знають про свій статус щодо ВГВ та ВГС;

зменшення ризиків інфікування ВГ під час отримання медичної допомоги та інших послуг, пов’язаних з можливим контактом з кров’ю (90% ін’єкцій/інвазійних процедур здійснюватиметься із використанням пристроїв безпечної конструкції та з дотриманням заходів інфекційного контролю в медичних закладах та закладах побутового обслуговування);

охоплення лікуванням 80% осіб з ВГ, які відповідають критеріям для призначення лікуванн

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН