Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Категорії

Наказ МОЗ України від 06.09.2021 № 1879 "Про затвердження Переліку наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету"

6 вересня 2021
4863

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2021 N 1879

м. Київ

Про затвердження Переліку наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету

 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), наказів Міністерства охорони здоров’я України від 25 жовтня 2019 № 2157 «Про затвердження Положення про комісію з питань науково-дослідних робіт» (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України  від 03 березня 2021 року № 388) та від 10 березня 2021 року № 428 «Про оголошення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2022 році», на підставі Рішення Комісії з питань науково-дослідних робіт від 10 червня 2021 року

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Перелік наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

 

2. Директорату медичних кадрів, освіти і науки:

1) довести до відома закладів вищої  (післядипломної)  освіти та науково-дослідних установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, цей Перелік наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету;

2) після прийняття Державного бюджету України на 2022 рік довести Фінансово-економічному департаменту розподіл обсягу фінансування наукових досліджень і розробок в залежності від рейтингових показників.

 

3. Керівникам закладів вищої (післядипломної) освіти та науково-дослідних установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України,  які виконують наукові дослідження і розробки, що включені до Переліку наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету:

1) до 10 березня 2022 року подати до Директорату медичних кадрів, освіти і науки для затвердження тематичні плани наукових досліджень і розробок закладів вищої  (післядипломної)  освіти та науково-дослідних установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, на 2022 рік;  

2) здійснити в установленому порядку заходи, що пов’язані із завершенням науково-дослідних робіт,  які не включені до Переліку наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету, та подати анотовані звіти за завершеними науковими дослідженнями і розробками до Директорату медичних кадрів, освіти і науки;

3) подати до Фінансово-економічного департаменту розрахунки, які обґрунтовують доведені обсяги видатків загального фонду для виконання наукових досліджень і розробок та проєкти штатних розписів за встановленими формами відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

4. Керівникам науково-дослідних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах бюджетних асигнувань на заробітну плату, затверджених у тематичних планах наукових досліджень і розробок.

 

5. Встановити, що фінансування наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету закладами вищої (післядипломної) освіти, та науково-дослідними установами, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, здійснюється в залежності від їх рейтингового показника та не перевищує 2000 тисяч гривень:

1)  наукові дослідження і розробки, в яких рейтинговий показник від 100 балів до 65 балів, обсяг виділених коштів складає 100% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2022 рік;

2) наукові дослідження і розробки, в яких рейтинговий показник від 64,9 балів до 50 балів, обсяг виділених коштів складає 75% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2022 рік;

3) наукові дослідження і розробки, в яких рейтинговий показник від 49,9 балів до 35 балів, обсяг виділених коштів складає 50% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2022 рік;

4) наукові дослідження і розробки, в яких рейтинговий показник від 35 балів до 25 балів, обсяг виділених коштів складає 25% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2022 рік;

5) наукові дослідження і розробки, в яких рейтинговий показник нижче 25 балів, обсяг виділених коштів складає 10% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2022 рік.

 

6. Фінансово-економічному департаменту забезпечити фінансування наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2022 році, відповідно до обсягів фінансування, визначеному в Переліку наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету, та тематичних планів закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ у межах виділеного обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою КПКВК 2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я», але не більше ніж обґрунтовано розрахунками.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І. В.

 

 

Міністр Віктор ЛЯШКО