Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Можливості

Категорії

Про підсумки науково-дослідної діяльності за 2020 рік

15 квітня 2021
9120

27 – 28 січня та 2 – 4 лютого 2021 року були проведені засідання Комісії з питань науково-дослідних робіт щодо заслуховування звітів стосовно виконання наукових досліджень і розробок, які виконувалися у 2020 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

Мета заходу – підбити підсумки виконання наукових досліджень і розробок, які фінансувалися за кошти Державного бюджету України у 2020 році, закладами вищої (післядипломної) освіти та науковими установами, що належать до сфери управління МОЗ.

Інформуємо, що у 2020 році наукова тематика формувалася відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», а саме напряму «науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань», який визначений пріоритетним до 2021 року, та з урахуванням вимог Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13.

Звіти про виконання наукових досліджень і розробок представили 28 установ (з них 12 - науково-дослідні установи, 16 - заклади вищої (післядипломної) освіти). У 2020 році виконувалося 112 наукових досліджень і розробок. З них 15 фундаментальних наукових досліджень, 97 прикладних наукових досліджень. 29 прикладних наукових досліджень було завершено у 2020 році.

Звіти закладів вищої (післядипломної) освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОЗ, представляли їх керівники та проректори з наукової роботи, а також директори наукових установ відповідно до графіку.

У звітах було висвітлено всі аспекти організації та здійснення наукової роботи у закладах вищої (післядипломної) освіти та наукових установах, що належать до сфери управління МОЗ. Зокрема, заклади вищої (післядипломної) освіти та наукові установи представили:

Загалом, Комісією було відзначено високий рівень виконання наукових досліджень і розробок, які виконувалися у 2020 році за кошти Державного бюджету України.

За результатами оцінювання звітів закладів вищої (післядипломної) освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОЗ, та виконують наукові дослідження і розробки, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, та з урахуванням зауважень наданих Комісією з питань науково-дослідних робіт, було удосконалено механізм конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, зокрема в частині критеріїв оцінки заявок на фінансування наукових досліджень і розробок.