Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Здоров'я А-Я

Сформовано склад Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

13 квітня 2020
1407

Склад Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики сформовано та затверджено наказом МОЗ України. Оновлення складу НТГЕІ відбувається один раз на три роки. Трирічний строк відраховують від дати першого засідання новообраних членів НТГЕІ.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ і світових практик, до складу НТГЕІ входять 11 експертів з епідеміології, організації охорони здоров’я, громадського здоров’я, педіатрії, інфекційних захворювань, імунології, управління у галузі охорони здоров’я та громадського здоров’я, лікувально-профілактичної роботи, терапії та сімейної медицини, комунікацій та економіки у галузі охорони здоров’я.

Участь у НТГЕІ передбачає залучення експертів, які не мають інтересів, пов’язаних з їхньою експертною та консультативною роботою. Для забезпечення прозорості й довіри суспільства до рішень НТГЕІ необхідно, щоб кандидати у члени Групи повідомили про всі обставини, які можуть створити потенційний конфлікт інтересів під час їхньої діяльності у складі НТГЕІ. Усі члени заповнюють декларацію про відсутність конфлікту інтересів.

Склад Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики:

 • Доан Світлана Іванівна - професор, д.м.н., проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»;
 • Лапій Федір Іванович - доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
 • Задорожна Вікторія Іванівна - директор державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України»;
 • Маричев Ігор Леонідович - к.м.н., старший науковий співробітник відділу епідеміологічного та вакцинопрофілактики ім. Л.В. Громашевського НАМН України»;
 • Колеснікова Ірина Павлівна - професор, д.м.н., завідувач кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;
 • Ющенко Леся Олександрівна доцент кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова;
 • Бачмага Марія Львівна - магістр громадського здоров’я, Громадська організація «ПІЕЙЧ КЕПІТАЛ» експерти з громадського здоров’я»;
 • Бухановська Тетяна Миколаївна - доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторнополіклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
 • Чернишова Людмила Іванівна - професор, д.м.н., завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
 • Борщевська Анна Сергіївна - магістр журналістики, громадське здоров’я London School of Hygiene and Tropical Medicine;
 • Степанський  Дмитро Олександрович - д.м.н., завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Для вирішення спеціальних і комплексних питань (завдань), які не можуть бути вирішені членами НТГЕІ, за її рішенням можуть створюватися робочі групи.

Робочі групи створюються на шість місяців або до виконання поставлених завдань.

Для забезпечення технічної підтримки роботи Групи створено Секретаріат НТГЕІ. Виконання функцій Секретаріату НТГЕІ покладено на Державну установу «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», яка затверджує його склад відповідним наказом.

Секретаріат НТГЕІ забезпечує збирання, аналіз, підготовку узагальненої інформації щодо організації засідань Групи та опрацювання їхніх результатів, висвітлення діяльності НТГЕІ, звітів за результатом виконання річних планів діяльності.