Скинути
Контраст
Розмір
Сховати налаштування
Close
Налаштування доступності
Контакт-центр МОЗ
0 800 60 20 19
Facebook Youtube Telegram X White
Про міністерство
Керівництво Стратегія Положення про міністерство Міжнародні партнери Очищення влади Внутрішній аудит Критична інфраструктура
Воєнний стан
Громадянам
Заявка на лікування за кордоном Доступні ліки Здоров'я А-Я Всеукраїнський тур ЗміниТИ Закупівлі ліків Протидія COVID-19 Безоплатна правнича допомога Допомога українським медикам та армії Опитування Психічне здоров'я Створення безбар`єрного простору МСЕК Військово-лікарські комісії
Медичним працівникам
Освіта
Стратегія розвитку медичної освіти Науково-дослідні установи Вступ на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров'я» Цикли спеціалізації, тематичного удосконалення та заходи БПР у 2024 році
Пресцентр
Документи
eHealth
Контакти

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Положення про інтернатуру»

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Положення про інтернатуру»

 

Пояснювальна записка

 

Прогноз впливу

 

Аналіз регуляторного впливу

 

Звіт про громадське обговорення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про інтернатуру»


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Положення про інтернатуру».

 

Міністерство охорони здоров’я України розробило проект акта на виконання Стратегії розвитку медичної освіти, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 27 лютого 2019 року та пункту 310 Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року №1106-р.

 

Прийняття проекту наказу дозволить зменшити бюрократичне навантаження на випускників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі 22 «Охорона здоров’я» та надасть їм можливість зараховуватися в інтернатуру шляхом електронного розподілу відповідно до рейтингового показника та пріоритетних вакансій, визначених випускником.

 

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом освіти, науки та кадрів МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

 

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

e-mail: [email protected]

 

Контактні особи:

 

Ковач Вікторія Олегівна

тел. 253-24-44

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Положення про інтернатуру

 

Відповідно до частини сьомої статті 18 Закону України «Про освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 95-р «Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні», з метою підвищення якості інтернатури та покращення її методичного забезпечення,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про інтернатуру (далі – Положення), що додається.

 

2. Встановити, що:

 

1) вимоги Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу, поширюються на осіб, які вступають в інтернатуру з 2020 року;

 

2) на осіб, які зараховані на навчання до інтернатури до моменту набрання чинності цим наказом, поширюється дія наказів Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–IV рівня акредитації медичних факультетів університетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 грудня 1996 року за № 696/1721, від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 березня 2005 року за № 291/10571, та від 25 грудня 1997 року № 367 «Про затвердження Порядку працевлаштування працівників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 квітня 1998 року за № 246/2686.

 

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Севастопольської міської ради (Севастопольської міської державної адміністрації) та обласних державних адміністрацій, керівникам баз стажування (закладів охорони здоров’я), керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку інтернів, забезпечити виконання цього наказу.

 

4. Директорату освіти, науки та кадрів в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу МОЗ України
«Про затвердження Положення про інтернатуру»

 

1. Підстава розроблення проекту наказу

Проект наказу розроблено на виконання пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу розроблено з метою виключення невластивих функцій центрального органу виконавчої влади.

 

3. Суть проекту наказу

Проект наказу вносить зміни до процедур зарахування, проходження та закінчення інтернатури випускниками закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі 22 «Охорона здоров’я». Основні положення наказу передбачають: створюються умови для справедливого розподілу випускників закладів вищої освіти для проходження інтернатури – електронна процедура розподілу; МОЗ перестає виконувати невластиві функції – погодження для переведення/звільнення більше не надаватиметься Міністерством. Такі випадки урегульовуватимуться закладами вищої освіти та відповідною базою стажування інтерна; закладено підґрунтя для фінансового забезпечення інтернатури – визначено складники витрат на програму підготовки в інтернатурі; затверджуються вимоги до баз стажування для кожної окремої спеціальності; затверджується новий перелік спеціальностей, який скорочено до 13 основних спеціальностей; визначено перелік компетентностей, які повинен набути лікар-інтерн за період проходження програми інтернатури; затверджується перелік спеціальностей та строки підготовки в інтернатурі; затверджується форма типового договору про проходження інтернатури на базі стажування.

 

4. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про освіту», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект акта не містить норм, які зачіпають принципи державної політики цифрового розвитку.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього проекту наказу не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

 

6. Прогноз впливу

У зв’язку з тим, що основним завданням проекту акта є формування нового принципу зарахування, процесу проходження та випуску з інтернатури, проект акта позитивно впливає на ринкове середовище, позитивно впливає на розвиток регіонів та ринок праці. Відсутній вплив на громадське здоров’я. Проект акта не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект наказу не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.

 

7. Позиції зацікавлених сторін

За предметом правового регулювання проект наказу матиме позитивний вплив на вирішення питання функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку у сфері охорони здоров’я.

 

Проект акта не впливає на:

 

права осіб з інвалідністю;

 

сферу наукової та науково-технічної діяльності.

 

Реалізація проекту наказу не впливає на соціально-трудову сферу.

 

У разі затвердження проекту наказу та його реалізації будуть виключені невластиві центральному органу виконавчої влади функції.

 

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб проект наказу «Про затвердження Положення про інтернатуру» розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

 

9. Позиція зацікавлених органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством економічного розвитку України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

 

10. Правова експертиза

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки, що обмежують забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

12. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту наказу дозволить зменшити бюрократичне навантаження на випускників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі 22 «Охорона здоров’я», та надасть можливість зараховувати їх в інтернатуру шляхом електронного розподілу відповідно до рейтингового показника та пріоритетних вакансій, визначених випускником.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

1. Суть проекту акта

 

Проект наказу затверджує нове положення про інтернатуру, що передбачає прозорий та справедливий механізм розподілу на програми підготовки інтернатури, удосконалені процеси взаємодії відповідних суб’єктів для забезпечення ефективного проходження інтернатури випускниками закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань «22 Охорона здоров’я».

 

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

 

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив
(до року)

середньостроковий вплив
(більше року)

Фахівці для галузі охорони здоров'я – випускники закладів вищої освіти (близько 7 тис. осіб в рік)

Наявність належних умов для вступу та проходження інтернатури

нейтральний

+

Затвердження наказу дозволить врегулювати процедуру вступу та проходження інтернатури

Суб’єкти господарювання, які беруть участь у процесі організації проходження інтернатури (заклади вищої освіти та заклади охорони здоров’я)

Врегульований розподіл повноважень між закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку інтернів, та базами стажування.

нейтральний

+

Затвердження наказу забезпечить врегулювання правовідносин між закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку інтернів, та базами стажування

Пацієнти

Отримання якісної медичної допомоги

нейтральний

+

Затвердження наказу дозволить покращити надання медичної допомоги шляхом підвищення якості підготовки лікарів-інтернів

Документи

pro_20190814_1_zvit.pdf

pro_20190814_1_arv.pdf

pro_20190814_1.pdf