Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Запобігання корупції

Категорії

Запобігання корупції в утворених при МОЗ дорадчих органах через конфлікт інтересів

 

Дорадчий орган є допоміжним органом, що утворюється за рішенням Міністра на постійній або тимчасовій основі для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності МОЗ.

Загальні організаційні засади утворення та діяльності Дорадчих органів при МОЗ передбачені наказом МОЗ № 202 від 01.02.2022 ( в редакції наказу МОЗ № 2168 від 21.12.2023). 

Одним із важливих факторів запобігання корупції в діяльності дорадчих органів є запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Для цього Голова та члени Дорадчого органу повинні вживати заходів щодо недопущення виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів, зобов’язані відмовитись від прийняття рішення за умови наявності конфлікту інтересів, а у разі ненадання інформації про наявність конфлікту інтересів мають бути виключені з Дорадчого органу за рішенням такого.

Для включення до складу дорадчого органу представники дорадчих органів заповнюють розписку про нерозголошення та про відсутність конфлікту інтересів (Документ).

Про конфлікт інтересів членів Дорадчого органу, голови Дорадчого органу або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів заноситься до протоколу засідання. Такі особи не беруть участі у голосуванні з питань, щодо яких у них існує конфлікт інтересів.

У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після ухвалення відповідних рекомендацій, роз’яснень, інших документів інформативного характеру Дорадчим органом, - вказані документи підлягають перегляду.

Для забезпечення прозорості на офіційному веб сайті МОЗ створено розділ з повною інформацією про Дорадчі органи, де наявна інформація про: персональний та посадовий склад таких органів; порядок денний засідань, в яких вони беруть участь; прийняті рішення.

Крім того, МОЗ створено канал повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів Дорадчих органів при МОЗ, де кожен може залишити свої запитання, зауваження, пропозиції, заяви, скарги про випадки конфлікту інтересів у членів дорадчих органів при МОЗ.
 

З аналітичним звітом ви можете ознайомитись за посиланням.

В разі наявності пропозицій, зауважень, рекомендацій щодо аналітичного звіту можете надсилати їх на адресу МОЗ або головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції, e-mail: https://[email protected]/.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА МОЗ УКРАЇНИ

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в апараті Міністерства охорони здоров'я України

ПЕРЕГЛЯНУТИ

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції МОЗ України

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Повідомити про корупцію

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, щодо державних службовців структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України, посадових та службових осіб юридичних осіб сфери управління МОЗ. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Аналітичний звіт щодо випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Аналітичний звіт щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Методичні рекомендації НАЗК

Методичні рекомендації НАЗК стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції від 12.01.2024 № 2

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Роз'яснення НАЗК

Роз'яснення НАЗК щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з окремих питань оплати праці № 11 від 13.06.2022

ПЕРЕГЛЯНУТИ