Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Менеджмент

Категорії
Посібник “Кращі практики управління медичним закладом”

Проєкт USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» розробив посібник на основі матеріалів онлайн курсу «Кращі практики управління медичним закладом». Посібник містить ключову навчальну інформацію онлайн-курсу за 5 основними  компетенціями: лідерство та менеджмент; фінанси; комунікація; пацієнтоорієнтованість; управління якістю.

Наприкінці кожного розділу розміщено перелік тем та вебінарів із активними гіперпосиланнями, а також список додаткових корисних матеріалів з прикладами успішних управлінських змін у тих медичних закладах, які вже пройшли навчання.

ПОСІБНИК "КРАЩІ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ"

Посібник для закладів ПМД

Проєкт USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» реалізував грантову програму для 15 закладів ПМД з розвитку центрів передового досвіду.  Центри передового досвіду – це моделі найкращих практик у впровадженні нових підходів до надання медичних послуг та управління закладом ПМД. Успішні приклади центрів передового досвіду зібрані в посібнику для закладів ПМД. Посібник розроблено на основі зібраних матеріалів та практичного досвіду учасників грантової програми.  Посібник містить ключову інформацію та поради, необхідні для того, щоб команди інших закладів ПМД повторили шлях розвитку 15 центрів передового досвіду й досягли власного успіху.

ПОСІБНИК ДЛЯ ПМД

Інструменти самооцінки для медичних закладів

Інструменти самооцінки допомагають проаналізувати поточну ситуацію з управління та організації роботи, розглянути різні аспекти та процеси, і ініціювати дискусії щодо необхідних змін та розвитку.

Для закладів первинної (ПМД) та спеціалізованої (СМД) медичної допомоги розроблені окремі інструменти. Таким чином максимально враховано специфіку функціонування різних медичних закладів. В основу інструментів лягли провідні міжнародні практики організації та надання медичних послуг.

Інструменти покликані оцінити різні сфери діяльності закладу:

- Управління і лідерство (стилі та сприйняття);
- Людиноорієнтованість;
- Командна робота (горизонтальні зв’язки, співпраця, взаємодія);
- Внутрішня комунікація (помилки і зворотний зв'язок);
- Навчання і розвиток;
- Якість і безпека (політики, процедури);
- Умови роботи (задоволеність, стрес, оцінка досягнень).

Методичні рекомендації для закладів охорони здоров’я з розробки та впровадження процедур управління персоналом

Методичні рекомендації містять інструкції щодо структурування та впровадження окремих процедур управління персоналом, які були розроблені та впроваджені в семи пілотних закладах охорони здоров’я. Також посібник містить розроблені тексти таких процедур: добору та працевлаштування працівників, кар’єрного розвитку, професійного розвитку та кодекс етики.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кодекс етики

Шаблон фінансового плану закладу охорони здоров’я

Шаблон фінансового плану закладу охорони здоров’я у формі комунального некомерційного підприємства, який містить 7 рекомендованих розділів:

I. Формування фінансових результатів

II. Розрахунки з бюджетом

III. Інвестиційна діяльність

IV. Фінансова діяльність

V. Коефіцієнтний аналіз

VI. Звіт про фінансовий стан

VII. Дані про персонал та оплата праці

Грамотний фінансовий план може виступати ефективним інструментом як для проведення економічного аналізу свого закладу, так і для прийняття оперативних рішень управлінською командою закладу охорони здоров’я в рамках планового року.

Завантажити
Шаблон звіту про виконання фінансового плану закладу охорони здоров’я

Шаблон звіту про виконання фінансового плану закладу охорони здоров’я у формі комунального некомерційного підприємства складається також із 7 рекомендованих розділів (аналогічно шаблону фінансового плану).

Звітування про виконання фінансового плану на квартальній та річній основі є невід’ємною частиною процесу фінансового планування на рівні закладу охорони здоров’я та є обов’язковим елементом взаємодії з органом місцевого самоврядування – власником закладу.