Скинути
Контраст
Розмір
Сховати налаштування
Close
Налаштування доступності
Контакт-центр МОЗ
0 800 60 20 19
Facebook Youtube Telegram X White
Про міністерство
Керівництво Стратегія Положення про міністерство Міжнародні партнери Очищення влади Внутрішній аудит Критична інфраструктура
Воєнний стан
Громадянам
Заявка на лікування за кордоном Доступні ліки Здоров'я А-Я Всеукраїнський тур ЗміниТИ Закупівлі ліків Протидія COVID-19 Безоплатна правнича допомога Допомога українським медикам та армії Опитування Психічне здоров'я Створення безбар`єрного простору МСЕК Військово-лікарські комісії
Медичним працівникам
Освіта
Стратегія розвитку медичної освіти Науково-дослідні установи Вступ на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров'я» Цикли спеціалізації, тематичного удосконалення та заходи БПР у 2024 році
Пресцентр
Документи
eHealth
Контакти

Ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів

Найменування послуги згідно з чинним законодавством

Ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу: 
- повна адреса (з індексом) місця здійснення послуги; 
- електронна адреса; 
- ПІП спеціалістів, контактні телефони; 
- адреси веб-сайтів, де можливо отримати інформацію про порядок здійснення адміністративної послуги та форми бланків і зразки їх заповнення. 

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення 

Юридичні особи 

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження відповідного виду господарської діяльності за формою, встановленою МОЗ відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про відповідність його матеріально-технічної бази ліцензійним умовам провадження зазначеного виду господарської діяльності, наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, а також про рівень кваліфікації його працівників, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів засвідчені в установленому порядку копії технічних та технологічних регламентів щодо виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників) довідка МВС про погодження видачі ліцензії суб'єкту господарської діяльності (видається за умови відсутності у працівників, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, не погашеної чи не знятої судимості, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, відсутності інших даних щодо причетності цих працівників до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та забезпечення обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) висновок територіального наркологічного закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників суб'єкта господарської діяльності, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, захворювань на наркоманію, токсикоманію чи хронічний алкоголізм (для суб'єктів господарської діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з бігом наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) 

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги 

Заява та документи, що додаються до неї, розглядаються на засіданні ліцензійної комісії Комітету, на підставі рішення якої Комітетом у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви приймається рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі. 

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги 

Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається Комітетом у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. 

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: 

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії; 

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії; 

відсутність у юридичної особи умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування; 

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов'язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Опис результату, який повинен отримати одержувач 

Одержання ліцензії. 

 

Інформацію про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена 

За видачу ліцензій, копії ліцензій, переоформлення ліцензій та видачу дубліката ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 р. №1755 „Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її видачу". 

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації 

Спеціалісти з вищою юридичною, фармацевтичною, хімічною освітою, з рівнем кваліфікації спеціаліст, магістр. 

Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності 

Послуги надаються у приміщенні Комітету, розміщеному в центрі м. Києва, з достатньою транспортною і пішохідною доступністю. 

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо 

Впродовж робочого тижня, прийом та видача документів здійснюється відповідно до затвердженого Комітетом графіку прийому документів. 

Можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації забезпечена шляхом розміщення інформації на веб-сайті та на дошці оголошень Комітету. 

Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги 

Послуга надається по мірі надходження пакетів документів у терміни. Визначені законодавством. 

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги 

Можливість одержання інформації про надання адміністративної послуги забезпечена шляхом розміщення інформації на веб-сайті та на дошці оголошень Комітету. 

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо 

Послуга надається виключно юридичним особам. 

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту 

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту здійснюється Комітетом відповідно до нормативно-правових актів України. 

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу 

Перегляд закономірності прийнятого рішення може бути здійснений на підставі рішення Апеляційної ради або судового рішення.