Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Новини

Наукові дослідження і розробки, які фінансуватимуться у 2020 році за рахунок держбюджету: результати конкурсного відбору

24 лютого 2020
3480

Перелік наукових досліджень та розробок на 2020 рік за кошти держбюджету вже затверджено. Це – черговий крок до цільового фінансування медичної науки на інноваційні проєкти та ефективного використання коштів платників податків. Конкурсний відбір здійснювався серед закладів та установ, що знаходяться у сфері управління МОЗ України, за рівними для всіх, чесними та прозорими правилами.

Що впливало на оцінку заявок учасників

Розгляд проєктів наукових досліджень та розробок відбувався за новими прозорими правилами. На оцінку заявок учасників впливав науковий доробок керівника роботи за останні 5 років та доброчесність. Враховувалися передусім його наукові статті у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах даних (віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів (Q1, Q2, Q3, Q4) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports). Перевірка доброчесності щодо опублікованих наукових статей здійснювалася Національною науковою медичною бібліотекою України.

Конкурсна комісія розглядала деперсоналізовані проєкти заявок учасників (без назви установи, прізвища керівника і виконавців). Це забезпечило справедливість та неупередженість конкурсного відбору. 

Як розподіляються кошти

Обсяг фінансування наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти, закладами післядипломної освіти та науково-дослідними установами МОЗ України, залежить від коефіцієнту ефективності (співвідношення наукової цінності до обсягу фінансування):

  1. обсяг виділених коштів складає 100% необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2020 рік (окрім проєктів наукових досліджень і розробок в яких була вказана сума більша 5 млн. грн), для наукових досліджень і розробок з коефіцієнтом ефективності, що дорівнює 1 та більше
  2. обсяг виділених коштів складає 75% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2020 рік (окрім проєктів наукових досліджень і розробок в яких була вказана сума більша 5 млн. грн), для наукових досліджень і розробок з коефіцієнтом ефективності від 0,5 до 0,99 
  3. обсяг виділених коштів складає 50% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2020 рік (окрім проєктів наукових досліджень і розробок в яких була вказана сума більша 5 млн. грн), для наукових досліджень і розробок з коефіцієнтом ефективності від 0,1 до 0,49
  4. обсяг виділених коштів складає 25% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2020 рік, для наукових досліджень і розробок з коефіцієнтом ефективності меншим 0,1

Вимоги до закладів/установ, які отримали фінансування з держбюджету

Заклади/установи мають за результатом проведеного наукового дослідження чи розробки опублікувати не менше однієї статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus, та відносяться до першого, другого, третього і четвертого квартилів відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports. А якщо фінансування наукового дослідження чи розробки за роки його виконання становить більше 1 млн грн, необхідно опублікувати  не менше однієї статті у виданнях, віднесених до першого, другого, третього квартилів (Q1, Q2, Q3).

У статті має бути зазначено, що це наукове дослідження чи розробка фінансувалося Міністерством охорони здоров’я України за кошти державного бюджету.

Якщо така копія статті не буде надана, керівник наукового дослідження чи розробки не буде допускатися протягом 1 року до участі у конкурсному відборі проєктів. А між МОЗ України та установою/закладом укладається  угода про доопрацювання наукового дослідження чи розробки та опублікування такої статті з зазначенням конкретних термінів без виділення на ці цілі додаткових бюджетних коштів. 

Якщо після другого року виконання чи після завершення виконання наукового дослідження чи розробки не буде подана копія статті за результатами проведеної роботи, міністерство здійснить аудит такої установи/закладу.