Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 13.12.2019 № 2453 "Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок"

13 грудня 2019
4994

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2019 N 2453

м. Київ

Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок

 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету», протоколу засідання комісії з питань науково-дослідних робіт від 11 листопада 2019 року та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести щорічний конкурсний відбір проєктів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за участю закладів та установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету у рамках бюджетної програми КПКВК 2301020 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання».

 

2. Затвердити такі, що додаються:

 

1) Вимоги до учасників конкурсного відбору та підстави для відхилення заявки.

 

2) Критерії оцінки заявки на фінансування наукових досліджень і розробок.

 

3) Примірну форму відомостей до заявки на фінансування нових наукових досліджень і розробок.

 

4) Примірну форму відомостей до заявки на фінансування перехідних наукових досліджень і розробок.

 

5) Примірну форму заявки на фінансування наукових досліджень і розробок.

 

6) Примірну форму анотованого звіту за завершеним науковим дослідженням і розробкою.

 

7) Методичні рекомендації щодо підготовки проєктів заявок на фінансування наукових досліджень і розробок.

 

3. Керівникам закладів та установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України:

 

1) здійснити формування наукової тематики відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017–2021 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1056; Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 942;

 

2) для участі у конкурсному відборі подати протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу до Директорату освіти, науки та кадрів:

 

відомості до заявки на фінансування нових наукових досліджень і розробок, заявки на фінансування наукових досліджень і розробок, експертні висновки попередньої наукової і науково-технічної експертизи, рішення вчених рад (для закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України), та висновок біоетичної експертизи до заявки на фінансування нових наукових досліджень і розробок;

 

відомості до заявки на фінансування перехідних наукових досліджень і розробок, заявки на фінансування наукових досліджень і розробок, рішення вчених рад (для закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України), та висновок біоетичної експертизи до заявки на фінансування перехідних наукових досліджень і розробок;

 

пропозиції про припинення (дострокового завершення) виконання наукових досліджень і розробок, що втратили актуальність, не відповідають пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень та інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів, не спрямовані на розробку нових медичних технологій.

 

3) забезпечити державну реєстрацію наукових досліджень і розробок відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року № 977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328;

 

4) упродовж січня-лютого 2020 року відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров’я України результатів конкурсного відбору наукових досліджень і розробок подати для затвердження тематичні плани наукових досліджень і розробок закладів та установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, на 2020 рік згідно з доведеними у лімітних довідках річними обсягами бюджетних асигнувань;

 

5) подати анотовані звіти за завершеними науковими дослідженнями і розробками до Відділу з питань освіти та науки Департаменту реалізації політик.

 

4. Членам груп експертів Міністерства охорони здоров’я України відповідно до Положення про групи експертів МОЗ України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2017 року № 302, взяти участь в експертній оцінці проєктів наукових досліджень і розробок, що плануються до затвердження.

 

5. Директорату освіти, науки та кадрів:

 

1) організувати проведення конкурсного відбору;

 

2) забезпечити розміщення на веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України інформації про проведення конкурсного відбору та його результати;

 

3) забезпечити розгляд проєктів наукових досліджень і розробок закладів та установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, які допущені до участі у конкурсному відборі комісією з питань науково-дослідних робіт відповідно до Положення про комісію з питань науково-дослідних робіт, затвердженого наказом від 25 жовтня 2019 року № 2157;

 

4) за результатами конкурсного відбору підготувати до затвердження перелік наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету;

 

5) поінформувати заклади та установи, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, про результати конкурсного відбору.

 

6. Національній науковій медичній бібліотеці України здійснити перевірку достовірності даних щодо наукових статей, поданих у відомостях до заявки, закладами та установами, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Качурець М.І.

 

Міністр З. СКАЛЕЦЬКА