Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 24.02.2020 № 509 "Про затвердження Переліку наукових досліджень та розробок,що виконуватимуться у 2020 році"

24 лютого 2020
9138

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2020 N 509

м. Київ

Про затвердження Переліку наукових досліджень та розробок,що виконуватимуться у 2020 році

 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 грудня 2019 року № 2453 «Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок» та протоколу № 1 засідання комісії з питань науково-дослідних робіт від 31 січня 2020 року

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Перелік наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2020 році за рахунок коштів Державного бюджету України, що додається.

   2. Керівникам закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров’я України наукові дослідження та розробки яких не включені до Переліку наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2020 році за рахунок коштів Державного бюджету України здійснити в установленому порядку заходи, що пов’язані із завершенням науково-дослідних робіт та подати анотовані звіти за завершеними науковими дослідженнями і розробками до Відділу з питань освіти та науки Департаменту реалізації політик.

  3. Фінансування наукових досліджень і розробок, що виконуються закладами вищої освіти, закладами післядипломної освіти та науково-дослідними установами Міністерства охорони здоров’я України,  здійснюється в залежності від їх віднесення до відповідної групи на основі коефіцієнта ефективності:

 

до І групи віднесені наукові дослідження і розробки в яких коефіцієнт ефективності більший рівний 1, обсяг виділених коштів складає 100% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2020 рік (окрім проєктів наукових досліджень і розробок в яких була вказана сума більша 5 млн грн);

до ІІ групи віднесені наукові дослідження і розробки в яких коефіцієнт ефективності становить від 0,5 до 0,99, обсяг виділених коштів складає 75% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2020 рік (окрім проєктів наукових досліджень і розробок в яких була вказана сума більша 5 млн грн);

до ІІІ групи віднесені наукові дослідження і розробки в яких коефіцієнт ефективності становить від 0,1 до 0,49, обсяг виділених коштів складає 50% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2020 рік (окрім проєктів наукових досліджень і розробок в яких була вказана сума більша 5 млн грн);

до ІV групи віднесені наукові дослідження і розробки в яких коефіцієнт ефективності менший 0,1, обсяг виділених коштів складає 25% обсягу необхідного фінансування, що вказаний у проєктах наукових досліджень і розробок на 2020 рік.

   4. Закладам вищої освіти, закладам післядипломної освіти та науково-дослідним установам Міністерства охорони здоров’я України, які виконують наукові дослідження і розробки, що включені до переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2020 році за рахунок коштів Державного бюджету України:

до 10 березня 2020 року подати до Відділу з питань освіти та науки Департаменту реалізації політик для затвердження тематичні плани наукових досліджень та розробок на 2020 рік;

надати до Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності розрахунки, які обґрунтовують доведені обсяги видатків загального фонду для виконання наукових досліджень і розробок та проєкти штатних розписів за встановленими формами відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

за результатом проведеного наукового дослідження чи розробки, які отримали фінансування з Державного бюджету України необхідно опублікувати не менше ніж 1 статтю у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus, та віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів (Q1, Q2, Q3, Q4) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, вказавши у статті, що це наукове дослідження чи розробка фінансувалося Міністерством охорони здоров’я України за кошти державного бюджету (якщо фінансування наукового дослідження чи розробки за роки його виконання становить більше 1 млн грн, необхідно опублікувати  не менше ніж 1 статтю у виданнях, віднесених до першого, другого, третього квартилів (Q1, Q2, Q3), якщо фінансування наукового дослідження чи розробки за роки його виконання становить менше 1 млн грн, необхідно опублікувати  не менше ніж 1 статтю у виданнях, віднесених до першого, другого, третього, четвертого квартилів (Q1, Q2, Q3, Q4);

подавати до 05 грудня кожного року копії статей, опублікованих у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus, та віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів (Q1, Q2, Q3, Q4) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports за темою наукового дослідження чи розробки, виконання яких фінансується за кошти державного бюджету та у яких зазначено, що це наукове дослідження чи розробка фінансувалося Міністерством охорони здоров’я України за кошти державного бюджету;

   5. Управлінню внутрішнього аудиту здійснити аудит установ/закладів, які після другого року виконання чи після завершення виконання наукового дослідження чи розробки не подали копії жодної статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus, та віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports за темою наукового дослідження чи розробки (якщо фінансування наукового дослідження чи розробки за роки його виконання становить більше 1 млн грн, керівнику необхідно надати копії  не менше ніж 1 статті у виданнях, віднесених до першого, другого, третього квартилів (Q1, Q2, Q3), якщо фінансування наукового дослідження чи розробки за роки його виконання становить менше 1 млн грн, керівнику необхідно надати копії  не менше ніж 1 статті у виданнях, віднесених до першого, другого, третього, четвертого квартилів (Q1, Q2, Q3, Q4), у якій вказано, що це наукове дослідження чи розробка фінансувалося Міністерством охорони здоров’я України за кошти державного бюджету).

   6. У разі, якщо після закінчення періоду виконання наукового дослідження чи розробки, які отримали фінансування з Державного бюджету України, не було опубліковано жодної статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus, віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів (Q1, Q2, Q3, Q4) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, між Міністерством охорони здоров’я України та установою/закладом укладається  угода про доопрацювання наукового дослідження чи розробки та опублікування такої статті з зазначенням конкретних термінів без виділення на ці цілі додаткових бюджетних коштів.

   7. Не допускати протягом 1 року до участі в конкурсному відборі проєктів наукових досліджень і розробок керівника, який здійснював наукове дослідження чи розробку та не подав до Міністерства охорони здоров’я України копію статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus, та віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів (Q1, Q2, Q3, Q4) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, за темою завершеного наукового дослідження чи розробки, де вказано, що це наукове дослідження чи розробка фінансувалися Міністерством охорони здоров’я України за кошти державного бюджету.

   8. Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності забезпечити у повному обсязі фінансування наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2020 році, відповідно до розміру фінансування, визначеному в Переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2020 році за рахунок коштів Державного бюджету України, та тематичних планів закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ у межах виділеного обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою КПКВК 2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я», але не більше ніж обґрунтовано розрахунками.

   9. Українському центру наукової медичної інформації та патентно- ліцензійної роботи за результатами виконання наукових досліджень і розробок подати до Директорату освіти, науки та кадрів та Відділу з питань освіти та науки Департаменту реалізації політик до 15 грудня 2020 року узагальнені матеріали щодо об’єктів права інтелектуальної власності закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров’я України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коваля Д.

 

Перший заступник Міністра Андрій СЕМИВОЛОС