Скинути
Контраст
Розмір
Сховати налаштування
Close
Налаштування доступності
Контакт-центр МОЗ
0 800 60 20 19
Facebook Youtube Telegram X White
Про міністерство
Керівництво Стратегія Положення про міністерство Міжнародні партнери Очищення влади Внутрішній аудит Критична інфраструктура
Воєнний стан
Громадянам
Заявка на лікування за кордоном Доступні ліки Здоров'я А-Я Всеукраїнський тур ЗміниТИ Закупівлі ліків Протидія COVID-19 Безоплатна правнича допомога Допомога українським медикам та армії Опитування Психічне здоров'я Створення безбар`єрного простору МСЕК Військово-лікарські комісії
Медичним працівникам
Освіта
Стратегія розвитку медичної освіти Науково-дослідні установи Вступ на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров'я» Цикли спеціалізації, тематичного удосконалення та заходи БПР у 2024 році
Пресцентр
Документи
eHealth
Контакти

Ухвалені зміни до положення про інтернатуру

Міністерство охорони здоров’я ухвалило наказ, який вносить зміни до правил вступу до інтернатури. Оновленій редакції наказу передувало тривале громадське обговорення. Загалом ми отримали пропозиції й коментарі від понад 160 громадян і організацій. Деякі з них – враховані частково або повністю. 

 

Тож, що важливо знати про цьогорічний вступ до інтернатури? 

Після 15 травня 2024 року МОЗ поінформує заклади освіти, що здійснюють підготовку студентів за спеціальністю 22 «Охорона здоров’я», про вакантні посади лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів (далі – інтернів) у різних регіонах та за різними спеціальностями. Заклади вищої освіти мають розмістити цю інформацію на своїх офіційних вебсайтах протягом пʼяти днів після її отримання.

Рейтинговий розподіл в інтернатуру проводитиме комісія закладу вищої освіти. Навчатися в інтернатурі коштом держбюджету зможуть як студенти контрактної, так і бюджетної форм навчання. Водночас у такому розподілі НЕ беруть участь іноземці, особи без громадянства та українці, що закінчили заклади вищої освіти за кордоном. 

Розподіл відбувається на підставі конкурсного балу – найбільшу кількість місць для вибору матиме той, хто краще вчився. 

Цьогоріч змінена формула обрахунку конкурсного балу. До уваги братимуть додатково результати КРОК-1, крім того, збільшено частку результату КРОК-2 та зменшено частку середнього балу.  Для випускників, які складали ліцензійний інтегрований іспит або єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), до якого не входить об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І), за формулою:

КБ = 0,25 × СБ + 0,25 × КРОК-1 + 0,5 × КРОК-2,

Для випускників, які складали ЄДКІ, компонентом якого є  ОСП(К)І, за формулою:

КБ = 0,2 × СБ + 0,2 × КРОК-1 + 0,4 × КРОК-2 + 0,2 × ОСП(К)І,

де КБ – конкурсний бал, СБ – середній бал.

Якщо у вступників виявиться однаковий конкурсний бал, вищими у рейтингу будуть ті, хто має кращий результат складання тестового іспиту КРОК-2. 

 

Заклад вищої освіти розміщує на своєму офіційному вебсайті рейтинговий список випускників не пізніше, ніж за три дні до засідання комісії. Засідання комісії відбувається із забезпеченням відеотрансляції та відеофіксації. Відеозапис засідання зберігається протягом року.

Студенти мають отримати пропозиції розподілу не пізніше, ніж за два тижні до закінчення здобуття вищої освіти.

Випускники за спеціальністю 228 «Педіатрія» зможуть проходити інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби», а випускники за спеціальністю 222 «Медицина» – за спеціальністю «Педіатрія» та «Дитяча хірургія». 

Випускники, які навчалися коштом державного бюджету, зможуть обрати спеціальність і заклад охорони здоровʼя для проходження інтернатури з-поміж наявних вакансій. Чим вищій рейтинговий бал у випускника, тим ширші можливості він матиме щодо вибору спеціальностей та місць проходження інтернатури. Ті з них, хто відмовляється від участі у розподілі, мають право пройти повторний рейтинговий розподіл наступного року. Студенти контрактної форми також зможуть взяти участь у розподілі на державні місця або ж обрати інші й навчатися за контрактом.

Водночас наказ передбачає, що випускники бюджетної форми навчання можуть відмовитися від місця проходження навчання в інтернатурі на державному розподілі та обрати його самостійно у випадках, якщо: 

  • випускники, їхні дружина/чоловік, один з батьків або людей, які їх замінюють, мають інвалідність I або II групи або є людьми з інвалідністю внаслідок війни;
  • вони є матір’ю/батьком дитини у віці до трьох років або дитини до шести років, яка, згідно з медичним висновком, потребує догляду; вагітні; одинокі матір або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
  • випускник належить до четвертої категорії здобувачів вищої освіти і був переведений на місця державного замовлення;
  • чоловік (дружина) випускника(-ці) проходять військову службу (крім строкової), в тому числі за контрактом, у державних військових формуваннях або органах внутрішніх справ.

З 2024 року іноземці та особи без громадянства зможуть вступати на підготовку за програмою первинної спеціалізації «Загальна лікарська практика». Іноземці та особи без громадянства, які пройшли підготовку за програмою первинної спеціалізації «Загальна лікарська практика» та хочуть отримати сертифікат лікаря-спеціаліста, зможуть продовжити навчання на програмі підготовки в інтернатурі за скороченим терміном за наявності державного сертифіката про рівень володіння державною мовою не нижче середнього рівня першого ступеня, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Для зарахування в інтернатуру випускникам попередніх років, які навчалися коштом державного бюджету, та випускникам з-поміж пільгових категорій, необхідно отримати погодження МОЗ. Його надають на підставі заяви випускника та листа-погодження закладу вищої освіти, в якому випускник планує проходити інтернатуру. У листі зазначається спеціальність, на яку пропонується зараховувати майбутнього лікаря (фармацевта)-інтерна, та місце проходження практичної частини підготовки в інтернатурі.

Водночас випускники з пільгових категорій, в тому числі особи з-поміж військових, які проходили військову службу під час воєнного стану в Україні та були звільнені у запас, мають право проходити підготовку в інтернатурі коштом державного бюджету за наявності вільних місць держзамовлення, невикористаних під час рейтингового розподілу.

Збільшується термін проходження інтернатури за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина» – з двох до трьох років – для випускників, які вступають до інтернатури з 2024 року. Це дозволить привести освіту за цією спеціальністю у відповідність до європейських вимог. Вводиться нова спеціальність – «Судово-медична експертиза».

Підготовка інтернів в інтернатурі здійснюється на підставі затверджених програм. Приблизні програми підготовки в інтернатурі розробляються групами експертів за спеціальностями та затверджуються МОЗ. За час навчання в інтернатурі інтерни повинні опанувати певні компетентності, визначені програмою підготовки. У разі, якщо інтерн не може набути повного переліку компетентностей у закладі охорони здоров’я, який він обрав під час розподілу, керівник такого закладу спільно з керівником групи інтернів закладу вищої освіти зобов’язані забезпечити обрання та відрядження інтерна до іншого закладу охорони здоров’я. План-графік таких відряджень затверджує керівник закладу охорони здоров’я до 1 вересня поточного року на новий навчальний рік та надсилає до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій. Тривалість відрядження до іншого закладу охорони здоров’я протягом навчального року збільшено – тепер вона не має перевищувати 70% часу, передбаченого на практичну частину підготовки в інтернатурі. Інтерн має бути письмово ознайомлений з затвердженим планом-графіком відряджень.

На час відрядження до закладу вищої освіти, іншого закладу охорони здоров’я за інтерном гарантовано зберігається посада за основним місцем роботи. Керівник закладу охорони здоров’я, в якому інтерни проходять практичну частину підготовки, має на цей час забезпечити інтернів місцем проживання.

Детальніше з усіма змінами можна ознайомитися за посиланням.