Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Медичним працівникам

Категорії

Оновлені протоколи щодо проведення кесаревого розтину

10 січня 2022
16444

В Україні оновлений клінічний протокол "Кесарів розтин”. У клінічному протоколі оновлені та деталізовані показання та протипоказання до операції кесаревого розтину, тож він виключає необґрунтовані призначення такого втручання. Вперше наведені ризики цієї операції для матері і дитини, що допоможе повною мірою інформувати пацієнтів про її можливі наслідки. Крім того, осучаснені методи профілактики ускладнень оперативного втручання.

Клінічний протокол розроблений на доказах та за рекомендаціями Клінічної настанови NICE guideline Caesarean birth (NG 192) в редакції від 31 березня 2021 року, документа з ефективними світовими практиками.

Питання застосування кесаревого розтину в сучасному акушерстві є надзвичайно актуальним. Воно пов’язане передусім із високим ризиком ускладнень. Відтак оновлення протоколу допоможе забезпечити пацієнтам якість, ефективність та рівні можливості доступу до акушерської допомоги.

Клінічний протокол призначений для керівників закладів охорони здоров’я та їхніх заступників, фізичних осіб-підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду, лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів анестезіологів, лікарів-неонатологів, медичних сестер, акушерок, студентів медичних вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів, організаторів охорони здоров’я.