Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

Це – щорічний конкурсний відбір проєктів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок для закладів та установ, що знаходяться у сфері управління МОЗ України. Виконання цих досліджень розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів держбюджету.

Тематика

Конкурсний відбір наукових проєктів фундаментальних і прикладних наукових досліджень і розробок проводиться відповідно до:

 • Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 • постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року№ 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими,що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 • постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету»
 • Положення про Комісію з питань науково-дослідних робіт - Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.10.2019 № 2157 

Умови та місце проведення конкурсу 

Для участі у конкурсному відборі подавайте у Директорат освіти, науки та кадрів МОЗ України (Київ, вул. Грушевського 7) у паперовому та електронному вигляді на CD-диску (один примірник) та на електронну адресу [email protected]:

 • відомості до заявки на фінансування нових наукових досліджень і розробок, заявки на фінансування наукових досліджень і розробок, експертні висновки попередньої наукової і науково-технічної експертизи, рішення вчених рад (для закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України), та висновок біоетичної експертизи до заявки на фінансування нових наукових досліджень і розробок;
 • відомості до заявки на фінансування перехідних наукових досліджень і розробок, заявки на фінансування наукових досліджень і розробок, рішення вчених рад (для закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України), та висновок біоетичної експертизи до заявки на фінансування перехідних наукових досліджень і розробок;
 • пропозиції про припинення (дострокового завершення) виконання наукових досліджень і розробок, що втратили актуальність, не відповідають пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень та інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів, не спрямовані на розробку нових медичних технологій.

Кінцевий термін подачі завок - 13 січня 2020 року

Для довідок звертайтеся у Директорат освіти, науки та кадрів МОЗ України за телефоном: +38 044 253 24 44 та на електронну пошту: [email protected]

Вимоги до учасників конкурсу:

 1. У конкурсі можуть приймати участь заклади та установи, що знаходяться у сфері управління МОЗ України.
 2. Можна подати лише одну заявку, де науковим керівником виступає одна і та сама людина.
 3. Необхідно підтвердити факт того, що наукова (науково-технічна) робота не подана на інший конкурс з метою отримання фінансування за рахунок коштів державного бюджету.
 4. Керівник та виконавці наукової роботи мають працювати за основним місцем роботи в установі, від якої подається робота.
 5. Необхідно подати перелік виконавців наукової роботи.
 6. Наявність у керівника/виконавців публікацій у виданнях, віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports.
 7. Керівник наукової роботи несе відповідальність за достовірність і точність надання інформації у заявці.

У випадку, якщо учасник конкурсу отримає державне фінансування, при публікації результатів наукової роботи, автори зобов’язані зазначити, що робота фінансувалася Міністерством охорони здоров’я України за кошти державного бюджету, та вказати номер наукової роботи, її назву та терміни виконання.

Заявки можуть бути відхилені, якщо:

 1. Була надана недостовірна інформація та є інші ознаки порушення академічної доброчесності. У таких випадках заявки не підлягають апеляції та повторному розгляду. 
 2. Форма поданої учасником конкурсу заявки не відповідає формі, що встановлена МОЗ України.
 3. Учасник конкурсу подав неповний пакет документів.

Спосіб відкликання заявок

Заявка може бути відкликана учасником конкурсного відбору до закінчення кінцеву строку подання заявок, надіславши лист про відкликання заявки Директорату освіти, науки та кадрів.

Критерії відбору

На оцінку заявок впливає якість та реалістичність заявки та науковий доробок керівника роботи. Це - наукові статті у виданнях, віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів (Q1, Q2, Q3, Q4) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, патенти на винаходи, залучені кошти на наукові дослідження і розробки (державно-приватне партнерство та міжнародні гранти), доброчесність.

Ознайомитися із критеріями відбору можна за посиланням: https://bit.ly/35eI7UB 

Заявки учасників будуть деперсоналізовані для членів комісії з питань науково-дослідних робіт, що забезпечить справедливість та неупередженість конкурсного відбору.  На них не будуть зазначатися назва установи, прізвище керівника і виконавців. 

Результати конкурсу будуть опубліковані на офіційному сайті МОЗ України не пізніше ніж через 10 календарних днів після прийняття рішення.

За посиланням можна ознайомитися з:

 • Критеріями оцінки заявки на фінансування наукових досліджень і розробок:
 • Примірною формою відомостей до заявки на фінансування нових наукових досліджень і розробок
 • Примірною формою відомостей до заявки на фінансування перехідних наукових досліджень і розробок
 • Примірною формою заявки на фінансування наукових досліджень і розробок
 • Примірною формою анотованого звіту
 • Методичними рекомендаціями щодо підготовки проєктів заявок на фінансування наукових досліджень і розробок