Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Медична реформа

Електронна система охорони здоров’я eHealth

Електронна система охорони здоров’я – це система, яка допомагає пацієнтам отримувати, а лікарям – надавати якісні медичні послуги. А ще – дозволяє контролювати, наскільки ефективно витрачаються виділені на охорону здоров’я державні кошти і запобігати зловживанням.

Детальні інструкції для керівників медзакладів, лікарів, пацієнтів, працівників відділу кадрів та реєстратури, а також статистика - на сайті eHealth

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ EHEALTH

Програма медичних гарантій: впровадження в Україні

Програма медичних гарантій – це перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які оплачуються з державного бюджету. Програма буде запроваджена в Україні в рамках медичної реформи. Її реалізація буде здійснюватися поетапно, починаючи з первинної медичної допомоги. Документ «Програма медичних гарантій: впровадження в Україні» відповідає на такі запитання: 

  • Що таке гарантії держави в сфері охорони здоров’я? 
  • Яким є світовий досвід впровадження гарантій держави в медицині? 
  • Якими є цілі впровадження програми медичних гарантій в Україні? 
  • За якими критеріями визначатимуться пріоритети?
  • В якому форматі буде представлена програма медичних гарантій?
Перелік нормативно правових актів з реформування системи охорони здоров'я Закони України

Закони України

 

1.«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 №2002

2.«Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» від 19.10.2017 № 2168-VIII

3.«Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» від 14.11.2017 № 2206-VIII

4.«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 07.12.2017 № 2233-VIII

 


 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

1.«Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» від 30.11.2016 №932

2.«Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук» від 14.06.2017 №425

3.«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 27.12.2017 № 1094

4.«Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 27.12.2017 № 1077

5.«Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування» від 27.12.2017 № 1075

6.«Про утворення Національної служби здоров’я України» від 27.12.2018 № 1101

7.«Про внесення змін у додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 27.12.2018 №1105

 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 

1.«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» від 30.11.2016 № 1013-р

2.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Київської області» від 22.03.2017 № 194-р

3.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Луганської області» від 22.03.2017 № 195-р

4.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Житомирської області» від 22.03.2017 № 196-р

5.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Херсонської області» від 22.03.2017 № 197-р

6.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Полтавської області» від 22.03.2017 № 198-р

7.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Хмельницької області» від 22.03.2017 № 199-р

8.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Рівненської області» від 22.03.2017 № 200-р

9.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Запорізької області» від 22.03.2017 № 201-р

10.«Про затвердження складу госпітального округу м. Києва» від 22.03.2017 № 202-р

11.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Дніпропетровської області» від 22.03.2017 № 203-р

12.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Тернопільської області» від 22.03.2017 № 204-р

13.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Чернігівської області» від 22.03.2017 № 205-р

14.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Чернівецької області» від 29.03.2017 № 211-р

15.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Черкаської області» від 12.07.2017 № 471-р

16.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Кіровоградської області» від 12.07.2017 № 472-р

17.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Івано-Франківської області» від 12.07.2017 № 473-р

18.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Волинської області» від 13.09.2017 № 631-р

19.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Вінницької області» від 20.12.2017 № 953-р

20.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Донецької області» від 27.12.2017 № 995-р

21.«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Одеської області» від 27.12.2017 № 1010-р

22.«Про схвалення Концепції реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів» від 23.08.2017№ 582-р

23.«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року» від 15.11.2017 № 821-р

 


 

Накази МОЗ України

 

1.«Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ» від 20.02.2017 № 165 (зі змінами наказ МОЗ України від 18.12.2017 № 1621)

2.«Про затвердження примірного договору про медичне обслуговування населення між НАМН України та учасником пілотного проекту» від 14.08.2017 № 938/56 (спільний з НАМН України)

3.«Про затвердження нормативно-правових актів МОЗ України та НАМН України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук» від 28.08.2017 № 967/58 (спільний з НАМН України, державна реєстрація у Мін’юсті від 20.09.2017 № 1160/31028)

4.«Про затвердження Розрахунку тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту» від 20.09.2017 № 1123/64 (спільний з НАМН України, державна реєстрація в Мін’юсті від 7.11.2017 № 1356/31224)

5.«Про затвердження тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту» від 28.09.2017 № 1189 (державна реєстрація в Мін’юсті від 07.11.2017 № 1357/31225)

6.«Про тестування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, необхідних для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги» від 07.09.2017 № 1060

7."ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 7 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ № 1060" ВІД 07.03.2018 № 461

8.«Про утворення Державного підприємства «Електронне здоров'я» від 14.12.2017 № 1597

9."Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги" від 06.02.2018 №178/24

10."Про утворення робочої групи з питань погодження проектів планів спроможних мереж надання первинної медичної допомоги" від 13.03.2018 № 475

11."Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу" від 19.03.2018 № 503

12."Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги" від 19.03.2018 № 504

13."ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ТАБЕЛЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ" ВІД 26.01.2018 № 148


 

Інше

 

1.Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства