Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Стратегія розвитку медичної освіти

Категорії

Зміни у медичній освіті є невід’ємною складовою трасформації системи охорони здоров’я в цілому. Підвищити конкурентоспроможність вищої медичної освіти в Україні, вивести її на якісно новий рівень і внаслідок цього - підвищити якість надання медичних послуг - дозволять системні і послідовні зміни. Вперше в історії незалежної України держава впроваджує комплексний підхід і впроваджує Стратегію розвитку медичної освіти.

Реалізація стратегії відбуватиметься впродовж 10 років.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

1. Підвищиться якість вищої медичної освіти

 • Буде впроваджено нові стандарти медичної освіти.

Освітні програми мають відповідати найновішим здобуткам медичної науки. Від лікарів залежать людські життя, тому вони мають навчатися за високими стандартами, які буде розроблено з урахуванням міжнародних рекомендацій.

 • Студентів на лікарські спеціальності відбиратимуть за високими вимогами.

Встановлення високого прохідного бар’єру на вступ для майбутніх лікарів.

 • Новий кваліфікаційний іспит дозволить підвищити якість оцінювання знань студентів.

Оцінювання студентів-медиків відбуватиметься відповідно до міжнародних стандартів. Український лікар має знати не менше, ніж, до прикладу, американський чи іспанський.

 • Викладачі медуніверситетів будуть якісно підвищувати свою кваліфікацію.

Ті, хто навчають медиків, мають постійно розвиватися і тримати руку на пульсі медичної науки. Стратегія пропонує розробку комплексної програми вдосконалення кваліфікації викладачів, можливості для навчання і стажування в закордонних університетах, пошук фінансування, пошук партнерських організацій для проходження навчання, вивчення іноземних мов, участь у міжнародних конференціях викладачів та аспірантів на умовах відкритого прозорого конкурсу, підтримку викладачів, які мають публікації у журналах, що входять до Scopus та/або Web of Science.

2. Якісно зміниться післядипломна освіта

 • Нова модель інтернатури  передбачатиме справедливий розподіл на інтернатуру.

Створення національного рейтингу випускників та електронна система забезпечать чесний і прозорий розподіл на інтернатуру.

 • Буде впроваджено резидентуру для лікарів, які хочуть отримати більш глибокі знання в медичній галузі.
 • Запрацює система безперервного професійного розвитку лікарів.

Застаріла система підвищення кваліфікації трансформується в систему безперервного професійного розвитку: лікар має навчатися щороку. Де це робити і які саме навички вдосконалювати — вирішує він особисто. Відповідно до нової моделі, має відбутися демонополізація освіти, — тепер вибір місця чи організації переходить до лікаря. Визнаються: освіта, отримана за кордоном, участь у професійних семінарах та конференціях, онлайн-курси, майстер-класи та інше.

3. Ефективне фінансування та управління

 • Зміниться механізм фінансування університетів - він  базуватиметься на визначених індикаторах успішності закладів вищої освіти.

Університети, які готують кращих студентів, отримують більше фінансування. Створюючи конкуренцію за фінансування, ми підвищимо і якість освіти, і якість майбутніх лікарів.

 • Медуніверситети стануть автономними - як організаційно, так і академічно і фінансово.

Закріплене Законом “Про вищу освіту” поняття університетської автономії передбачає широкі можливості університетів в організації навчального процесу, управлінні, визначенні навчальних планів і дисциплін - це стимулює розвиток академічної спільноти та можливості ефективного самоврядування закладів вищої освіти. Такі права мають повністю реалізовувати й медичні університети.

4. Зміниться академічна культура

 • Держава разом з університетами викорінюватиме плагіат, фальсифікації фабрикації та інші форми академічної недоброчесності у медичній освіті та науці.

Наукові дослідження студентів-медиків та їхніх викладачів будуть ретельно перевірятися на плагіат. Майбутній лікар не може користуватися чужою працею, він/вона мусить звикати всього добиватися власноруч. Університети розроблятимуть внутрішні  етичні кодекси і будуть їх дотримуватися.

 • Відбудеться інтернаціоналізація медосвіти: досвід та знання за кордоном зможуть отримати як студенти, так і викладачі.

Розширення можливостей мобільності студентів та викладачів дозволить включити українську медичну освіту у світовий дискурс. Університети та студенти отримають підтримку для участі в Erasmus+. Також буде створено державну програму сприяння міжнародному обміну українських студентів-медиків і запрошення іноземних професорів до викладання в українських медичних університетах.

5. Розвиватимуться наукові дослідження

 • Стимулювання українських науковців до проведення якісних досліджень, їх публікація в міжнародних наукових журналах.

Без якісних наукових досліджень наша медична наука стоятиме на місці. Наше завдання - стимулювати науковців дискутувати про способи вирішення проблем та новації в медицині на міжнародному рівні.

 • Підвищення якості дисертацій через запровадження практики незалежного анонімного рецензування робіт, а також контролю наукової новизни дисертаційних досліджень за допомогою залучення анонімних незалежних фахівців (з інших наукових установ України та з-за кордону).

Стратегія розвитку медичної освіти в Україні - це план комплексних змін, що будуть впроваджуватися протягом 10 наступних років. Перші з них будуть втілені вже цього року: будуть змінені умови прийому до медичних закладів вищої освіти (мінімальний прохідний бал 150 з біології/хімії, а також з математики/фізики при вступі на всі спеціальності галузі знань “Охорона здоров’я”).

До кінця 2019 року будуть затверджені нові освітні стандарти для спеціальностей “Медицина”, “Стоматологія”, “Педіатрія”. Також у 2019 році відбудеться перший етап ЄДКІ для ІІІ курсів. Наступного ж року буде розроблена нормативна база для змін в інтернатурі/резидентурі, система розподілу на них та імплементована постанова про безперервний професійний розвиток лікарів.