Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Харківський національний медичний університет

Категорії

Харківський національний медичний університет

Адреса: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4

Телефон: 057 707 73 80

Е-mail: [email protected] 

Сайт: https://knmu.edu.ua/

 

Головне завдання університету – створення освітніх та наукових цінностей в галузі охорони здоров’я, сприяння розвитку здоров’я відповідно до потреб та тенденцій сучасного розвитку суспільства, соціально-економічної ситуації, а також забезпечення здобувачів освіти якісними освітніми послугами, які відповідають нормам вітчизняного і міжнародного ринків праці.

ХНМУ здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями:

за ступенем освіти «Магістр» (денна форма здобуття освіти)

 • «Медицина»
 • «Педіатрія»
 • «Стоматологія»

за ступенем освіти «Бакалавр»

 • «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти)
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти)
 • «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти)

на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» для випускників медичних ЗВО I-II рівня акредитації за спеціальностями:

за ступенем освіти «Бакалавр»:

 • «Медсестринство» (денна та заочна форми здобуття освіти)
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 2 курс (денна форма здобуття освіти)
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 3 курс (денна форма здобуття освіти)

за ступенем «Магістр» (денна форма здобуття освіти):

 • «Медицина» на 2 курс
 • «Стоматологія» на 2 курс

на основі ОС «Бакалавр» на спеціальності:

 • «Медсестринство» (заочна форма здобуття освіти)
 • «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти)
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти)

на основі диплому ОС «Магістр» або ОКР «Спеціаліст» (друга вища освіта) на спеціальності:

 • «Громадське здоров’я» (заочна форма здобуття освіти)
 • «Публічне управління та адміністрування» (заочна форма здобуття освіти)
 • «Освітні, педагогічні науки» (заочна форма здобуття освіти)
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти)

Обсяги прийому на навчання до ХНМУ в 2022 р.

Освітній ступінь, галузь знань, спеціальність, форма здобуття освіти

Обсяги державного замовлення

Обсяги за кошти фіз.(юр.) осіб

Загальний обсяг державного замовлення для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій

Максимальний обсяг державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій

Обсяг прийому на конкурсні пропозиції

Бакалавр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

223 «Медсестринство», денна форма

-

-

30

223 «Медсестринство», заочна форма

-

-

30

224 «Технології медичної діагностики та лікування» (1 курс)

-

7

57

224 «Технології медичної діагностики та лікування» (2 курс)

-

-

8

224 «Технології медичної діагностики та лікування» (3 курс)

-

-

8

227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

-

7

53

Бакалавр, галузь знань 31 «Соціальна робота»

231 «Соціальна робота» денна форма 

-

-

30

231 «Соціальна робота» заочна форма 

-

-

30

Магістр на базі повної загальної середньої освіти, 

галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

222 «Медицина» (1 курс)

-

380

80

222 «Медицина» (2 курс)

-

-

45

228 «Педіатрія» 

-

15

10

221 «Стоматологія» 

-

6

100

221 «Стоматологія»

-

-

30

Магістр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

223 «Медсестринство», заочна форма 

-

-

30

224 «Технології медичної діагностики та лікування»

-

-

20

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

-

20

60

229 «Громадське здоров’я», заочна форма

-

-

30

Магістр, галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

281 «Публічне управління та адміністрування» заочна форма

-

-

15

Магістр, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

011 «Освітні, педагогічні науки» заочна форма

-

-

30

 

Вартість надання освітніх послугдля студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2022 році

№ з/п

Спеціальність (ступінь освіти, строк навчання)

Вартість навчання за весь строк (грн.)

Вартість навчання на рік (грн.)

(денна навчання

Вартість навчання на рік (грн.) (заочна форма навчання)

1.

Медицина (магістр, 5 р.10 міс.)

264000

44000

 

2.

Медицина (магістр, на 2 курс, 4 р.10 міс.)

234000

46800

-

3.

Стоматологія (магістр, 4 р. 10.міс)

238000

47600

-

4

Стоматологія (магістр, на 2 курс, 4 р. 10.міс)

206400

51600

-

5.

Педіатрія (магістр, 5 р. 10 міс.)

264000

44000

-

6.

Медсестринство (магістр, заочна форма,

1 р. 10 міс.)

24000

-

12000

7.

Технології медичної діагностики та лікування  (магістр, 1 р. 6 міс.)

51200

32000

-

8

Фізична терапія, ерготерапія (магістр, 1 р. 10 міс.)

84000

42000

-

9.

Громадське здоров'я (магістр, заочна форма, 

1 р. 10 міс.)

25200

-

12600

10

Публічне управління та адміністрування (магістр, заочна форма, 1р. 5 міс.)

19800

-

13200

11.

Освітні, педагогічні науки (магістр, заочна форма, 

1 р. 5 міс.)

17400

-

11600

12.

Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр, 

3 р. 10 міс.)

156800

39200

-

13.

Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр, 3 р. 10 міс.)

116000

29000

-

14

Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр, на 2 курс, 2 р. 10 м.)

94800

31600

-

15

Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр, на 3 курс, 1 р. 10 міс.)

68000

34000

-

16.

Медсестринство (бакалавр, денна, до 2009 р., 

1 р. 10 м.)

62400

31200

-

17.

Медсестринство (бакалавр, заочна, до 2009 р.,

 1р. 10 міс.)

23000

-

11500

18.

Медсестринство (бакалавр, денна., 

10 міс)

29800

29800

-

19

Медсестринство (бакалавр, заочна., 1 р.

10 міс)

10800

-

10800

20.

Соціальна робота (бакалавр, денна, 3 р. 10 міс)

101600

25400

-

21.

Соціальна робота (бакалавр,заочна, 3 р.10 міс.)

25600

-

6400

 

Харківський національний медичний університет використовує всі ресурси для здійснення діагностичного, лікувального та наукового процесу навчання. Відпрацювання практичних та теоретичних знань і навичок здобувачів освіти відбувається на базі науково-практичних медичних центрів ХНМУ. Це Науково-навчальний медичний центр «Університетська клініка», Університетський стоматологічний центр та Клініка науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань.

Створення цих підрозділів дозволило використовувати в процесі навчання новітні технології та сучасні наукові розробки; створені кафедрами наукові методи діагностики і лікування хворих; комп’ютерні програми; дистанційні онлайн тренінги та клінічні онлайн конференції; майстер-класи із сучасних методів діагностики, лікування реабілітації за відповідною спеціалізацією; проведення вебінарів, відеоконференцій з провідними науковими фахівцями; закордонні наукові стажування.

Науково-навчальний медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ має сучасне операційне обладнання, яке дозволяє виконувати одночасно складні хірургічні втручання на органах черевної порожнини, сечостатевої системи, а також реконструктивні операції опорно-рухової системи з використанням новітніх технологій. Це надає можливість не тільки лікувати пацієнтів зі складною патологією, а і проводити ознайомлення студентів з інноваційними методами лікування, використовуючи у навчальному процесі проведення онлайн трансляцій операційних втручань в навчальні кімнати та будь-які конференційні зали. 

Навчальна робота колективів кафедр Університетського стоматологічного центру спрямована на підвищення рівня ефективності й оптимізації викладання студентам теоретичних розділів усіх напрямків стоматології, а також здобуття ними практичних навичок під час навчання у фантомних класах та при безпосередній курації пацієнтів. Центр оснащено 67 сучасними стоматологічними установками» «Chirana» і «Chiradent», сучасним рентгенологічним обладнанням для дентальної та панорамної рентгенографії, кисневим концентратором та якісною зуботехнічною лабораторією, що дає змогу Центру надавати весь спектр стоматологічних послуг, від профілактики й лікування карієсу до складних видів протезування й імплантації.

Науково-практичні медичні центри укомплектовані мультимедійними інтерактивними комплексами, сучасною комп'ютерною технікою, інтерактивними дошками, відео-панелями мультимедійного навчання системи відображення бездротової трансляції, яка активно використовується в проведенні практичних занять з дисциплін.

Викладачами демонструються можливості використання програмно-апаратних комплексів для діагностичних і лікувальних цілей при вивченні навчальних програм із різних дисциплін; проводиться тренування студентів щодо їх використання та інтерпретації отриманих даних для встановлення діагнозу і призначення лікування.

Якісно оволодіти практичними навичками та основами командної роботи при наданні екстреної домедичної та медичної допомоги допомагає симуляційне навчання. Симуляційний центр ХНМУ має більш ніж 10-річну історію розвитку і натепер в його класах зібрані всі необхідні сучасні симуляційні інструменти – тренажери, моделі, симулятори, стандартизовані пацієнти, а також новітнє медичне обладнання та розхідні матеріали для сучасного навчання здобувачів освіти практичним навичкам та клінічним компетенціям, якими повинен оволодіти майбутній лікар. 

Зокрема, Симуляційний центр ХНМУ має в своєму арсеналі найсучасніші симулятори (багатоцільовий симулятор життєдіяльності пацієнта при бойовій травмі і травматичних кровотечах Trauma HAL; симулятор новонародженого пацієнта Super-Tory S2220; кардіологічний симулятор пацієнта «Cardionix»; біонічний гібридний симулятор аускультації Cardio; лапараскопочний симулятор Lap Mentor; симулятор пологів «Noelle»; симулятор гінекологічного обстеження «Pеlvic Mentor»).

Різноманітність комп’ютерних платформ віртуального пацієнта найбільша серед інших закладів вищої медичної освіти України. Здобувачі освіти мають можливості відпрацьовувати навички на Симуляторі віртуального пацієнта «Body Interact»; віртуальному 3D пацієнті для навчання і контролю студентів «Dr Sim»; спеціалізованій комп’ютерній програмі «Academix 3D». Це допоможе зануритись у навчально лікувальний процес до повного відчуття себе в реальних умовах клініки. 

У Харківському національному медичному університеті створена Лабораторія штучних органів, обладнана моделлю SynDaver (синтетичний труп). Це єдина в Україні анатомічна модель, яка імітує властивості живої тканини, демонструє зовнішній вигляд кожного органу. 

До інноваційної системи візуалізації в медичній освіті належить новітня розробка Anatomage table (анатомічний стіл). Це 3D-система анатомії людини, призначена для віртуального препарування людини, має велику бібліотеку гістологічних препаратів та патологічних станів, базу анатомічних структур надвисокої чіткості, каталог тривимірних фотографій анатомічних органів та ділянок тіла людини, ембріологічні зображення, колекцію тривимірної анатомії тварин тощо.

В університеті створено та використовується більше 250 дистанційних курсів за більшістю медичних напрямів (хірургія, акушерство, педіатрія, стоматологія та ін.), у тому числі й на іноземній (англійській) мові. У системі дистанційної освіти використовуються відеоконференції зв’язку такі, як Google Meet на платформі Google Workspace for Education та Microsoft Teams на платформі Microsoft Office 365.

Завдяки онлайн-навчанню студенти активно залучаються до міжнародних програм співробітництва, українських та міжнародних конференцій, навчальних програм іноземних закладів вищої освіти.

Здобувачі освіти мають безкоштовну можливість долучитися до навчальних курсів з використанням платформ загально наукової, медичної та біологічної спрямованості (Coursera (США), 2U (раніше edX, США), IBM Skills Network (Канада), Intela Education (США) та United Institute of Modern Technologies (Канада).

Фахівці Центру дистанційного навчання постійно вдосконалюють можливості для поєднання класичної форми освіти та дистанційного змішаного навчання. Наразі ведеться робота по впровадженню в освітній процес елементів нової моделі навчання «Hyflex», високотехнологічного обладнання для відео онлайн-офлайн комунікації.

Для студентів Харківський національний медичний університет надає гуртожитки, які розташовані у «спальних» районах м. Харкова з розвинутою інфраструктурою та транспортним забезпеченням (метро, трамвай, тролейбус, автобус, маршрутне таксі). Необхідний час щоб дістатися від гуртожитку до навчальних корпусів складає від 20 до 40 хвилин. У приміщені всіх гуртожитків діє розгалужена та зручна система для комфортного проживання студентів вишу. Поселення вступників та студентів до гуртожитку проводиться відповідно до Положення про користування гуртожитками Харківського національного медичного університету.

Успішно працює Молодіжний творчий центр колективи художньої самодіяльності, творчі об’єднання. Велике значення приділяється фізкультурно-спортивному розвитку студентів у 18 секціях спортивної досконалості.