Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Дніпровський державний медичний університет

Категорії

Дніпровський державний медичний університет

Адреса: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, 

Телефон: 056 766 48 48

Е-mail: [email protected]

Сайт: https://dmu.edu.ua 

Англомовна версія сайту: https://study.dmu.edu.ua/

 

У ДДМУ існує система безперервної освіти: підготовче відділення – підготовка фахівців – післядипломна підготовка (інтернатура), спеціалізація та перепідготовка. Професорсько-викладацький склад  ДДМУ становить 698 осіб. Більш ніж 400 викладачів мають сертифікати щодо володіння англійської мовою на рівні В2 та вище.

Підготовка фахівців здійснюється на трьох рівнях:

на першому (бакалаврському) рівні – підготовка у галузі знань 

 • 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 
 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;

на другому (магістерському) рівні – підготовка в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 

 • 221 «Стоматологія»; 222 «Медицина»; 
 • 226 «Фармація, промислова фармація»; 
 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;

на третьому (освітньо-науковому) рівні / підготовка докторів філософії  в галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 

 • 091 «Біологія»;

та в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 

 • 221 «Стоматологія»; 
 • 222 «Медицина»; 
 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія»; 
 • 228 «Педіатрія»;  «Громадське здоров’я»;

Також здійснюється військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Вартість надання освітніх послуг для студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2022 році

 

Спеціальність/ освітня програма

Ліц. обсяг

Макс. обсяг бюджет

Обсяг контракт

Вартість навчання на контракті, грн/рік

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1

227 Фізична терапія, ерготерапія

90

10

80

37089,90

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

2

221 Стоматологія

300

-

300

53357,10

3

222 Медицина

900

270

630

53357,10

4

226 Фармація, промислова фармація

180

-

180

43535,44

Третій (освітно-науковий) рівень вищої освіти

5

091 Біологія

25

16

94

 

6

221 Стоматологія

5

 

7

222 Медицина

25

 

8

227 Фізична терапія, ерготерапія

25

 

9

228 Педіатрія

15

 

10

229 Громадське здоров’я

15


 


Головною перевагою здобуття освіти в університеті є поєднання теоретичної та практичної підготовки, оволодіння та подальше відпрацювання практичних навичок одночасно у добре обладнаному центрі симуляційної медицини та на клінічних кафедрах, розташованих у найбільш потужних лікувальних закладах міста і області із залученням найдосвідченіших лікарів-практиків як державних так і приватних клінік. Крім того, студенти мають змогу поєднувати своє навчання із науковою діяльністю, чому сприяє розгалужена мережа студентських наукових гуртків з міждисциплінарною інтеграцією. Також привабливим фактором навчання в університеті є широка можливість задоволення освітніх потреб шляхом участі в програмах міжнародної академічної мобільності, зокрема в медичних факультетах європейських університетів Шотландії, Іспанії, Польщі, Чехії, Болгарії та інших.

Загальна площа власної бази навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель складає 109 071,5 м2, розміщених на земельних ділянках загальною площею 17,9 гектара.

Навчальна матеріально-технічна база ДДМУ містить 7 навчальних корпусів, сучасний спортивний комплекс, плавальний басейн, віварій, науково-дослідні лабораторії, науково-дослідний інститут медико-біологічних проблем ДДМУ, університетська клініка ДДМУ (https://clinica.dmu.edu.ua/), загальна площа яких складає 52301,8 м2, де розміщені 691 навчальна аудиторія, 37 комп’ютерних класів, кабінети, лабораторії.

В університеті функціонують: 

 • медичний центр
 • морфологічна лабораторія
 • лабораторія психофізіологічних досліджень
 • навчально-тренувальний центр симуляційної медицини (https://smed.dmu.edu.ua/)
 • бібліотека

Академія має 8 гуртожитків, загальною площею 48 911,7 м2. Студентське харчування забезпечується їдальнями та буфетами на 400 місць.