Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Трансформація системи

Категорії

З'явився електронний інструмент з фінансового планування доходів та видатків надавача ПМД на 2018 рік

11 квітня 2018
16559

МОЗ України та проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії», компонент підтримки медичної реформи, продовжують надавати експертну та методологічну допомогу сотні громад-лідерів, які першими увійдуть у реформу у липні цього року. У рамках цього проекту розроблено інструмент, який допомагає з фінансовим плануванням доходів та видатків надавача ПМД на 2018 рік.

Перейдіть до інструменту та інструкцій щодо роботи з ним за посиланням: Електронний інструмент з фінансового планування доходів та видатків надавача ПМД на 2018 рік

Як користуватись електронним інструментом з фінансового планування: інструкція

 

Читайте також: Фінансове планування надавача ПМД (питання-відповідь)

 

Для чого медзакладам шукати оптимальну структуру витрат

Фінансова стійкість закладів з надання ПМД передбачає пошук оптимальної структури витрат та шляхів підвищення ефективності управління.

Відповідно до ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII, оплата медичних послуг закладів з надання ПМД населенню здійснюватиметься за принципом оплати за одного пацієнта з використанням капітаційної ставки за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними між такими закладами та Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Таким чином, основним джерелом доходу надавача ПМД буть виплати за договором із НСЗУ. Обсяги виплати залежатимуть від кількості та вікової структури пацієнтів, які подали надавачу декларацію про вибір лікаря з надання ПМД, який працює у цього надавача ПМД. В такий спосіб реалізовується принцип «гроші йдуть [у заклад] за пацієнтом». Чим більше пацієнтів обрали лікаря (лікарів), що працюють у закладі, тим більшою буде виплата за договором з НСЗУ.

В процесі здійснення діяльності, пов’язаної із наданням ПМД, кожен надавач ПМД несе витрати, серед яких: оплата праці персоналу, оплата комунальних послуг, витрати на утримання службового транспорту, поточний ремонт приміщень, утримання прилеглої території тощо. Ці витрати мають покриватися за рахунок доходів, що в більшості випадків означає – за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ за договором про медичне обслуговування населення. Забезпечення балансу між доходами та витратами є ключовим для досягнення фінансової стійкості.

З метою полегшення фінансового планування доходів та видатків надавача ПМД на 2018 рік було розроблено відповідний електронний інструмент.

 

Етапи розрахунку спроможності мережі надання ПМД

Проведення розрахунку спроможності мережі надання ПМД за критерієм фінансової стійкості передбачає такі етапи:

1. Визначення чисельності та аналіз вікової структури населення, зареєстрованого на території обслуговування надавача ПМД, за такими віковими групами: до 5 років, 6-17 років, 18-39 років, 40-64 років, старше 65 років.

2. Прогнозування потенційного доходу надавачів ПМД, з використанням таких вхідних даних:

  • чисельність та вікова структура населення, як визначено вище;
  • розмір капітаційної ставки за пацієнтів, які подали надавачу ПМД декларацію про вибір лікаря ПМД (пацієнти «зеленого списку»): 2018 рік – 370 грн. При цьому до зазначеної базової ставки застосовуються коригувальні вікові коефіцієнти: 4,0 для пацієнтів до 5 років; 2,2 для пацієнтів 6‑17 років; 1,0 для пацієнтів 18‑39 років; 1,2 для пацієнтів 40‑64 років, 2,0 для пацієнтів старше 65 років;
  • для розрахунку розміру  розмір капітаційної використаний коригувальний коефіцієнт для гірських населених пунктів – 1,25;
  • розмір капітаційної ставки за пацієнтів, зареєстрованих на території обслуговування надавача ПМД, які не подали закладу декларацію про вибір лікаря ПМД (пацієнти «червоного списку»): 2018-2019 роки – 240 грн. Для капітаційної ставки за пацієнтів «червоного списку» коригувальні вікові коефіцієнти не застосовуються.

З метою врахування очікуваної динаміки приписної кампанії рекомендовано здійснювати прогнозування доходів помісячно.

4. Проведення аналізу витрат закладу, з використанням даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності для 1-2 кварталів 2018 року та планування витрат для 3-4 кварталів 2018 року.

Метою здійснення такого аналізу є пошук оптимальної структури витрат в умовах прогнозованого обсягу доходу.

 

Як забезпечити оптимальну структуру витрат

Шляхами забезпечення оптимальності структури витрат можуть бути зокрема:

  • перегляд організаційної структури та штатного розпису закладу ПМД;
  • розгляд можливості економії коштів на допоміжних функціях шляхом укладання договорів (в тому числі спільно з іншими закладами) про надання послуг із третіми сторонами для здійснення, зокрема, таких функцій: телефонний запис на прийом до лікаря (кол-центр), прибирання приміщень, утримання території тощо;
  • розгляд можливості економії коштів шляхом впровадження технологій енергозбереження (може потребувати інвестицій за рахунок місцевого бюджету або міжнародних проектів технічної підтримки);
  • аудит використання приміщень закладу з метою визначення площ, які не використовуються (або використовуються неефективно) для надання ПМД.