Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Державний реєстр лікарських засобів"

28 лютого 2020
3526

Проєкт постанови

Повідомлення про оприлюднення

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від __________ 2020 р. №

Київ

 

Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Державний реєстр лікарських засобів

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну до пункту 4 Положення про Державний реєстр лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2004 р., №13, ст. 897; 2019 р., №39, ст. 1373), доповнивши його після абзацу дев’ятого новим абзацом десятим такого змісту:

 «інформація щодо доведення біоеквівалентності».

У зв’язку з цим абзаци десятий – двадцять сьомий вважати відповідно абзацами одинадцятим – двадцять восьмим.

2. Ця постанова набирає чинності через дев’ять місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК