Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення

Проект наказу міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"

13 травня 2020
21491

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

 

Пояснювальна записка

 

Аналіз регуляторного впливу

 

Додаток до аналізу регуляторного впливу

 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення доопрацьованого проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти».

 

Проект наказу розроблено з метою визначення гігієнічних стандартів для усіх типів закладів загальної середньої освіти усіх форм власності, виконання яких дозволить створити безпечні умови для організації освітнього процесу.

 

Санітарним регламентом передбачено встановлення вимог до влаштування території, будівель і споруд, систем забезпечення життєдіяльності, забезпечення освітнього процесу та забезпечення харчування для закладів загальної середньої освіти, рекомендацій щодо здорового харчування учнів.

 

Прийняття проекту наказу дозволить створити безпечні умови для організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти усіх форм власності.

 

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням громадського здоров'я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

 

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Контактні особи:

 

Руденко Ірина Сергіївна, тел. 253-74-53, e-mail: [email protected], [email protected]

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти

 

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, що додається.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ДСанПіН 5.5.2.008-01 затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63.

 

3. Директорату громадського здоров’я забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр З. СКАЛЕЦЬКА

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

 

1. Резюме

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» вимоги безпеки для здоров'я і життя людини це розроблені на основі медичної науки критерії, показники, гранично допустимі межі, санітарно-епідеміологічні нормативи, правила, норми, регламенти тощо (медичні вимоги щодо безпеки для здоров'я і життя людини), розроблення, обґрунтування, контроль і нагляд за якими відноситься виключно до медичної професійної компетенції.

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання

На сьогодні діючі Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63 не відповідають сучасним потребам дитини та суспільства, а також Концепції «Нова українська школа», що була схвалена Урядом у грудні 2016 року.

 

3. Суть проєкту акта

Проєкт наказу «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» (далі – проект наказу) розроблено з метою визначення гігієнічних стандартів для усіх типів закладів загальної середньої освіти усіх форм власності, виконання яких дозволить створити безпечні умови для організації освітнього процесу.

 

4. Вплив на бюджет

Прийняття та реалізація проєкту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу потребує консультацій із заінтересованими сторонами. З метою отримання зворотного зв'язку проєкт наказу потребує оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

 

Реалізація акта матиме позитивний вплив на інтереси закладів загальної середньої освіти всіх форм власності.

 

Прогноз впливу реалізації проєкту наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін надається у додатку до цієї пояснювальної записки.

 

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

 

Проєкт наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

Проєкт наказу потребує погодження з Національною академією медичних наук України.

 

6. Прогноз впливу

За предметом правового регулювання реалізація проєкту акта не матиме впливу на:

 

розвиток регіонів;

 

ринок праці;

 

екологію та навколишнє природне середовище.

 

Проєкт наказу впливає на середовище життєдіяльності людини, забезпечення інтересів і прав громадян та суб’єктів господарювання, а також на громадське здоров’я за рахунок створення безпечних умов для організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

 

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з із Міністерством освіти і науки України, Міністерством розвитку громад та територій України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною регуляторною службою України.

 

8. Ризики та обмеження

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та положення, що мають ознаки дискримінації.

 

Проєкт наказу не містить норм, що зачіпають права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

 

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров'я України відповідно до статті 44 Закону України «Про загальну середню освіту» вимоги до матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників та іншої літератури, контроль за охороною здоров'я дітей та проведенням оздоровчих заходів у навчальних закладах усіх типів, організаційно-правових форм та форм власності здійснюють органи та заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою і навчальними закладами, а також пункту 12 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.

 

Міністр охорони здоров’я України Зоряна СКАЛЕЦЬКА