Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

17 липня 2019
4183

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

 

Пояснювальна записка

 

Порівняльна таблиця

 

Аналіз регуляторного впливу

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію» (далі – проект постанови).

 

Проект постанови розроблено з метою підвищення якості косметичної продукції, гармонізації технічного регулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством, усунення юридичних, адміністративних і технічних бар’єрів в торгівлі з країнами Європейського Союзу, виконання зобов’язань України щодо імплементації положень актів законодавства ЄС до національного законодавства відповідно до положень статті 56 Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

 

Проект постанови, пояснювальна записка до нього та порівняльна таблиця оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected], [email protected], Задворних Іван Сергійович, тел.: (044) 200-06-69.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію

 

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Технічний регламент на косметичну продукцію, що додається.

 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні акти у відповідність із цією постановою.

 

3. Внести до Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

 

4. Установити, що надання на ринку косметичної продукції, яка була введена в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено через невідповідність такої косметичної продукції вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

 

5. Ця постанова набирає чинності через 18 місяців з дня її опублікування.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

 

Мета: гармонізація законодавства України з питань технічного регулювання в галузі косметичної продукції з Регламентом (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30.11.2009 на косметичну продукцію, усунення юридичних, адміністративних та технічних бар’єрів у торгівлі, імплементація європейських підходів до контролю за безпечністю косметичної продукції.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію» розроблено на виконання зобов’язань України щодо імплементації положень актів законодавства ЄС до національного законодавства відповідно до положень статті 56 Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію» (далі – проект постанови) розроблено МОЗ України відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 року №708, з метою гармонізації технічного регулювання косметичної продукції в Україні з Регламентом (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30.11.2009 на косметичну продукцію, зокрема з питань: забезпечення споживачів безпечною та ефективною косметичною продукцією, встановлення прав та обов’язків суб’єктів господарювання, які вводять в обіг та надають на ринку косметичну продукцію, нотифікації косметичної продукції центральному органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для забезпечення ефективного нагляду за ринком, встановлення вимог до процедури оцінювання безпечності косметичної продукції, встановлення вимог до інгредієнтів, що використовуються у косметичні продукції, встановлення вимог до надання супровідної інформації на косметичну продукцію для споживачів, зокрема, маркування і інструкцій із застосування, гармонізованих з європейськими, встановлення спеціальних вимог щодо здійснення державного ринкового нагляду косметичної продукції з метою забезпечення високого рівня захисту життя і здоров’я людей, встановлення критеріїв щодо тверджень про косметичну продукцію з метою запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману, встановлення вимог відповідності виробництва належній виробничій практиці, забезпечення можливості доступу вітчизняної косметичної продукції на європейські ринки.

 

3. Суть проекту акта

Після впровадження проекту постанови очікується підвищення якості косметичної продукції, гармонізація технічного регулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством, усунення юридичних, адміністративних і технічних бар’єрів в торгівлі з країнами Європейського Союзу.

 

4. Правові аспекти

Нормативно-правова база у цій сфері правового регулювання: Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. № 708 «Про затвердження Правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу», постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання».

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

У проекті постанови відсутні положення які відносяться до засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки до проекту постанови додаються.

 

6.Прогноз впливу

Аналіз регуляторного впливу додається.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект постанови не є документом державного планування, що підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Проект акта не потребує врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку та про заходи, передбачені для проведення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту постанови має вплив на ключові інтереси суб’єктів господарювання та споживачів.

 

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 

8. Громадське обговорення

З метою отримання зворотного зв'язку від зацікавлених осіб проект постанови підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті МОЗ України.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

 

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи, оскільки в ньому відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 

111.Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект постанови не потребує оцінки гендерного впливу.

 

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію» забезпечить гармонізацію законодавства України з питань технічного регулювання в галузі косметичної продукції з вимогами європейського законодавства, що сприятиме усуненню юридичних, адміністративних та технічних бар’єрів у торгівлі, підвищенню рівня захисту здоров'я людини.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН