Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проєкт наказу МОЗ України "Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність"

15 лютого 2021
2344

Проект наказу

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Довідка

Порядок перевірки

Порядок формування

Додаток 1 порядок перевірки

Тест малого підприємництва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

 
  НАКАЗ  
     
  Київ  
від ______ 2021 року   № _____________

 

 

Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), підпункту 9 пункту 20 та пункту 21 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328, Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2020 року № 2136, з метою запровадження ведення медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, що додається.

 

2. Затвердити Порядок здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, що додається.

 

3. Визнати такими що втратили чинність:

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2008 року № 189 «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за № 589/15280;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2011 року № 716 «Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за № 1521/20259.

 

4. Установити, що за умови наявності відповідної технічної можливості щодо функціонування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я, внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних висновків відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, є обов’язковим з 01 травня 2021 року для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

5. До виникнення технічної можливості щодо формування та внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, заповнюється листок непрацездатності відповідно до вимог, визначених у Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за № 1456/10055, Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 036/о «Журнал реєстрації листків непрацездатності», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 685/20998.

 

6. Установити, що технічна можливість в електронній системі охорони здоров’я, передбачена пунктом 4 цього наказу, виникає з дати оприлюднення на вебсайті електронної системи охорони здоров’я інформації про підключені до центральної бази даних електронні медичні інформаційні системи та відповідне розширення їх функціональних можливостей, які передбачені технічними вимогами до електронних медичних інформаційних систем, що визначаються Національною службою здоров’я України відповідно до Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101.

 

7. Директорату розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Карчевич М. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Кучера Я. О.

 

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, окрім Порядку, затвердженого пунктом 2 цього наказу, який набирає чинності одночасно з настанням відповідної технічної можливості.

 

 

Міністр Максим СТЕПАНОВ

                                                                             

 

Проєкт наказу Міністерства охорони здоровя України «Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність»

 

Проєкт наказу

 

Порядок формування та видачі медичних висновків про тичасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я

 

Порядок здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності

 

Додаток 1 до Порядку здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності

 

Додаток 1 до Порядку формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я

 

Довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність»

 

Аналіз регуляторного впливу

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

 

Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність»

 

Пояснювальна записка

 

Пропозиції та зауваження щодо проєкту акта просимо надсилати протягом 30 днів з дати публікації на адресу МОЗ у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я.

Контактна особа: Сакута Марія Андріївна, керівник експертної групи з питань захисту інформації Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я, телефон: (044) 253-33-31, (email: [email protected] ).