Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Новини

Особливості вступу на спеціальності «Терапія та реабілітація» й «Медична психологія»

14 липня 2023
588

Нещодавно уряд України ухвалив постанову, якою суттєво збільшив обсяги підготовки фахівців з реабілітації та лікарів-психологів у закладах вищої освіти, підпорядкованих МОЗ. Адже через тривалу повномасштабну війну в Україні попит на фахівців, які займатимуться відновленням постраждалих цивільних і військових, значно зріс. 

Цього року обсяг державного замовлення планується збільшити на 1005 майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії та 40 лікарів-психологів. 

Загалом порядок вступу на бакалавратуру і магістратуру за спеціальностями 227 «Терапія та реабілітація» та 225 «Медична психологія» такий самий, як й на інші спеціальності, однак є певні особливості. 

Розповідаємо про нюанси вступу на них у поточному році. 

Вступ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється на основі:

  •  повної загальної середньої освіти (ПСЗО), строк навчання – 4 роки (240 кредитів ЄКТС);
  •  диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста (відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій – НРК5), скорочений строк навчання – 3 роки (перезараховується 60 кредитів ЄКТС для спеціальностей 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування») або 3,5 року (перезараховується 30 кредитів ЄКТС для інших спеціальностей).

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022–2023 рр. або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020–2021 рр. з трьох конкурсних предметів на основі повної загальної середньої освіти або ЗНО з двох конкурсних предметів.

Вступ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація», спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» здійснюється на основі:

  •  диплома бакалавра (відповідає 6 рівню Національної рамки кваліфікацій – НРК6) за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» чи напрямом «Здоров’я людини» (професійне спрямування «Фізична реабілітація»), строк навчання – 2 роки (120 кредитів ЄКТС).

Вступ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація», спеціалізація 227.02 «Ерготерапія» здійснюється на основі:

  •  диплома бакалавра за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» чи «Спеціальна освіта» або за напрямами «Здоров’я людини» (професійне спрямування «Фізична реабілітація») чи «Корекційна освіта (за нозологіями)»), строк навчання – 2 роки (120 кредитів ЄКТС).

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань у формі:

– онлайн-тесту єдиного вступного іспиту з іноземної (англійської, німецької, іспанської або французької) мови (ЄВІ) (2023 р.), що містить 30 завдань та проводиться в одному з пунктів тестування Українського центру оцінювання якості освіти або (у встановлених Правилами прийому на навчання випадках) співбесіди з іноземної мови, що проводиться у закладах вищої освіти;

– фахового іспиту, що проводиться у закладах вищої освіти та під час якого здійснюється перевірка здатності до опанування освітньої програми магістерського рівня на основі компетентностей, здобутих в бакалавратурі.

Вступ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 225 «Медична психологія» здійснюється на основі:

  •  повної загальної середньої освіти, строк навчання – 6 років (360 кредитів ЄКТС);
  •  НРК5, НРК6, скорочений строк навчання – 5 років (перезараховується 60 кредитів ЄКТС для спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» або 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»).

Університети у правилах прийому самостійно визначають мінімальний бал, з яким вступник допускається до участі у конкурсному відборі на спеціальності 225 «Медична психологія», 227 «Терапія та реабілітація».

Однак, звертаємо увагу, що вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця за наявності конкурсного бала не менше ніж 130.

Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовується до таких осіб, як:

– діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

– особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

– особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

– особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти (для вступу на основі ПЗСО або НРК5).