Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Новини

Особливості проходження спеціалізації для лікарів-інтернів на базах стажування

2 червня 2022
2257

На сьогодні кожен випускник закладу вищої освіти за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Медична психологія», «Фармація» та «Промислова фармація», незалежно від форми навчання — бюджет/контракт, має пройти первинну спеціалізацію, тобто інтернатуру. Це є обов’язковою формою підготовки до майбутньої професійної діяльності лікаря та фармацевта. 

Освітня частина підготовки в інтернатурі проходить на базі закладів вищої (післядипломної) освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності. Її тривалість складає три місяці впродовж одного року.

Практична частина інтернатури проводиться на базах стажування лікарів/ фармацевтів-інтернів у закладах та установах охорони здоров’я різних форм власності та підпорядкування, які відповідають вимогам, визначеним Міністерством охорони здоров’я України. Тривалість практичної частини інтернатури визначається програмою підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю. Міністерством визначено  23  спеціальності підготовки в інтернатурі. 

Базами стажування лікарів-інтернів у 2022 році є заклади охорони здоров’я, які здійснювали підготовку в інтернатурі станом на 1 травня поточного року, а також заклади охорони здоров’я, які ще додатково можуть бути визначені МОЗ.

Заклади охорони здоров’я приватної та державної форми власності можуть подати до МОЗ заявки на розподіл посад та місць для лікарів-інтернів на їхні бази стажування.

Для закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які вже є базами стажування лікарів-інтернів або планують ними стати, обов’язковою умовою є укладання договору з НСЗУ за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, затвердженого постановою КМУ № 1440.

Важливо, що ті випускники закладів вищої освіти, які не були зараховані в інтернатуру у попередні роки і бажають вступити в інтернатуру у 2022 році, можуть пройти програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних/юридичних осіб. 

Такі випускники повинні обов’язково надати до закладу вищої (післядипломної) освіти наступні документи:

  • копія диплома,
  • копія сертифіката КРОК 2,
  • довідка про форму навчання (за кошти фізичних/юридичних осіб або бюджетні кошти).

Для випускників, які навчалися за кошти державного бюджету, крім цих документів необхідно надати також копії документів, що підтверджують гарантії працевлаштування на посаді лікаря-інтерна після закінчення інтернатури (відпрацювання за умовами укладеної угоди строком 3 роки).

Для зарахування в інтернатуру випускникам закладів вищої освіти попередніх років, які навчалися за кошти державного бюджету, необхідно отримати погодження МОЗ, яке може бути надано на підставі заяви випускника та листа-погодження закладу вищої (післядипломної) освіти, в якому випускник планує проходити інтернатуру. У листі зазначається спеціальність, на яку пропонується зараховувати майбутнього лікаря-інтерна, та базу проходження інтернатури.

Ознайомитися з переліком баз стажування лікарів-інтернів у різних регіонах України можна за посиланням.