Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Новини

Чому робота МОЗ України заблокована

7 лютого 2019
2357

Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив першому заступнику Міністра охорони здоров’я Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров’я України.  Подаємо роз’яснення юристів щодо порядку виконання обов’язків в. о. Міністра охорони здоров’я України.

Не можуть бути виконані повноваження визначенні статтею 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та пунктом 10 Положення про МОЗ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, зокрема, як Міністр:

1) очолювати МОЗ, та здійснювати керівництво його діяльністю;

2) спрямовувати та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

 • забезпечувати формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;
 • погоджувати та подавати на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • визначати пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;
 • погоджувати структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;
 • видавати обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності таких органів;
 • погоджувати пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні подання;
 • погоджувати утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, як структурних підрозділів апарату таких органів;
 • порушувати перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, повністю чи в окремій частині;
 • давати керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, доручення щодо скасування актів територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;
 • порушувати перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, та їх заступників;
 • приймати рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, та їх територіальних органів;
 • заслуховувати звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, завдань та планів їх роботи;
 • визначати структурний підрозділ апарату МОЗ, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;
 • визначати посадових осіб МОЗ, які включаються до складу колегії центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;
 • визначати порядок обміну інформацією між МОЗ та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, періодичність її подання;
 • вирішувати інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади;

3) визначати пріоритети роботи МОЗ та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МОЗ, звіти про їх виконання;

4) в межах компетенції організовувати та контролює виконання МОЗ Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) забезпечувати виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України;

6) вносити Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступника Міністра;

7) затверджувати положення про самостійні структурні підрозділи апарату МОЗ;

8) затверджувати структуру апарату МОЗ;

9) організовувати внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в МОЗ та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

10) утворювати, ліквідовувати, реорганізовувати підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МОЗ, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності;

11) порушувати в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря МОЗ;

12) порушувати в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю МОЗ;

13) представляти МОЗ у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

14) визначати обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

15) залучати державних службовців, а за згодою керівників - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції МОЗ;

16) приймати рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ;

17) утворювати комісії, робочі та експертні групи;

18) скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;

19) підписувати накази МОЗ та інші нормативно-правові акти розроблені МОЗ України, у тому числі погодувати акти інших актів центральних органів виконавчої влади;

20) давати обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату МОЗ доручення;

21) здійснювати інші повноваження, визначені законом.

Також, у МОЗ України відсутня можливість надавати відповіді на запити та звернення народних депутатів України, оскільки згідно статті 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата» відповідь надається лише за підписом керівника органу.

Уже зараз це блокує доставку життєво необхідних ліків до пацієнтів: препарати, закуплені державою, не можуть бути відправлені в медзаклади у регіони, а процес закупівель  ліків за кошти 2019 року може бути зірваним. Так само нині не можуть отримати лікування за кордоном 44 українці, щодо яких комісія прийняла позитивне рішення. Якщо ситуація не владнається найближчим часом, під загрозою доступ українців до лікування - у квітні хронічні хворі не отримають “Доступні ліки”,  окремі ліки зникнуть з аптек, а ті, що залишаться, ймовірно стрімко здорожчають, плани в побудові системи трансплантації зупиняться, як і будівництво “ОХМАТДИТу”. Під загрозою уся трансформація охорони здоров’я і ті якісні зміни, які вже відбулися.

Недоречним у цій ситуації є посилання на Наказ МОЗ України від 04.10.2018 № 1814, яким затверджено Тимчасовий розподіл обов’язків керівництва міністерства на час їх тимчасової відсутності, оскільки:

 • Перший заступник Міністра охорони здоров’я України – в.о. Міністра охорони здоров’я України не є тимчасово відсутньою;
 • Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва фактично заборонено виконувати обов’язки Міністра охорони здоров’я України і вчиняти будь-які дії у статусі в.о. Міністра охорони здоров’я України, отже, такі обов’язки доктор Уляна Супрун не може передати заступникам.

МОЗ України спільно з Урядом уже вживає заходів, щоби скасувати ці рішення суду та відновити роботу. Міністерство стало відомо, що Окружний адміністративний суд надає коментарі засобам масової інформації, що заборона виконувати обов’язки стосується лише участі в засіданнях Уряду та прийнятті стратегічних рішень і формуванні політик. Але на офіційне звернення МОЗ України за роз’ясненнями офіційна відповідь  суду досі не надійшла.

Наразі, згідно з позицією Окружного адміністративного суду м. Києва виконання обов’язків міністра понад один місяць можливо виключно за наявності доручення такого міністра, при цьому посада Міністра охорони здоров’я України є вакантною з 14.04.2016.

Наступного тижня відбудуться два важливі засідання суду:

 1. На 11 лютого, 14:00 призначено розгляд клопотання, яке подало Міністерство юстиції України від імені Уряду про скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра. Розгляд буде в Окружному адмінсуді Києва. Це можливість розблокувати роботу Міністерства.
 2. 15 лютого о 14:50 в тому ж суді розглядатиметься позов народного депутата Ігоря Мосійчука щодо відсутності у доктора Уляни Супрун повноважень до виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ