Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Категорії

Наказ МОЗ України від 25.03.2022 № 522 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066"

25 березня 2022
7595

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2022 N 522

м. Київ

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України

01 квітня 2022 року за № 375/37711

 

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України

від 01 червня 2021 року № 1066

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення в умовах воєнного стану прав на допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованих осіб – громадян України, іноземців, осіб без громадянства та членів їх сімей, які проживають в Україні,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350, такі зміни:

1) у пункті 6 слова та цифри «01 травня 2022 року у випадках, передбачених підпунктами 1 - 4» замінити словами та цифрами «01 січня 2023 року у випадках, передбачених підпунктами 1 - 5»;

2) пункт 8 доповнити:

 

підпунктом 5 такого змісту:

«5) зупинення у встановленому порядку в умовах воєнного стану доступу користувачів електронної системи охорони здоров’я до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.»;

 

двома новими абзацами такого змісту:

«В період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування у разі відсутності у закладі охорони здоров'я бланків листків непрацездатності та неможливості їх отримання дозволяється за рішенням керівника закладу охорони здоров'я видача листків непрацездатності, роздрукованих на білому аркуші паперу за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за N 1454/10053. При цьому у рядку, де вказується серія бланку зазначається ЄДРПОУ закладу охорони здоров'я, а де номер бланка – порядковий номер запису у Журналі  реєстрації листків непрацездатності.

Встановити, що листок непрацездатності, виданий відповідно абзацу восьмого цього пункту, вважається документом, що підтверджує факт тимчасової непрацездатності та прирівнюється до листка непрацездатності, виданого на бланку.».

 

2. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Савічева О. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М. В.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Міністр     Віктор ЛЯШКО