Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Категорії

Наказ МОЗ України від 20.02.2024 № 283 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2024 року № 139"

20 лютого 2024
552

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2024 N 283

м. Київ

 

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2024 року № 139

 

 

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

 

НАКАЗУЮ:


 

1. У підпункті 3 пункту 18 Переліку категорій осіб, які для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров’я підлягають періодичному психіатричному огляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2024 року № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2024 року за № 235/41580, слова «ІРЦ» замінити словами «інклюзивно-ресурсних центрів».

 

2. Унести до Змін до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 року за № 648/37984, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2024 року № 139, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2024 року за № 236/41581, такі зміни:

 

1) у заголовку слово «зареєстрованим» замінити словом «зареєстрованого»;

 

2) в абзаці другому пункту 1 слова «Попередній», «особами-підприємцями», «психіатричноі» замінити цифрою та словами «2. Попередній», «особами – підприємцями», «психіатричної» відповідно;

 

3) в абзаці п’ятому пункту 1 слово «організаціі» замінити словом «організації»;

 

4) в абзаці шостому пункту 1 слова «МОЗ» замінити словами та цифрами «наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2024 року № 139»;

 

5) в абзаці першому пункту 4 слово «новими» виключити, цифри «14 – 15» замінити цифрами «14, 15»;

 

6) в абзацах другому, третьому пункту 4 слово «форми» замінити словами «довідки за формою» та після слова «речовин №__» доповнити словами та цифрами «, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 року за № 650/37986,»;

 

7) в абзаці четвертому пункту 4 цифри «14 – 15», «16 – 17» замінити цифрами «14, 15», «16, 17» відповідно.

 

3. Департаменту медичних послуг (Тетяні Орабіні) забезпечити:

 

1) подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва.

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Міністр Віктор ЛЯШКО