Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 12.04.2021 № 705 "Про Розподіл вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, «КОРОНАВАК Вакцина для профілактики COVID-19..."

12 квітня 2021
11641

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2021 N 705

м. Київ

Про Розподіл вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, «КОРОНАВАК Вакцина для профілактики COVID-19 (вирощена з використанням клітин VERO), інактивована», закупленої за кошти Державного бюджету України на 2020 рік

 

Відповідно до пункту 18 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1172) та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою раціонального та цільового використання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, «КОРОНАВАК Вакцина для профілактики COVID-19 (вирощена з використанням клітин VERO), інактивована», закупленої за кошти Державного бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих, а також вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням службової записки Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності від 12 квітня 2021 року № 248/72-21, листа від ДП «Медичні закупівлі України» від 12 квітня 2021 року № 01/288-04/2021

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Розподіл вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, «КОРОНАВАК Вакцина для профілактики COVID-19 (вирощена з використанням клітин VERO), інактивована», закупленої за кошти Державного бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих, а також вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», що додається.

 

2. Керівнику ДП «Медичні закупівлі України» забезпечити:

1) дотримання умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначених в інструкції про її застосування;

2) своєчасне безоплатне постачання (передачу) вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, структурним підрозділам з питань охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обласних державних адміністрацій та/або закладам охорони здоров’я, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з затвердженим цим наказом Розподілом

 

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), обласних  державних адміністрацій та/або закладам охорони здоров’я забезпечити, у разі отримання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

1) дотримання умов зберігання, приймання та обліку вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, визначених в інструкції про її застосування, та її раціональне використання;

2)  персональну відповідальність за дотримання Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 16.09.2011
№ 595, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1166/19904 (далі – Порядок);

3) наявність довіреностей у осіб, відповідальних за отримання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, від ДП «Медичні закупівлі України» та оформлення акту приймання-передавання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного за формою, визначеною додатком до Порядку;

4) подання двічі на місяць (за використання протягом 1-15 числа звітного місяця - до 20 числа звітного місяця; за використання протягом
16-31 числа звітного місяця - до 6 числа місяця, наступного за звітним)
ДП “Медичні закупівлі України” в установлений ним спосіб інформації про використання та залишки поставленої вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (у разі отримання).

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шаталову С.М.

 

 

Міністр

   Максим СТЕПАНОВ