Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Категорії

Наказ МОЗ України від 10.11.2022 № 2016 "Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної.."

10 листопада 2022
17654

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.11.2022 N 2016

м. Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10 січня 2023 року за № 39/39095

 

Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного  професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства

 

  Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про освіту», частини першої статті 14, частин третьої, четвертої статті 30 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пунктів 8, 9 частини другої статті 32 Закону України «Про вищу освіту», абзацу другого пункту 5 Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 14 липня 2021 року № 725,  підпунктів 2 та 6 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою подальшого вдосконалення і впорядкування системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства,

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про деякі заходи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства;

2) Перелік циклів спеціалізації за фахом та за профілем роботи фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства;

3) Перелік циклів тематичного удосконалення фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства.

 

  2. Внести зміну до заголовку наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року No 166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за No 113 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2021 року No 1751), виклавши його в такій редакції: «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів та фармацевтів (провізорів)».

 

  3. Внести до Положення про деякі заходи безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року No 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за No 113 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2021 року No 1751), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 2 розділу І слова та цифри «, таНоменклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, наведеною у додатку 1 до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року No 742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за No 1368/14635» виключити;

2) у пункті 2 розділу ІІІ слова та цифри «, та Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року No 742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за No 1368/14635» виключити.

 

  4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07 вересня 1993 року No 198, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 року за No 206.

 

  5. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Сергію Убогову) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ірину Микичак.

 

  7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр Віктор ЛЯШКО