Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Категорії

Наказ МОЗ України від 08.04.2022 № 597 "Деякі питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України"

8 квітня 2022
4677

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2022 N 597

м. Київ

Деякі питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України

 

Відповідно до Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», та від 14 березня 2022 року № 133 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Положення про функціональну підсистему медичного захисту населення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 березня 2019 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2019 року за № 423/33394, абзацу сорок третього підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Керівникам обласних та Київського міського центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, Житомирського обласного та на видах транспорту лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я України на територіях населених пунктів, які були тимчасово окуповані збройними силами Російської Федерації, і на яких забезпечено (відновлено) державний суверенітет України, за умови відсутності повідомлень про можливі радіаційні, хімічні, біологічні та ядерні ризики на відповідних територіях:

1) забезпечити проведення дослідження якості та безпечності питної води, що подається населенню, у тому числі з нецентралізованих джерел водопостачання за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідно до показників, наведених в додатках 1 та 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

Локація точок забору має бути сформована у прив’язці до схеми водопостачання населеного пункту, характеристики водозаборів.

До отримання результатів лабораторних досліджень  рекомендувати проведення гіперхлорування води, з метою недопущення спалахів інфекційних хвороб, пов’язаних із водним шляхом передавання;

2) забезпечити проведення дослідження ґрунту біля (навколо) місць аварій хімічних об’єктів, сховищ пального, хімікатів, промислових підприємств.

Обсяг, кількість точок та перелік показників має узгоджуватись з представниками територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій з урахуванням фактично зруйнованої інфраструктури;

3) надавати пропозиції обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо проведення дератизації території населених пунктів та/або забезпечити самостійне проведення зазначених заходів дезінфекційними бригадами у разі залучення;

4) надавати пропозиції обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо перепоховання останків загиблих із масового та одиночного поховання, розміщених поза територією кладовищ та інших місць поховань;

5) рекомендувати обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування провести обстеження шахтних колодязів, каптажів джерел та бюветів, їх ремонт, чищення та дезінфекцію.

У разі невідповідності питної води шахтних колодязів, каптажів джерел та бюветів епідемічним показникам безпеки після проведених заходів з чищення та дезінфекції рекомендувати вивісити інформаційну табличку «Вода для пиття не придатна» і провести повторні чищення та дезінфекцію з подальшим лабораторним контролем їх ефективності та інформування громадськості.

У разі залучення взяти участь у проведенні зазначених заходів;

6) забезпечити проведення санітарно-епідеміологічної розвідки та профілактики інфекційних хвороб, у тому числі висипного та черевного тифу, дизентерії, туляремії, інших особливо небезпечних інфекцій;

7) забезпечити проведення індикації та ідентифікації збудників особливо-небезпечних інфекцій з обстеженням об’єктів зовнішнього середовища та проведення диференційних діагностичних та досліджень матеріалу від людей з підозрою на особливо-небезпечні інфекції (в залежності від ландшафту ендемічних захворювань на конкретній території);

8) надавати пропозиції обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо проведення санітарної очистки зон бойових дій шляхом раціональної санітарної очистки території бойових дій зі знезараженням трупів людей і тварин, а також інших санітарно-небезпечних об’єктів, видалення та знезараження нечистот та інші заходи з дезінфекції, дезінсекції та дератизації в населених пунктах, на залізничному та автомобільному транспорті (за необхідності);

9) у разі встановлення відхилень за результатами лабораторних досліджень, зазначених у підпунктах 1, 2, 7 цього пункту, невідкладно (протягом 2 годин), інформувати обласну, Київську міську військову адміністрацію з наданням пропозицій щодо вжиття відповідних заходів реагування з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, із забезпеченням подальшого інформування державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Міністерства охорони здоров’я України про вжиті заходи;

10) забезпечити ефективну комунікацію з населенням  про базові навички профілактики інфекційних хвороб, особливостей водокористування (бутильована вода, необхідність кип’ятіння, тощо), приготування їжі у непристосованих умовах, використання засобів індивідуального захисту, позапланової вакцинації проти вірусного гепатиту А, тощо;

11) провести спільну роботу з представниками органів ветеринарної медицини щодо необхідності проведення оральної вакцинопрофілактики проти сказу бродячих тварин.

 

2. Керівнику державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (Черненко Л.М.):

1) забезпечити надання експертної підтримки обласним та Київському міському центрам контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, Житомирському обласному та на видах транспорту лабораторним центрам Міністерства охорони здоров’я України у питаннях оцінки ризику епідемічної ситуації та вжиття відповідних заходів реагування для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на території;

2) розробити та поширити до використання інформаційні матеріали для забезпечення ефективної комунікації з населенням щодо поведінки у випадку виникнення небезпек і загроз для їх здоров’я ураховуючи специфічність впливу фактора небезпеки;

3) забезпечити щотижневе інформування Міністерства охорони здоров’я України (щоп’ятниці до 17:00) про стан санітарного та епідемічного благополуччя на територіях, що стосуються цього наказу.   

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.

 

 

Міністр  Віктор ЛЯШКО