Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Категорії

Наказ МОЗ України від 07.03.2022 № 427 "Щодо забезпезпечення безперервної роботи"

7 березня 2022
5899

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2022 N 427

м. Київ

Щодо забезпезпечення  безперервної роботи

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про державну службу», статті 71 Кодексу законів про працю України, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення безперервної роботи сфери охорони здоров’я України в умовах воєнного стану,

 

НАКАЗУЮ:

 

1 Установити, що на період дії воєнного стану Міністерство охорони здоров’я України забезпечує здійснення повноважень у щоденному режимі роботи.

 

2. Для забезпечення виконання завдань працівниками Міністерства охорони здоров’я України на період дії воєнного стану, з урахуванням наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 лютого 2022 року № 37 «Про організацію роботи Міністерства охорони здоров’я України в режимі воєнного стану», керівникам самостійних структурних підрозділів:

   1) подати до Управління по роботі з персоналом графік роботи працівників, які будуть забезпечувати опрацювання нормативно - правових актів та здійснення інших повноважень у вихідні та святкові дні;

   2) забезпечити облік робочого часу працівників, які працюють у вихідні та святкові дні та складання працівниками звітів про виконану ними роботу;

  3) щоденно інформувати Державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України про відсутність зв’язку з працівниками або їх невихід на роботу, про неможливість ними  виконання повноважень.

 

3. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності, Управлінню по роботі з персоналом здійснювати розрахунки з працівниками, які забезпечували  роботу у вихідні та святкові дні, на підставі звіту про виконану ними роботу відповідно до законодавства. 

 

4. Керівникам Національної служби здоров’я України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління  Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити безперервну роботу органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій  на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства.

 

5. Управлінню по роботі з персоналом:

  1) підготувати наказ про затвердження графіку роботи працівників МОЗ на період воєнного стану;

   2) своєчасно оформлювати відпустки працівникам;

  3) довести цей наказ до відома керівників Національної служби здоров’я України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.

 

6. Керівникам закладів охорони здоров’я в період дії воєнного стану забезпечити:

  1) безперервне надання медичної допомоги;

  2) нарахування та виплату заробітної плати працівникам відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7. Нарахування та виплату заробітної плати здійснювати з урахуванням певних вимог:

  1) за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, що оформлюється відповідним наказом (розпорядженням) роботодавця;

 2) працівникам, які зараховані до добровольчих формувань територіальних громад на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватися у робочий час,  гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку, що оформлюється відповідним наказом (розпорядженням) роботодавця. Документами, що підтверджують участь в територіальній обороні є контракт добровольця територіальної оборони;

 3) у разі прийнятого рішення у вигляді розпорядчого документа про переведення працівника на дистанційну роботу заробітна плата виплачується на загальних підставах;

 4) у разі відсутності працівників, які покинули свої робочі місця на території ведення бойових дій табелювати відсутність такого працівника умовним позначенням «НЗ» («відсутність з нез’ясованих причин») або «І» («інші причини неявки»). Після з’ясування обставин та виявлення, що причини були поважні, табель обліку використання робочого часу  необхідно скорегувати;

 5) оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань.

 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Міністр    Віктор ЛЯШКО