Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

Оголошення 23 вересня 2019, 09:00 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
23 вересня 09:00

Оголошення
про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного закладу
"Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України"

 

Міністерство охорони здоров'я України оголошує про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України" на виконання частини дев’ятої статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я".

 

Державний заклад "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України" (далі – Центр)

 

Місцезнаходження та юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7.

 

Основні напрями діяльності Центру:

 

- збір та обробка медичної статистичної інформації;

 

- взаємодія інформаційної системи охорони здоров`я з інформаційною системою органів державної статистики шляхом взаємного обміну інформацією;

 

- впровадження та вдосконалення статистичного обліку і звітності в закладах системи МОЗ України та медичним закладам незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності;

 

- впровадження сучасних програмних продуктів для обробки статистичної інформації, впровадження уніфікованої системи збору, розробки і передачі статистичної інформації, міжнародне співробітництво з питань, віднесених до його компетенції;

 

- запровадження в практику інформаційної системи охорони здоров`я міжнародних статистичних стандартів.

 

Статут Державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України".

 

Структура Державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України".

 

Затверджено кошторисні призначення на 2019 рік для фінансового забезпечення діяльності Державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України" у сумі 3915,2 тис. грн.

 

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

 

Строк подання документів – до 14 жовтня 2019 року.

 

Документи претендентів приймаються за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, каб. 46.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (044) 253-82-63, e-mail: [email protected].

 

Особа подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 

1) копію паспорта громадянина України;

 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

 

3) резюме у довільній формі;

 

4) автобіографію;

 

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

 

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

 

8) довідку МВС про відсутність судимості;

 

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

 

10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

 

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;

 

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента:

 

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

 

- стаж роботи на керівних посадах - не менше 5 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 

Конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

 

Посадовий оклад – 6222,53 грн., підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення" (із змінами) та інших нормативних актів з питань праці.

 

Дата та місце проведення конкурсу:

 

Засідання Комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу відбудеться 21 жовтня 2019.

 

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Міністерства охорони здоров’я України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд.7.

Зразки Документів