Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

Оголошення 23 вересня 2019, 09:00 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
23 вересня 09:00

Оголошення
про проведення конкурсу на зайняття посади начальника Державного закладу
"Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України

 

Міністерство охорони здоров'я України оголошує про проведення конкурсу на зайняття посади начальника Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України на виконання частини дев’ятої статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я".

 

Найменування: Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України.

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 61108, м. Харків, проспект Курчатова, буд. 29.

 

Основні напрями діяльності: Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України здійснює свою діяльність на підставі Статуту Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України.

 

Структура Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України.

 

Затверджено кошторисні призначення на 2019 рік для фінансового забезпечення діяльності Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України у сумі 10599,0 тис. грн.

 

Строк подання документів – до 14 жовтня 2019 року.

 

Документи претендентів приймаються за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, каб. 46.

 

За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7, каб. 17, телефон 253-82-63, e-mail: [email protected].

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі на зайняття посади начальника Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посади начальника Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України, подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття посади начальника Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України такі документи:

 

- копію паспорта громадянина України, що засвідчується особистим підписом;

 

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

 

- резюме у довільній формі;

 

- автобіографію;

 

- копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до начальника Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України;

 

- копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 

- згоду на обробку персональних даних;

 

- конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

 

- довідку МВС про відсутність судимості;

 

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

 

- попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

 

- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

 

- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента на зайняття посади начальника Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України:

 

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

 

- стаж роботи на керівних посадах - не менше 5 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції претендента на зайняття посади начальника Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України.

 

Конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

 

Умови оплати праці начальника Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України із зазначенням істотних умов контракту:

 

Посадовий оклад (за тарифним розрядом) начальника Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" Міністерства охорони здоров’я України – 4649,00 грн. Підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога визначаються відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1209/11489, "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (із змінами) та інших нормативних актів з питань оплати праці.

 

Дата та місце проведення конкурсу

 

Засідання Комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу відбудеться 21 жовтня 2019.

 

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Міністерства охорони здоров’я України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд.7.