Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

Оголошення 28 березня 2019, 09:15 м. Київ, вул. Грушевського, 7
28 березня 09:15

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного відбору на зайняття посади генерального директора
Державного підприємства "Медичні закупівлі України"

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, Міністерство охорони здоров'я України оголошує конкурсний відбір на зайняття посади генерального директора Державного підприємства "Медичні закупівлі України".

 

Найменування: Державне підприємство "Медичні закупівлі України".

 

Державне підприємства "Медичні закупівлі України" очікувано має забезпечити:

 

Організацію та проведення сучасних та ефективних процедур закупівель лікарських засобів та медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення (далі - медичних товарів) в рамках реформи фінансування системи охорони здоров’я, орієнтованої на пацієнта, що забезпечать раціональне використання бюджетних коштів; зниження бюрократичного навантаження, адміністративних витрат, бар’єрів, оптимізацію закупівельного циклу відповідно до найкращих міжнародних практик проведення закупівель, що застосовується спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі в Україні, професіоналізацію закупівель медичних товарів, мінімізацію впливу людського фактору, дотримання прозорості та доброчесності.

 

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 7.

 

Основні напрями діяльності:

 

- організація та проведення процедур закупівель медичних товарів, послуг закупівель в інтересах замовників згідно чинного законодавства України;

 

- забезпечення та/або організація імпорту медичних товарів та послуг, їх митного оформлення, тимчасового зберігання та доставки замовникам, в тому числі із залученням третіх осіб, оптової та роздрібної торгівлі;

 

- надання консультаційної, інформаційної підтримки та здійснення освітньої діяльності у сфері публічних закупівель;

 

- надання інформаційних послуг щодо закупівель лікарських засобів та медичних виробів;

 

- розробка рекомендацій щодо стратегічного планування у сфері закупівель охорони здоров'я на усіх рівнях.

 

Строк подання документів − до 18 год. 00 хв. 17 квітня 2019 року.

 

Заяви про участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 7, кім. 46.

 

За довідками звертатись: телефон 253-82-63, Медведенко Людмила Вікторівна.

 

Адреса електронної пошти за якою надсилаються заяви про участь у конкурсному відборі: [email protected].

 

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або надсилаються електронною поштою:

 

- заява для участі у конкурсному відборі;

 

- належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;

 

- біографічна довідка (резюме);

 

- конкурсна пропозиція;

 

- згода на обробку персональних даних;

 

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

 

- згода на присутність представників засобів масової інформації, громадськості та інших юридичних та фізичних осіб на засіданні Комісії для забезпечення відкритості конкурсного відбору (у разі волевиявлення).

 

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

 

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

 

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7.

 

Дата проведення конкурсного відбору: про дату та час проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково.

 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на зайняття посади генерального директора Державного підприємства "Медичні закупівлі України":

 

- вища освіта другого рівня за ступенем спеціаліста, магістра за галуззю знань "Охорона здоров’я", вища освіта другого рівня за ступенем спеціаліста, магістра та післядипломна освіта за галуззю знань "Право" або у галузі знань "Управління та адміністрування" за спеціальністю Менеджмент чи інша вища освіта за ступенем спеціаліста, магістра у відповідній галузі знань;

 

- стаж роботи на керівних посадах - не менше ніж 3 років.

 

Бажані вимоги:

 

- досвід в управлінні масштабними або/та складними проектами - не менше 3 років;

 

- досвід роботи, пов’язаної з розробкою та впровадженням масштабних проектів у сфері закупівель - не менше 2 років;

 

- розуміння концепції реформи системи охорони здоров’я в Україні та реформування системи закупівель лікарських засобів та медичних виробів;

 

- володіння англійською мовою Intermediate (рівень - середній);

 

- досвід координації та керування мультидисциплінарними проектами та/або командами;

 

- лідерські якості, дотримання високих етичних норм в роботі та керівництві, вміння формулювати думки;

 

- відсутність у відкритих джерелах інформації про недоброчесність кандидата або інформації про потенційний конфлікт інтересів.

 

Бажані навички:

 

- розуміння сучасних концепцій закупівель лікарських засобів та медичних виробів та стратегій їх впровадження;

 

- досвід міжнародної співпраці/роботи в міжнародних проектах;

 

- досвід роботи в галузі охорони здоров’я, фармацевтиці, реформування економіки, державного управління та інших пов’язаних сферах (освітній, соціальній, тощо);

 

- досвід успішної роботи у сфері, яка передбачає взаємодію з органами державної влади, громадськими організаціями та приватним сектором. Досвід комунікацій з професійними середовищами у сфері закупівель лікарських засобів та медичних виробів, системі охорони здоров’я та ін.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 

- конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

 

- детальний першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;

 

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, забезпечення конкурентоспроможності підприємства;

 

- обсяг надходження коштів до бюджетів;

 

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

 

Інформацію, що стосується фінансово-економічного стану Державного підприємства "Медичні закупівлі України", неможливо представити у зв’язку з тим, що установа є новоствореною.