Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

Оголошення 18 вересня 2018, 18:00 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
18 вересня 18:00

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора
Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»

 

Міністерство охорони здоров'я України оголошує  про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» на виконання частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

 

Найменування: Державний заклад «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України».

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 07270, Київська область, Іванківський район, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 21.

 

Основні напрями діяльності: Державний заклад «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» здійснює свою діяльність на підставі Статуту Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України».

 

Структура Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України».

 

Затверджено кошторисні призначення на 2018 рік для фінансового забезпечення діяльності Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» у сумі 13508,1 тис. грн.

 

Строк подання документів – з 18 вересня 2018 року до 08 жовтня 2018 року.

 

Документи претендентів приймаються за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, каб. 46.

 

За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7, каб. 17, телефон 200-07-89, e-mail: [email protected].

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі на зайняття посади директора Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України».

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посади директора Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України», подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» такі документи:

 

- копію паспорта громадянина України, що засвідчується особистим підписом;

 

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

 

- резюме у довільній формі;

 

- автобіографію;

 

- копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до директора  Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»;

 

- копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 

- згоду на обробку персональних даних;

 

- конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

 

- довідку МВС про відсутність судимості;

 

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

 

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

 

- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

 

- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента на зайняття посади директора Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»:

 

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

 

- проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

 

- підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

 

- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

 

- стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

 

Бажано:

 

- наявність спеціалізації з «Організації і управління охороною здоров’я».

 

Вимоги до конкурсної пропозиції претендента на зайняття посади директора Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України».

 

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 

- план реформування Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» протягом одного року;

 

- заходи з виконання завдань Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України», підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

 

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»;

 

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України».

 

Умови оплати праці директора Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» із зазначенням істотних умов контракту:

 

Посадовий оклад (за тарифним розрядом) директора Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» – 4264,00 грн. Підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога визначаються  відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1209/11489, «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами) та інших нормативних актів з питань оплати праці.

 

Дата та місце проведення конкурсу

 

Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади директора Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» відбудеться 22 жовтня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7.