Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць»

25 червня 2019
6385

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць»

 

Пояснювальна записка

 

Прогноз впливу

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць».

 

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я з метою врахування у «Державних санітарних нормах та правилах утримання територій населених місць», що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 457/19195 ряду ключових питань, що стосуються державного регулювання, прав людей з інвалідністю, вимог Європейського законодавства, впровадження сучасних технологічних і проектних рішень.

 

Проектом наказу передбачається приведення положень існуючих санітарних норм та правил до вимог діючого законодавства України, що сприятиме удосконаленню вимог щодо проектування, експлуатації житла та громадських споруд, прибудинкових територій, територій населених місць, а також призведе до підвищення їх безпечності і зручності та дозволить оптимізувати витрати на утримання сельбищних територій, проведення проектувальних робіт.

 

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua

 

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров'я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Контактна особа: Поламарчук Павло Васильович, тел. 253-01-00,

e-mail: pavlo.polamarchuk@gmail.com

 


 

ПРОЕКТ

Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць

 

Відповідно до статті 27 Основ законодавства України про охорону здоров'я, статті 4 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 24 Закону України «Про відходи», статті 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 820 «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 17 березня 2011 року № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, виклавши їх у новій редакції, що додається.

 

2. Директорату громадського здоров’я (Скіпальський А.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження змін до Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»

 

Мета: станом на сьогоднішній день «Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 457/19195 не враховано ряд ключових питань, що стосуються державного регулювання, прав людей з інвалідністю, вимог Європейського законодавства, сучасних технологічних і проектних рішень.

 

Метою даного проекту наказу є приведення положень існуючих санітарних норм та правил до вимог діючого законодавства України, що сприятиме удосконаленню вимог щодо проектування, експлуатації житла та громадських споруд, прибудинкових територій, територій населених місць, а також призведе до підвищення їх безпечності і зручності та дозволить оптимізувати витрати на утримання сельбищних територій, проведення проектувальних робіт.

 

1. Підстава для розроблення проекту акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін до Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» (далі – Проект) розроблено відповідно до Законів України «Про відходи», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», передбачає собою приведення діючого документа до рекомендацій Європейського Союзу, вимог постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», від 29 березня 2017 року № 348 «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби» в частині забезпечення державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття проекту наказу визначена виконанням вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 820 «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року», підрозділу 25 «Забезпечення ефективного та безпечного поводження з відходами» розділу I «Економічне зростання» Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року №1106-р, та реалізацією вимог постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 29 березня 2017 р. № 348 «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби».

 

3. Суть проекту акта

Проект акта передбачає внесення змін, пов’язаних з впровадженням нових підходів до збору, утилізації та переробки відходів, удосконалення системи санітарної очистки і облаштування сельбищних територій, приведення відповідних положень існуючого документа до вимог європейського законодавства, узгодження з іншими нормативно-правовими актами. Проектом акта визначена зміна центрального органу виконавчої влади що здійснює функції державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності в частині санітарного законодавства.

 

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про відходи», Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», План пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року №1106-р.

 

4.1. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект наказу не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту наказу потребує додаткових витрат з місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць України.

 

6. Прогноз впливу

Проект наказу є регуляторним актом, що стосується питань соціального-економічного розвитку і удосконалення стану територій адміністративно-територіальних одиниць.

 

Проект наказу позитивно вплине на екологічний стан довкілля та навколишнє природнє середовище, соціальні та санітарно-гігієнічні умови проживання населення.

 

Проект наказу покращить ситуацію з роздільним сортуванням сміття, санітарним станом житлових будинків та утриманням прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкує систему озеленення населених місць, убезпечить забруднення підземних вод і джерел водопостачання, створить умови для реалізації прав осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами та забезпечить їх соціальний захист.

 

6.1. Стратегічна екологічна оцінка

Проект наказу не є документом державного планування, підготовленим з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту наказу матиме позитивний вплив на інтереси верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами, суб'єктів господарювання, соціально-економічний розвиток територій.

 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

 

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу підлягає розміщенню на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України для громадського обговорення.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством інфраструктури України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної ради України з прав людини.

 

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

11.1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

В проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу забезпечить виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 820 «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року», підрозділу 25 розділу I «Економічне зростання» Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року №1106-р, реалізацію вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та Постанови «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби» від 29 березня 2017 р. № 348.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ 
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України ««Про затвердження змін до Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»» спрямовано:

 

на забезпечення розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820 «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року»,

 

на забезпечення заходів підрозділу 25 «Забезпечення ефективного та безпечного поводження з відходами» розділу I «Економічне зростання» Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року №1106-р

 

на реалізацією вимог постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 29 березня 2017 р. № 348  «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби».

 

п/п

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

Пояснення

Короткостроковий вплив (до року)

Середньостроковий вплив (після року)

1.

Співвласники багато-квартирних будинків

Покращення санітарного стану територій загального користування

-

+

Відсутність сміттєприймальних камер у під’їздах багатоквартирних будинків покращить санітарний стан

2.

ЦОВВ, що виконують функції державного (нагляду) контролю в сфері господарської діяльності в частині санітарного законодавства

Врегулювання вимог існуючого законодавства

-

+

Врегульовуються функції в державному (нагляді) контролі в сфері господарської діяльності в частині санітарного законодавства.

3.

Суб’єкти господарської діяльності, які займаються збором та утилізацією твердих побутових відходів

Врегулювання вимог Закону України «Про відходи»

-

+

Врегульовуються функції державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності в частині вимог до роздільного збору сміття.

4.

Жителі

Забезпечення безперешкодного доступу до санітарно безпечних парково-садових зон відпочинку та оселення цих територій

-

+

Врегульовуються питання дотримання санітарного стану парково-садових зон відпочинку

5.

Особи з інвалідністю

Забезпечення безперешкодного і зручного доступу до місць загального призначення

-

+

Врегульовуються питання зручного і безперешкодного доступу до місць загального призначення, відпочинку, тощо

6.

Органи місцевого самоврядування

Удосконалення систем зливової каналізації.

Визначення вимог щодо облаштування місцевих очисних споруд

-

+

Врегульовані загальні вимоги до систем зливової каналізації

Врегульовані загальні вимоги до облаштування місцевих очисних систем