Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні»

13 серпня 2018
1232

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
«Питання проведення моніторингу наркотичної
та алкогольної ситуації в Україні»

(далі - проект постанови)

 

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в України, визначити коло суб’єктів моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації, які будуть надавати інформацію/дані для їх аналізу про стан процесів та явищ у сфері обігу психоактивних речовин, а також протидії їх незаконному обігу, профілактики незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, лікування, реабілітації та ресоціалізації залежних осіб, своєчасного виявлення негативних тенденцій розвитку ситуації у цій сфері, нових загроз національній безпеці, що виникають внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також факторів, які їх викликають, прогнозування наркотичної та алкогольної ситуації в Україні та підготовки пропозицій стосовно подолання поширення негативних тенденцій її розвитку.

 

Проект постанови дозволить забезпечити:

- виконання статті 21 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та пункту 17 плану заходів з її виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р.№ 1106;

- реалізацію положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності (далі - ЄМЦННЗ), який було підписано 28.01.2010;

- створити систему безперервного отримання та аналізу інформації про стан процесів та явищ у сфері обігу ПАР, а також протидії їх незаконному обігу, профілактики незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, лікування, реабілітації та ресоціалізації залежних осіб, своєчасного виявлення негативних тенденцій розвитку ситуації у цій сфері, нових загроз національній безпеці, що виникають внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також факторів, які їх викликають, а також прогнозування наркотичної та алкогольної ситуації в Україні та підготовки пропозицій стосовно подолання поширення негативних тенденцій її розвитку.

 

Проект постанови, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України (www.moz.gov.ua).

 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до:

 

- Державної установи «Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»: за адресою 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5. Контактна особа: начальник відділу Толкачова Яніна, e-mail: [email protected], тел. 287-89-50;

 

- Медичний Департамент МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: головний спеціаліст Медичного департаменту МОЗ України Зінченко Олена, е- mail: [email protected], тел. 253-24-58.

 


 

ПРОЕКТ

 

Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно запровадження порядку проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні.

 

2. Затвердити Порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, що додається.

 

3. Фінансування заходів, пов’язаних з проведенням моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації здійснюється в межах видатків, які передбачені у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській  міським державним адміністраціям:

 

у тримісячний термін привести власнінормативно-правові акти у відповідність

 

здійснити організаційні заходи щодо збору та узагальнення інформації за показниками згідно, з Порядком, затвердженим цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Питання проведення моніторингу наркотичної
та алкогольної ситуації в Україні»

 

Мета: запровадження на державному рівні систему моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні з метою підвищення координації діяльності суб'єктів наркополітики для вирішення проблем із зловживанням психоактивними речовинами та вжиття відповідних ефективних заходів протидії їх поширенню та пов’язаних з цим негативних наслідків

 

1. Підстава розроблення проекту акта

 

Проект акта розроблено на виконання статті 21 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та пункту 17 плану заходів з її виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25.10.2017 р. № 1106, та в рамках реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності, який було підписано 28.01.2010 року.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

На сьогодні в Україні відсутній нормативно-правовий акт, що регламентує порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації, відповідно до якого має здійснюватись систематичне і безперервне відстеження стану обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх незаконного розповсюдження, аналізу наркозлочинності, профілактики немедичного споживання наркотиків, лікування, реабілітації і ресоціалізації осіб, що допускають незаконне споживання наркотиків в Україні.

 

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в України, визначити коло суб’єктів моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації, які будуть надавати інформацію/дані для їх аналізу про стан процесів та явищ у сфері обігу психоактивних речовин, а також протидії їх незаконному обігу, профілактики незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, лікування, реабілітації та ресоціалізації залежних осіб, своєчасного виявлення негативних тенденцій розвитку ситуації у цій сфері, нових загроз національній безпеці, що виникають внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також факторів, які їх викликають, прогнозування наркотичної та алкогольної ситуації в Україні та підготовки пропозицій стосовно подолання поширення негативних тенденцій її розвитку.

 

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

 

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності від 28.01.2010 року;

постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735 «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету України.

 

6. Прогноз впливу

Від реалізації проекту постанови очікується, що створена система безперервного отримання та аналіз інформації про стан процесів та явищ у сфері обігу психоактивних речовин, а також протидії їх незаконному обігу буде сприяти здійсненню певних кроків, шляхом надання відповідних пропозицій суб’єктами наркополітики, для зміцнення та збереження громадського здоров’я окремих груп населення.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, додається.

 

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України - www.moz.gov.ua. для громадського обговорення.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з: Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Державною фіскальною службою України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною службою статистики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Верховним Судом, Державною службою фінансового моніторингу України, Міністерством закордонних справ України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Міністерством юстиції України, Національною академією медичних наук України, Державним управлінням справами.

 

10. Правова експертиза

Правова експертиза проекту постанови буде проведена Мін’юстом відповідно до § 44 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (із змінами).

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, а тому відсутня необхідність проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить забезпечити:

 

- виконання статті 21 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та пункту 17 плану заходів з її виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25.10.2017 р. № 1106;

- реалізацію положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності (далі - ЄМЦННЗ), який було підписано 28.01.2010;

- створити систему безперервного отримання та аналізу інформації про стан процесів та явищ у сфері обігу ПАР, а також протидії їх незаконному обігу, профілактики незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, лікування, реабілітації та ресоціалізації залежних осіб, своєчасного виявлення негативних тенденцій розвитку ситуації у цій сфері, нових загроз національній безпеці, що виникають внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також факторів, які їх викликають, а також прогнозування наркотичної та алкогольної ситуації в Україні та підготовки пропозицій стосовно подолання поширення негативних тенденцій її розвитку.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проекту постанови
Кабінету Міністрів України
«Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні»
на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

1. Проектом постанови Кабінету Міністрів України  «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні» передбачається запровадити на державному рівні систему моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні з метою підвищення координації діяльності суб'єктів наркополітики для вирішення проблем із зловживанням психоактивними речовинами та вжиття відповідних ефективних заходів протидії їх поширенню та пов’язаних з цим негативних наслідків.

 

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:

 

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив

(більше року)

Населення та його окремі групи

Зменшення шкоди та наслідків від вживання наркотиків та алкоголю

+

+

Систематичне і безперервне отримання інформації/даних стосовно стану обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх незаконного розповсюдження, аналізу наркозлочинності, профілактики немедичного споживання наркотиків, лікування, реабілітації і ресоціалізації залежних осіб, дасть змогу об’єктивно оцінювати стан наркотичної та алкогольної ситуації в країні та вчасно вживати відповідні ефективні заходи