Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

23 січня 2020
11309

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

 

Пояснювальна записка

 

Порівняльна таблиця

 

Аналіз регуляторного впливу

 

Додаток до Аналізу регуляторного впливу. Тест малого підприємництва (М-Тест)

 

Довідка щодо відповідності зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію» (далі – проект постанови).

 

Проект постанови розроблено з метою підвищення якості косметичної продукції, гармонізації технічного регулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством, усунення юридичних, адміністративних і технічних бар’єрів в торгівлі з країнами Європейського Союзу, виконання зобов’язань України щодо імплементації положень актів законодавства ЄС до національного законодавства відповідно до положень статті 56 Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

 

Проект постанови, пояснювальна записка до нього та порівняльна таблиця оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected], [email protected], Задворних Іван Сергійович, тел.: (044) 200-06-69.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Технічний регламент на косметичну продукцію, що додається.

 

2. Внести до Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

 

3. Установити, що надання на ринку косметичної продукції, яка була введена в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено через невідповідність такої косметичної продукції вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

 

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні акти у відповідність із цією постановою.

 

5. Ця постанова набирає чинності через 18 місяців з дня її опублікування.

 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

 

1. Резюме

Метою прийняття акта є гармонізація законодавства України з питань технічного регулювання в галузі косметичної продукції з Регламентом (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30.11.2009 на косметичну продукцію, усунення юридичних, адміністративних та технічних бар’єрів у торгівлі, імплементація європейських підходів до контролю за безпечністю косметичної продукції.

 

Ціль державної політики, визначена Програмою діяльності Кабінету Міністрів, на досягнення якої спрямовано проєкт акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України»: ціль 2.1. Людименше хворіють (використання населенням безпечних косметичних засобів).

 

2. Проблема, яка потребує розв'язання

Наразі в Україні відсутні регламентовані вимоги до інгредієнтів косметичної продукції (заборона, обмеження, дозвіл на використання барвників, консервантів, УФ-фільтрів і наноматеріалів), хімічний склад косметичної продукції важко дослідити та проаналізувати через велику кількість компонентів, складність хімічних процесів та застарілість методів і приладів випробувань.

 

Виробництво на основі штучних сполук займає значну частину світового ринку та знаходиться у доступнішому для споживача ціновому сегменті. З метою отримання дешевих замінників натуральних косметичних речовин створено цілу низку синтетичних субстанцій, розроблено абсолютно нові молекули, яких не існує в природі і які можуть стимулювати ріст ракових клітин, викликати алергію та запалення, накопичуватися в тканинах.

 

Українська косметична галузь не лише не відповідає вимогам європейських директив щодо якості та безпеки косметичної продукції та викликає недовіру споживачів, а й не має сучасного нормативно-технічного забезпечення, що провокує відсутність належного контролю та застій розвитку виробництва. Рівень розвитку українського ринку і непрозорість правил торгівлі у парфумерно-косметичній галузі сприяють хаотичному поширенню будь-яких брендів та фальсифікованої продукції. Це, зокрема, зумовлено і застарілими нормами та вимогами чинного законодавства.

 

3. Суть проєкту акта

Проєкт постанови спрямований на підвищення безпечності косметичної продукції в Україні та гармонізацію технічного регулювання косметичної продукції з європейським законодавством, усунення юридичних, адміністративних і технічних бар’єрів в торгівлі з країнами Європейського Союзу.

 

4. Вплив на бюджет

Впровадження положень проєкту постанови потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

 

Фінансово-економічні розрахунки до проєкту постанови додаються.

 

41. Відповідність законодавству у сфері державної допомоги

Проєкт постанови не стосується надання державної допомоги суб’єктам господарювання.

 

5 . Позиція заінтересованих сторін

З метою отримання зворотного зв’язку від зацікавлених осіб проєкт постанови попередньо було оприлюднено 08.01.2019 та 17.07.2019 на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення згідно з абзацом сьомим статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частиною першою статті 17 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 

До МОЗ України надійшли пропозиції до проєкту постанови від Європейської Бізнес Асоціації, Американської торгівельної палати в Україні, Асоціації «Парфумерія та косметика України» та інші.

 

Під час доопрацювання проєкту постанови враховано пропозиції зацікавлених осіб, які не суперечать законодавству, зокрема, Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

 

Слід зазначити, що більшість зауважень стосувалися щодо коректності перекладу Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30.11.2009 на косметичну продукцію.

 

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін внаслідок прийняття проєкту постанови наведено у додатку до пояснювальної записки (додається).

 

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

 

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

   

6. Прогноз впливу

Проєкт постанови впливає на суб’єктів господарювання (виробників, імпортерів, їх уповноважених представників, розповсюджувачів), органи державного ринкового нагляду і контролю, споживачів (користувачів).

 

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження із Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

 

Проєкт акта потребує проведення правової експертизи Міністерства юстиції України.

 

8. Ризики та обмеження

У проєкті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

У проєкті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

У проєкті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

 

Проєкт постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію» розроблено на виконання зобов’язань України щодо імплементації положень актів законодавства ЄС до національного законодавства відповідно до положень статті 56 Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та відповідно до статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

 

Міністр охорони здоров’я України Зоряна СКАЛЕЦЬКА