Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Полтавський державний медичний університет

Категорії

Полтавський державний медичний університет

Адреса: м. Полтава,  вул. Шевченка, 23;  36011

Телефон:  0532 60 20 51 

E-mail: [email protected]

Веб-сайт: https://www.pdmu.edu.ua/ 

 

Телефони приймальної комісії:

 • (0532) 50-25-66
 • (0532) 56-20-92
 • (0532) 56-21-38
 • (0532) 56-21-79
 • (05322) 2-08-22

E-mail приймальної комісії:  [email protected]

Освітньо-професійний ступінь ”Фаховий молодший бакалавр”:

 • 223 «Медсестринство» (освітня програма ”Сестринська справа”, термін навчання – 3-4 роки на основі повної та базової загальної середньої освіти);
 • 221 «Стоматологія» (освітня програма ”Стоматологія ортопедична”, термін навчання – 2-3 роки на основі повної та базової загальної середньої освіти);
 • 226 «Фармація, промислова фармація» (освітня програма ”Фармація”, денна і заочна форми навчання, термін навчання – 2-3 роки на основі повної та базової загальної середньої освіти).

Освітній ступінь "Молодший бакалавр": 

 • 221 "Стоматологія» (стоматологія ортопедична), денна форма навчання, термін навчання – 2 роки.

Освітній ступінь "Бакалавр":

 • 223 "Медсестринство", освітньо-професійна програма "Парамедик", денна форма навчання, термін навчання – 3 роки;
 • 223 "Медсестринство", освітньо-професійна програма "Сестринська справа", денна форма навчання, термін навчання – 4 роки;
 • 223 "Медсестринство", освітньо-професійна "Сестринська справа",  денна і  заочна (дистанційна) форми навчання, термін навчання – 1-2 роки;
 • 226 "Фармація, промислова фармація", освітньо-професійна програма "Фармація", денна форма навчання, термін навчання – 3 роки;
 • 226 "Фармація, промислова фармація", освітньо-професійна "Фармація", денна і  заочна (дистанційна) форми навчання, термін навчання – 2 роки;
 • 227 "Фізична терапія, ерготерапія", освітньо-професійна програма "Фізична терапія, ерготерапія", денна форма навчання, термін навчання – 4 роки;
 • 091 "Біологія", освітньо-професійна програма "Біологія", денна і заочна (дистанційна) форми навчання, термін навчання – 4 роки.

Освітній ступінь "Магістр":

 • 221 "Стоматологія"  (освітньо-професійна програма "Стоматологія"), термін навчання – 5 років; 
 • 222 "Медицина" (освітньо-професійна програма "Медицина"), термін навчання – 6 років;
 • 228 "Педіатрія"(освітньо-професійна програма "Педіатрія"), термін навчання – 6 років;
 • 221 "Стоматологія"  (освітньо-професійна програма "Стоматологія"), на другий курс  із нормативним терміном навчання;
 • 222 "Медицина" (освітньо-професійна програма "Медицина"), на другий курс  із нормативним терміном навчання; 
 • 229 "Громадське здоров’я"(освітньо-професійна програма "Громадське здоров’я"), денна і заочна форми навчання, термін навчання – 2 роки.

Освітній ступінь "Доктор філософії" на стаціонарну (денну і вечірню), заочну форми навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я» через аспірантуру за спеціальностями: 

 • 221  «Стоматологія», термін навчання – 4 роки; 
 • 222  «Медицина», термін навчання – 4 роки;
 • 228  «Педіатрія», термін навчання – 4 роки;
 • 229  «Громадське здоров’я», термін навчання – 4 роки;
 • галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю: 
 • 091  «Біологія», термін навчання – 4 роки.

Обсяги прийому до Полтавського державного медичного університету у 2022 році

Освітній ступінь «Магістр»

Спеціальність 

(освітня програма)

Ліцензований обсяг

Акредитація освітньої програми

Обсяги підготовки за державним замовленням

Обсяги підготовки за кошти фізичних (юридичних) осіб

Загальний максимальний

обсяг

у т.ч. за квотою-1

у т.ч. за квотою-2

громадяни

України

іноземні

громадяни

221 «Стоматологія» (ОПП «Стоматологія»)

620

так

11

1

1

389

220

222 «Медицина» (ОПП «Медицина»)

720

так

234

12

23

266

220

228 «Педіатрія (ОПП «Педіатрія»)

110

ні1

8

1

1

102

-

221 «Стоматологія» (ОПП «Стоматологія»), на 2-й курс із нормативним терміном навчання

на вакантні місця

так

-

-

-

150*

-

222 «Медицина» (ОПП «Медицина»), на 2-й курс із нормативним терміном навчання

на вакантні місця

так

-

-

-

150*

-

Примітки: ОПП – освітньо-професійна програма;

1– проходження акредитації планується у 2023 році; 

* – можлива корекція кількості місць для зазначених категорій вступників перед початком прийому документів для вступу до ПДМУ.

 

Освітній ступінь «Магістр» на основі раніше отриманого ступеня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр)

Спеціальність (освітня програма)

Ліцензований обсяг

Акредитація освітньої програми

Термін навчання, роки

Обсяги прийому 

денна форма

заочна форма

229 «Громадське здоров`я» (ОПП «Громадське здоров`я»)

50

так

2

-

50

 

Примітки: ОПП – освітньо-професійна програма.
 

Освітній ступінь «Бакалавр»

 

Спеціальність (освітня програма)

Ліцензований обсяг

Термін навчання, роки

Обсяги прийому 

на основі повної загальної середньої освіти 

на основі ОКР молодший спеціаліст 

громадяни

України

іноземні громадяни

(денна форма)

денна форма

заочна форма

223 «Медсестринство» (ОПП «Парамедик»)

50

3

50

-

-

-

223 «Медсестринство» (ОПП «Сестринська справа»)

50

4

10

10

-

-

1

-

-

-

20

2

-

-

-

10

226 «Фармація, промислова фармація»

(ОПП «Фармація»)

100

3

50

-

-

-

2

-

-

25

25

227 «Фізична терапія, ерготерапія» (ОПП «Фізична терапія, ерготерапія»)

100

4

100

-

-

-

091 «Біологія» (ОПП «Біологія»)

100

50

-

-

-

Примітки: ОПП – освітньо-професійна програма.

 

Освітній ступінь «Молодший бакалавр»

Спеціальність (освітня програма)

Ліцензований обсяг

Акредитація освітньої програми

Термін навчання, роки

Обсяги прийому 

на основі повної загальної середньої освіти (денна форма)

на основі ОКР молодший спеціаліст 

громадяни

України

іноземні громадяни

221 «Стоматологія» (ОПП «Стоматологія ортопедична»)

100

ні

2

100

-

-


 

Обсяги прийому до фахового медико-фармацевтичного коледжу  Полтавського державного медичного університету за кошти фізичних (юридичних) осіб

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» 

Спеціальність (освітня програма)

Ліцензо-ваний обсяг

Акредитація освітньої програми

Обсяги прийому

денна форма навчання

заочна форма навчання

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

221 «Стоматологія» (ОПП «Стоматологія ортопедична»)

50 

так

40

10 

-

223 «Медсестринство» (ОПП «Сестринська справа»)

70

так

30

40

-

226 «Фармація, промислова фармація» (ОПП «Фармація») 

200

так

50

70

80

 

Примітка: ОПП – освітньо-професійна програма.
 

Вартість надання освітніх послуг для студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2022 роц

Спеціальність (код спеціальності, назва, освітня програма

Термін навчання

Вартість навчання, грн

1 – й рік навчання

за весь термін

Освітній ступінь ”Магістр”

221 «Стоматологія»

5

41870,00

237880,00

222 «Медицина»

6

37210,00

250100,00

228 «Педіатрія»

6

32300,00

224280,00

229 «Громадське здоров’я»

2

11550,00

23100,00

При вступі на 2-й курс за освітнім ступенем ”Магістр”

221 «Стоматологія»

4

41870,00

196010,00

222 «Медицина»

5

37210,00

212890,00

Освітній ступінь ”Бакалавр”

223 «Медсестринство» (парамедик) 

3

21950,00

65850,00

223 «Медсестринство» (сестринська справа)

4

21950,00

87800,00

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

4

19200,00

76800,00

091 «Біологія» (денна форма навчання)

4

16500,00

66000,00

091 «Біологія» (заочна форма навчання)

4

11500,00

46000,00

226 «Фармація, промислова фармація» (денна форма навчання)

3

19220,00

57660,00

226 «Фармація, промислова фармація» (на базі молодшого спеціаліста, денна форма навчання )

2

19220,00

38440,00

226 «Фармація, промислова фармація» (на базі молодшого спеціаліста)(заочна форма навчання)

2

11300,00

22600,00

223 «Медсестринство» (сестринська справа) (випускники після 2009 року, заочна форма навчання)

1

11100,00

11100,00

223 «Медсестринство» (сестринська справа) (випускники до 2009 року, заочна форма навчання)

2

11100,00

22200,00

Освітній ступінь ”Молодший бакалавр”

221 «Стоматологія» (стоматологія ортопедична)

2

19500,00

39000,00

Освітньо-професійний ступінь ”Фаховий молодший бакалавр”

223 «Медсестринство» 

3

14150,00

42450,00

221 «Стоматологія» (стоматологія ортопедична)

2

18100,00

36200,00

226 «Фармація, промислова фармація»

2

17520,00

35040,00

226 «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання)

3

10300,00

30900,00

223 «Медсестринство» (на базі 9 класів) 

4

14150,00

56600,00

221 «Стоматологія» (на базі 9 класів)

3

18100,00

54300,00

226 «Фармація» (на базі 9 класів)

3

17520,00

52560,00


СИМУЛЯЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Симуляційний центр ПДМУ (далі – Центр) – структурний підрозділ, який забезпечує симуляційну складову навчання в університеті, спрямовану на розв’язання проблеми якісного опанування практичних навичок надання медичної допомоги з використанням сучасного навчального обладнання.

Навчання проводиться в безпечному для здобувачів освіти симуляційному середовищі, із раціональним використанням наявної бази симуляційних класів, за основними напрямами: «Терапія», «Хірургія», «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія», «Медицина невідкладних станів», «Сімейна медицина».

Провідні напрями діяльності симуляційного центру:

 • організація занять здобувачів освіти з відпрацюванням практичних навичок і клінічних компетенцій;
 • організація і проведення курсів, майстер-класів і циклів тематичного удосконалення;
 • підготовка і проведення випускних іспитів у форматі ОСП(К)І;
 • сертифіковані навчальні курси і симуляційні тренінги BASIC LIFE SUPPORT. 

Види навчальної діяльності:

 • індивідуальні тренінги на манекенах і симуляторах під керівництвом викладача (інструктора);
 • моделювання багатоступеневої клінічної ситуації за стандартними лікувальними схемами;
 • командне відпрацювання навичок, інтерактивне навчання, міжкафедральне інтегрування;
 • демонстрація навчальних фільмів при моделюванні ситуацій різної складної патології, віртуальної операційної;
 • проведення змагань із надання екстреної медичної допомоги.

Спортивна база університету в гуртожитках  охоплює:

 • спортивний зал – 420,3 м2 (вул. Шевченка, 23);
 • спортивний зал №1 – 202,7 м2 (вул. О. Пчілки, 44);
 • спортивний зал №2 – 184,4 м2 (вул. О. Пчілки, 44);
 • спортивний зал №3 – 277,9 м2 (вул. О. Пчілки, 44);
 • спортивне містечко загальною площею 1711,51 м2, що вміщує міні-футбольне поле зі штучним покриттям 1001,4 м2,
 • майданчик із вуличними спортивними тренажерами 350 м.

Університет має спортивно-оздоровчий табір «Диканська дубрава» загальною площею 0,9 г, який розташований у с. Михайлівка Диканського району Полтавської області.  Табір має сучасну спортивну базу.  У ньому облаштовані волейбольна, баскетбольна, бадмінтонна  площадки  й  літні майданчики для настільного тенісу, гри в шахи, шашки, проведення  спортивно-оздоровчої  гімнастики. 

На спортивних базах університету працюють 21 група спортивної майстерності для студентів і співробітників, в яких тренуються близько 500 осіб.

Робота відділу культурно-мистецької діяльності спрямована на створення умов для підтримки й розвитку студентської творчості, популяризацію кращих творів світового й українського мистецтва і проводиться на території студентських гуртожитків. В університеті працюють 20 гуртків і творчих колективів, серед яких 5 мають почесне звання «народний аматорський», із загальною кількістю 168 студентів. Учасники колективів успішно демонструють свою творчість на міжнародних, Всеукраїнських і обласних мистецьких фестивалях і конкурсах.

У Полтавському  державному медичному університеті функціонує університетська клініка – навчально-науково-лікувальний «Стоматологічний центр». 

На базі «Стоматологічного центру» навчаються здобувачі вищої освіти стоматологічного факультету і здобувачі освіти ОПП «Стоматологія ортопедична» фахового медико-фармацевтичного коледжу університету.

Лікувально-консультативна робота проводиться  на 42 клінічних кафедрах університету, базами яких є 51 лікувальний заклад м. Полтави, Полтавської області й України.

В університеті функціонують  навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян і підготовче відділення для підготовки громадян України до вступу в заклади вищої освіти.

На період карантину й оголошення воєнного стану в ПДМУ передбачено можливість змішаної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання. В університеті воно проводиться відповідно до «Положення про дистанційну форму навчання в ПДМУ». Для впровадження такої форми освітнього процесу використовуються сучасні телекомунікаційні можливості із застосуванням комп’ютерних технологій, наявних у центрах дистанційного навчання.