Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Національний фармацевтичний університет

Категорії

Національний фармацевтичний університет

Адреса: вул. Григорія Сковороди, 53, м. Харків, Україна, 61002

Телефон: +38 (057) 706-30-68; +38 (057) 706-35-81 

Е-mail: [email protected]; [email protected]

Вебсайт: https://nuph.edu.ua 

 

Освітній процес

2024 рік

Національний фармацевтичний університет здійснює підготовку за спеціальностями:

 • 226 Фармація, промислова фармація;
 • 227 Фізична терапія;
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування;
 • 162 Біотехнології та біоінженерія;
 • 073 Менеджмент

за 20 освітніми програмами.

Усі освітні програми НФаУ акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

У 2023 р. НФаУ одержав зразкову акредитацію освітніх програм «Фармація» та «Технології фармацевтичних препаратів» (протокол засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16.01.2024 № 1 (51).

 

Обсяги прийому

Бюджетні місця (2023 рік):

 • 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь «магістр») – 105 місць
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування (освітній ступінь «бакалавр») – 6 місць
 • 227 Фізична терапія (освітній ступінь «бакалавр») – 20 місць
 • 227 Фізична терапія (освітній ступінь «магістр») – 80 місць

 

Ліцензійний обсяг (2024 рік):

 • 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь «магістр») – 1 350 місць
 • 073 Менеджмент (освітній ступінь «бакалавр») – 50 місць 
 • 073 Менеджмент (освітній ступінь «магістр») – 135 місць
 • 162 Біотехнології та біоінженерія (освітній ступінь «бакалавр») – 140 місць 
 • 162 Біотехнології та біоінженерія (освітній ступінь «магістр») – 55 місць 
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування (освітній ступінь «бакалавр») – 100 місць
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування (освітній ступінь «магістр») – 50 місць
 • 227 Фізична терапія (освітній ступінь «бакалавр») – 60 місць 
 • 227 Фізична терапія (освітній ступінь «магістр») – 100 місць.

 

Вартість надання освітніх послуг для здобувачів вищої освіти – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2024 р.

Освітні програми / спеціальності

Освітній ступінь

Форма навчання

очна (денна)

заочна

Фармація / 226 Фармація, промислова фармація

магістр

32 400

21 630

Біотехнологія / 162 Біотехнології та біоінженерія

бакалавр

20 530

13 200

Клінічна фармація / 226 Фармація, промислова фармація

магістр

32 400

21 630

Лабораторна діагностика / 224 Технології медичної діагностики та лікування

бакалавр

20 470

Лабораторна діагностика / 224 Технології медичної діагностики та лікування

магістр

24 880

Менеджмент / 073 Менеджмент

бакалавр

22 660

15 015

Промислова біотехнологія / 162 Біотехнології та біоінженерія

магістр

21 630

15 540

Терапія та реабілітація / 227 Фізична терапія

магістр

38 100

Технології парфумерно-косметичних засобів / 226 Фармація, промислова фармація

магістр

32 400

21 630

Технології фармацевтичних препаратів / 226 Фармація, промислова фармація

магістр

21 630

14 300

Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом / 073 Менеджмент

магістр

-

22 770

Фізична терапія / 227 Фізична терапія

бакалавр

28 140

Якість, стандартизація та сертифікація / 073 Менеджмент

магістр

22 660

15 015

Більш детально про умови вступу до Національного фармацевтичного університету, правила прийому, вартість надання освітніх послуг для здобувачів вищої освіти – за посиланням  https://nuph.edu.ua/publichna-informaciya/ 

Національний фармацевтичний університет заснований у 1921 році.

 

Форми навчання: очна (денна) та заочна

Підготовка за:

 • освітніми ступенями «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр»;
 • освітньо-науковим ступенем «доктор філософії»;
 • науковим ступенем «доктор наук»

Інтернатура за спеціальностями:

 • «Фармація»,
 • «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія»)

Післядипломна підготовка за вторинними спеціалізаціями:

 • «Організація і управління фармацією»,
 • «Фармація»,
 • «Оцінка медичних технологій»,
 • «Клінічна фармація»,
 • «Клінічні дослідження»,
 • «Фармаконагляд»,
 • «Фармацевтична косметологія»,
 • а також цикли тематичного удосконалення,
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, лікарів.

 

Організаційна структура НФаУ

Забезпечується повний цикл підготовки:

Фаховий коледж НФаУ – Національний фармацевтичний університет – Інститут підвищення кваліфікації НФаУ

 • факультети — 4;
 • кафедри — 25;
 • навчально-допоміжні, адміністративно-управлінські та господарські підрозділи, у т.ч. відділ практики, працевлаштування та кар’єрного зростання, відділ управління якістю, наукова бібліотека, студентське містечко, харчувальний комплекс, центр інформаційно-дистанційних технологій навчання, центр здоров`я, спорту та відпочинку, центр організаційної та комунікаційної роботи.

У структурі НФаУ також:

Навчально-науковий інститут прикладної фармації Національного фармацевтичного університету, у складі якого:

 • Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів.
 • Навчально-наукова тренінгова лабораторія медико-біологічних досліджень.
 • Навчально-наукова тренінгова лабораторія хіміко-технологічних досліджень.

 

Матеріально-технічна база:

 • Загальна площа — 141312 м2.
 • Навчальні корпуси — 11.
 • Гуртожитки — 6.

 

Міжнародна діяльність:

Національний фармацевтичний університет є членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), Великої Хартії Університетів (The Magna Charta Universitatum), Всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій Ukrainian Recognition Network (UaReNet).

Науковці мають індивідуальне членство у 58 професійних організаціях, у тому числі Міжнародній фармацевтичній федерації (FIP).

 

Наукова діяльність:

 • Працюють 25 наукових шкіл.
 • Науковці створили понад 140 лікарських препаратів та субстанцій, що перебувають на різних етапах упровадження.

 

Система управління якістю:

Упроваджена інтегрована система управління, відповідно до вимог міжнародних стандартів:

 • ISO 9001: 2015. Системи управління якістю
 • ISO 14001: 2015. Екологічний менеджмент
 • ISO 50001: 2018. Енергетичний менеджмент

 

У партнерстві з практичною фармацією із 2021 року реалізується проєкт «Іменні стипендії від роботодавців» для здобувачів вищої освіти. За три роки стипендії отримали 93 студенти. Роботодавці виплатили понад 1 млн грн.

Освітній процес у 2023/2024 н.р. для здобувачів вищої освіти усіх курсів та спеціальностей здійснюється з використанням дистанційних технологій навчання.

Елементи дистанційної освіти впроваджуються у НФаУ з 2007 року. Усі науково-педагогічні працівники є сертифікованими тьюторами.

Функціонує вебсайт дистанційних технологій навчання Національного фармацевтичного університету.