Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Категорії

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Адреса: 01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13 

Е-mail: [email protected]

Сайт: http://www.nmuofficial.com

Телефон: 044  234 92 76 

 

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця є набір за такими спеціальностями:

 • 221 Стоматологія
 • 222 Медицина
 • 222 Медицина «Факультет підготовки лікарів для Збройних сил України»
 • 225 Медична психологія
 • 226 Фармація, промислова фармація
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія
 • 228 Педіатрія 
 • 229 Громадське здоров'я
 • 073 Менеджмент, освітня програма «Менеджмент у сфері охорони здоров'я» 

На базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є Медичний фаховий коледж, який здійснює підготовку за спеціальністю 221 Стоматологія, кваліфікація – зубний технік.

Обсяги прийому у 2022 році

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність

Кількість бюджетних місць

Кількість контрактних місць

227 Фізична терапія, ерготерапія (1 курс)

0

100

227 Фізична терапія, ерготерапія (2 курс)

0

50

Освітній ступінь магістр

Спеціальність

Кількість бюджетних місць

Кількість контрактних місць

221 Стоматологія (1 курс)

8

342

221 Стоматологія (2 курс)

0

100

222 Медицина (1 курс)

740

300

222 Медицина (2 курс)

0

200

222 Медицина «Факультет підготовки лікарів для Збройних сил України»

40

0

225 Медична психологія

0

100

226 Фармація, промислова фармація (денна форма навчання)

0

200

226 Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання)

0

500

227 Фізична терапія, ерготерапія. Магістр 

0

50

228 Педіатрія

80

150

229 Громадське здоров’я (денна форма навчання)

0

25

229 Громадське здоров’я (заочна форма навчання)

0

25

073 Менеджмент у сфері охорони здоров'я (денна форма навчання)

25

073 Менеджмент у сфері охорони здоров'я (заочна форма навчання)

0

25

221 Стоматологія ортопедична, кваліфікація – зубний технік

0

60

Вартість надання освітніх послугдля студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2022 році

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність

Перший рік

Весь період

Період навчання

227 Фізична терапія, ерготерапія (1 курс)

18 832 грн

75 328 грн

4 роки

227 Фізична терапія, ерготерапія (2 курс)

18 832 грн 

56 496 грн

3 роки


 

Освітній ступінь магістр

Спеціальність

Перший рік

Весь період

Період навчання

221 Стоматологія (1 курс)

42 000 грн

210 000 грн

5 років

221 Стоматологія (2 курс)

42 000 грн

168 000 грн

4 років

222 Медицина (1 курс)

40 080 грн 

244 800 грн

6 років

222 Медицина (2 курс)

40 080 грн 

200 400 грн

5 років

222 Медицина з поглибленим вивченням англійської мови за професійним спрямуванням

60 000 грн

360 000 грн

6 років

225 Медична психологія

31 074 грн

186 444 грн

6 років

226 Фармація, промислова фармація (денна форма навчання)

31 074 грн

155 370 грн

5 років

226 Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання)

16 558 грн

74 511 грн

4,5 роки 

227 Фізична терапія, ерготерапія. Бакалавр (1 курс)

18 832 грн

75 328 грн

4 роки

227 Фізична терапія, ерготерапія. Бакалавр (2 курс)

18 832 грн

56 496 грн

3 роки

227 Фізична терапія, ерготерапія. Магістр 

31 074 грн

62 148 грн

2 роки

228 Педіатрія

31 074 грн

186 444 грн

6 років

229 Громадське здоров’я (денна форма навчання)

25 200 грн 

50 400 грн

1 р. 10 міс.

229 Громадське здоров’я (заочна форма навчання)

22 700 грн

41 600 грн

1 р. 10 міс

073 Менеджмент у сфері охорони здоров'я (денна форма навчання)

30 000 грн

40 000 грн

1 р. 4 міс.

073 Менеджмент у сфері охорони здоров'я (заочна форма навчання)

24 000 грн

32 000 грн

1 р. 4 міс.

221 Стоматологія ортопедична, кваліфікація – зубний технік

18 832 грн

37 664 грн

2 роки 

 

Вартість навчання для іноземних студентів

Спеціальність

Українська мова викладання

Англійська мова викладання

221 Стоматологія

3 600 $/рік (1 курс)

4 100 $/рік (2-5 курс)

3 600 $/рік (1 курс)

4 975 $/рік (2-5 курс)

222 Медицина

3 000 $/рік (1 курс)

3 600 $/рік (2-6 курс)

3 500 $/рік (1 курс)

4 700 $/рік (2-6 курс)

226 Фармація, Промислова Фармація

2 800 $/рік (1 курс)

3 300 $/рік (2-5 курс)

3 700 $/рік (1 курс)

4 075 $/рік (2-5 курс)

228 Підготовче відділення

1 200 $/рік

1 200 $/рік

В Університеті є симуляційний тренінговий центр, який максимально сприяє формуванню практичних навичок у лікарів-інтернів, формує поведінкові явища, формує ідеї, необхідні для виконання майбутньої практичної діяльності, а також допомагає розвивати як індивідуальні уміння, так і здатність до командної взаємодії. Значущість даної методики полягає в тому, що студенти мають можливість вдосконалити свої практичні навички в умовах співпраці з вірогідним пацієнтом в умовах обмеженого часу, отримує навички командної та самостійної роботи, при необхідності викладач може звернути увагу на помилки. Також необхідною частиною навчання є дебрифінг – обговорення з викладачем можливих помилок при виконанні навички. 

До структури симуляційного тренінгового центру належать: 

 • кімнати симуляції з поліфункціональними манекенами №3 
 • кімната відпрацювання практичних навичок 
 • кімната дебрифінгу 
 • кімната викладачів-інструкторів
 • технічна кімната 

Ресурс симуляційного тренінгового центру: 

 • поліфункціональні манекени – 5 од. 
 • манекени BLS – 3 од.
 • фантоми (дих. шляхи, аускультація, центральний та периф. доступи)
 • віртуальний тренажер для постановки периферійного доступу
 • дефібрилятори (мануальний, AED)
 • монітор пацієнта
 • середовище (наближене до реальності). 

У 2020 році було створено Університетську клініку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Це багатопрофільний заклад охорони здоров'я державного рівня, де три складові закладу вищої медичної освіти – освіта, наука і лікувальна робота – інтегруються на благо збереження здоров’я населення. 

Сьогодні на базі Університетської клініки розташовано 12 кафедр, нарощуються медичні потужності, що значно підвищить рівень надання медичної допомоги, до якої активно залучатимуться студенти під час навчання. 

Університетська клініка складається з наступних відділень: 

 • відділення хвороб терапевтичного профілю 
 • неврологічне відділення, відділення хвороб хірургічного профілю
 • відділення анестезіології та інтенсивної терапії
 • клініко-діагностична лабораторія, відділення променевої
 • ультразвукової та функціональної діагностики
 • відділення ендоскопічної діагностики та хірургії
 • патологоанатомічне відділення з морфологічною лабораторією
 • консультативно-діагностична поліклініка

Також в Університеті наявний Стоматологічний медичний центр, що є унікальною за своєю організацією та призначенням навчально-лікувальною установою, в якій надають висококваліфіковану та спеціалізовану амбулаторну консультативно-лікувальну допомогу населенню м. Києва та всіх регіонів України, а також готують майбутніх лікарів-стоматологів. 

Стоматологічний медичний центр Університету – основна навчальна база стоматологічного факультету, головним завданням якої є забезпечення найвищого в України рівня надання послуг у сфері вищої медичної стоматологічної освіти. 

Центр здійснює значний обсяг лікувальної допомоги: загальна кількість відвідувань пацієнтів в середньому за рік складає близько 240 тисяч, в тому числі дітей – більше 100 тисяч, в анестезіологічному відділенні під загальним знеболенням в амбулаторних умовах щорічно приймають більше 1400 пацієнтів. 

Для максимальної ефективності надання стоматологічної допомоги в Стоматологічному медичному центрі розташовані сучасні стоматологічні кабінети з усім необхідним устаткуванням для комфортного лікування пацієнтів.

У Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця проводиться додаткова підготовка до складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на 7-ми та 4-х місячних підготовчих курсах. Навчання відбувається у змішаній (стаціонарно-дистанційній) формі з 1 листопада по 31 травня (7-ми місячні ПК) та з 1 лютого по 31 травня (4-х місячні ПК) за державними програмами Міністерства освіти і науки України, зокрема з предметів, що відповідають переліку Українського центру оцінювання якості освіти: українська мова, математика, англійська мова, біологія, хімія, фізика.

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця функціонує відділ комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти. 

Наразі в системі дистанційної освіти в НМУ імені О.О. Богомольця активно впроваджена в навчальний процес модульна об'єктноорієнтована динамічна платформа створення інформаційно-освітнього середовища Університету LIKAR (це унікальна власна дистанційна платформа Університету), створена на основі систем MOCO та MOODLE. Функціональний запас цієї системи доволі великий. Ця платформа відноситься до автоматизованих інформаційних систем – систем управління навчальним процесом, дає можливість проєктувати, створювати та керувати інформаційно-навчальними ресурсами Університету, надає зручні засоби управління контентом і різні форми організації занять.

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця наявні 7 гуртожитків, з яких 5 – для вітчизняних студентів та 2 – для іноземних. 

У гуртожитках наявні 6 спортивних залів та 2 культурних центри для іноземних студентів. Також наявний окремий спортивний комплекс на території Університету, розмір – 780 м2. У ньому розташовано: 

 • 4 бадмінтонні майданчики
 • волейбольний майданчик
 • баскетбольний майданчик
 • майданчик для футзалу
 • зал важкої атлетики (гирьового спорту)
 • зал аеробіки (черлідингу)
 • стадіон 

Діяльність Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у сфері міжнародного співробітництва спрямована на сприяння розвитку міжнародної співпраці факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів НМУ, підтримку їх ініціатив та діяльності у сфері міжнародного співробітництва, координацію реалізації міжнародних проєктів, програм, договорів, грантів та інших форм співпраці із зарубіжними освітніми та науково-дослідними інституціями. Наразі міжнародне співробітництво НМУ здійснюється з 42 зарубіжними науково-освітніми та лікувальними закладами.