Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Категорії

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

Телефон: 38 (032) 275-76-32

Е-mail:[email protected]

Сайт: www.meduniv.lviv.ua

 

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів:

Підготовка молодших спеціалістів і магістрів здійснюється:

галузь знань “22 Охорона здоров’я” спеціальності:

 • “221 Стоматологія” (магістр),
 • “222 Медицина” (магістр),
 • “223 Медсестринство” (молодший спеціаліст),
 • “226 Фармація, промислова фармація” (магістр, денна і заочна форми навчання),
 • “228 Педіатрія” (магістр).

Конкурсні пропозиції, за якими здійснюється підготовка фахівців за ступенем магістра медичного та фармацевтичного спрямування на основі повної загальної освіти

Шифр та назва спеціальності (спеціалізації)

Ліцензований обсяг

Максимальний обсяг прийому за державним замовленням

Квота-1

Квота-2

221 Стоматологія

300

10

1

1

222 Медицина

1000

440

22

44

226 Фармація, промислова фармація 

310

10

1

1

228 Педіатрія

100

40

2

4

Вартість надання освітніх послуг для студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2022 році:

 • 221 Стоматологія – 49000,00 грн.
 • 222 Медицина – 46000,00 грн.
 • 226 Фармація, промислова фармація – 35000,00 грн.
 • 226 Фармація, промислова фармація(заочна форма навчання) – 29000,00 грн.
 • 228 Педіатрія – 44000,00 грн.

Навчальний імітаційний центр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, площею понад 300 квадратних метрів, розташований на території кампусу, облаштований за сучасними стандартами та готовий до проведення практичних занять для студентів та лікарів-інтернів. Частина обладнання використовується вже зараз, під час дистанційного навчання. На базі центру навчаються практичним навичкам терапевтичного, хірургічного, акушерсько-гінекологічного напрямків. 

Є симулятори для відпрацювання надання допомоги дітям різного віку, у тому числі з первинної реанімаційної допомоги новонародженим. В одному з класів встановлено симулятор для набуття мануальних навичок проведення лапароскопічних хірургічних втручань.  

На базі центру є симулятори для відпрацювання надання допомоги під час масивних кровотеч та кульових поранень, а також для проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих та дітей.

На базі університету проводяться підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства.

Технології дистанційного навчання постійно використовуються в Університеті під час організації здобуття освіти за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, очно-заочною) для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів за ліцензованими спеціальностями галузі 22 Охорона здоров’я для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також при здійсненні навчальних занять.

Університет проводить освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання та здійснюється він з дотриманням вимог законодавства про освіту, захист персональних даних, положення про організацію освітнього процесу в Університеті, а також санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час).

MISA –  навчальна інформаційна система. Інформаційна система має авторизований вхід для кожного здобувача вищої освіти, яка об’єднує їх в єдине інформаційно навчальне поле з викладачами та іншими учасниками навчального процесу. 

Платформа для здійснення дистанційного навчання:http://misa.meduniv.lviv.ua/ 

Упродовж багатьох років ЛНМУ реалізовує угоди про співпрацю у галузі науки, освіти та студентських обмінів з Вроцлавським медичним університетом імені П’ястів Шльонських (Польща), Познанським медичним університетом імені Кароля Марцінковського (Польща), Варшавським медичним університетом (Польща), Люблінським медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Польща), Гданським медичним університетом (Польща), Ягелонським університетом (Польща), Жешувським університетом інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Маастрихтським університетом (Нідерланди), Національним інститутом раку Національного інститут здоров’я (США), Катарським університетом (Катар). 

Науковці Університету беруть участь у міжнародних форумах: симпозіумах, конгресах, конференціях, робочих нарадах і зустрічах, які проводяться в Австрії, Болгарії, Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Туреччині, Франції, Хорватії, Чехії, Ірландії, Канаді, Ізраїлю, Сербії, Угорщині, Вірменії, Республіці Білорусь, Швейцарії, Аргентині, Нідерландах та ін. 

ЛНМУ включає в себе:

 • Медичний коледж;

Основний напрямок діяльності - підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю «Сестринська справа» на базі 9 та 11 класів, ліцензований обсяг – 120 осіб.

 • Стоматологічний медичний центр;

Основним напрямком діяльності Стоматологічного центру є забезпечення навчального і наукового процесу студентів стоматологічного факультету, а також забезпечення їх достатньою кількістю профільних хворих; забезпечення проходження навчальних та виробничих практик студентів університету, лікарів інтернів; участь у підготовці науково-педагогічних кадрів (магістрів, аспірантів з числа випускників університету, лікарів Центру, лікарів стоматологів з практичної охорони здоров’я; організація наукових семінарів, конференцій, презентацій за участю вчених профільних кафедр, студентів, лікарів стоматологічного центру, представників фірм-виробників; надання висококваліфікованої безкоштовної лікувально-консультативної стоматологічної допомоги населенню області і регіону.

 • Навчально-виробнича аптека;

Здійснює навчання студентів та інтернів з організації та економіки фармації, фармацевтичної хімії і технології ліків. Забезпечує поєднання навчального та виробничого процесів у підготовці фармацевтичних кадрів.

 • Ботанічний сад лікарських рослин;

Колекційна та наукова робота у ботанічному саду проводиться з метою розробки наукових основ збереження, відтворення та використання рослинних ресурсів у таких напрямках:

 • організація, утримання, розвиток колекційних ділянок лікарських рослин за принципом вмісту біологічно-активних речовин для демонстраційних, навчальних та наукових цілей;
 • вивчення, збереження та відтворення раритетного фітогенофонду західного регіону України;
 • відтворення спеціальних експозиційних груп рослин відкритого і закритого ґрунту;
 • створення насіннєвого фонду, обмін насінням і посадковим матеріалом з іншими вітчизняними і зарубіжними ботанічними садами та установами.

 

 • Бібліотека;

Бібліотека забезпечує доступ студентів, професорсько-викладацького складу та практикуючих лікарів до наукової та навчальної літератури, періодичних видань з метою ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності медичного університету.

 • Віварій;

Віварій здійснює утримання і розмноження лабораторних тварин, що використовуються для виконання експериментальних наукових досліджень і проведення навчального процесу.

 • Друкарня;

Друкарня забезпечує студентів та працівників університету науковою, навчально-методичною та іншою необхідною літературою. Здійснює підготовку для абітурієнтів та студентів університету довідників, газет та бланків, а також рекламних буклетів. Забезпечує роботу студентських наукових конференцій відповідним накладом тез, буклетів, сертифікатів, папок, грамот та ін. 

 • Спортивний клуб;

Займається фізкультурно-масовою та оздоровчою роботою серед студентів, викладачів та членів їх сімей. Проводить комплексні спартакіади серед лікувально-профілактичних закладів області, організацій та установ галузі, а також відкриті кубкові турніри з окремих видів спорту.

 • Спортивно-оздоровчий табір “Медик”

Табір розташований у чудовому сосновому лісі на березі одного з найчарівніших Шацьких озер – озері Пісочному. Влітку, з червня до серпня, тут можуть чудово провести час і відновити своє здоров’я понад 1000 відпочиваючих. 

Студенти і викладачі Університету мають змогу відпочивати у 16 дерев’яних будиночках по 4 кімнати в кожному або у триповерховому цегляному спальному корпусі на 84 місця з вигодами у дво- і тримісних номерах.

 • Музей історії медицини Галичини, музей хвороб людини та музей стоматології.

На балансі університету знаходиться 16 навчальних корпусів та 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування із 4 їдалень та 5 буфетів. Станом на 01.01.2022 в університеті працює 30 комп’ютерних класів, 79 методичних кабінетів, 11 читальних залів. У навчальному процесі використовується 1060 комп’ютерів, з під’єднанням до мережі Інтернет та 130 мультимедійних проекторів. Кафедри університету забезпечені вітчизняним та імпортним обладнанням, яке використовується для навчальних, лікувальних та наукових цілей. Спортивний комплекс університету має 8 спортивних залів, тир для стрільби з лука, ігровий зал, загальною площею 2652 кв.м.