Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Івано-Франківський національний медичний університет

Категорії

Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2 

Телефон: 380342533295 

Е-mail: [email protected]

Сайт: https://www.ifnmu.edu.ua/uk 

 

У Івано-Франківському національному медичному університеті є набір за такими спеціальностями:

За освітнім ступенем “Магістр”: 

 • Медицина; стоматологія
 • фармація, промислова фармація
 • фізична терапія
 • ерготерапія

За освітнім ступенем “Бакалавр”: 

 • фізична терапія
 • ерготерапія

За освітнім ступенем “Фаховий молодший бакалавр”: 

 • медсестринство
 • стоматологія ортопедична
 • фармація
 • промислова фармація

Обсяг прийому бюджетних місць у 2022 році становить 350 місць (в т.ч. аспірантура -15)

Обсяг прийому контрактних місць у 2022 році становить:

 • в університеті -1307 місць ( в т.ч. аспірантура – 32)
 • у фаховому медичному коледжі - 200 місць. 

Вартість одного року навчання та за весь строк навчання для громадян України, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 році:

Ступінь бакалавр

Спеціальність

Вартість одного року навчання (грн./рік)

Вартість за весь строк навчання (грн.)

Фізична терапія, ерготерапія - вступ на 1 курс 

26000 грн.

104000 грн.

Фізична терапія, ерготерапія - вступ на 2 курс

26000 грн.

78000 грн.

Ступінь магістр

Медицина - вступ на 1 курс Медицина

46000 грн.

276000 грн.

Медицина - вступ на 2 курс Медицина

46000 грн.

230000 грн.

Стоматологія - вступ на 1 курс 

49000 грн.

245000 грн.

Стоматологія - вступ на 2 курс 

49000 грн.

196000 грн.

Педіатрія                                    

40000 грн.

240000 грн.

Фармація, промислова фармація  

(денна форма здобуття освіти)  вступ на 1 курс                 

35000 грн.

175000 грн.

Фармація, промислова фармація  

(денна форма здобуття освіти)  вступ на 2 курс  

35000 грн.

140000 грн.

Фармація, промислова фармація  

(заочна форма здобуття освіти)  вступ на 1 курс 

29000 грн.

159500 грн.

Фармація, промислова фармація  

(заочна форма здобуття освіти)  вступ на 2 курс

29000 грн.

130500 грн.

Фізична терапія, ерготерапія - вступ на 1 курс

26000 грн.

52000 грн.

 

Вартість навчання (в доларах США*) для іноземців, які вступають до ІФНМУ в 2022 році

Спеціальність 

Ступінь вищої освіти, мова навчання 

Вартість навчання  

(в доларах США  за один рік навчання)* 

Вартість навчання  

(в доларах США  за весь строк навчання)* 

221 Стоматологія 

Магістр; українська мова навчання 

3 800 

19 000 

Магістр; англійська мова навчання 

4 300 

21 500 

222 Медицина 

Магістр; українська мова навчання 

3 700 

22 200 

Магістр; англійська мова навчання 

4 000 

24 000 

226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти) 

Магістр; українська мова навчання 

3 200 

16 000 

Магістр; англійська мова навчання 

3 600 

18 000 

226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти)  

Магістр; українська мова навчання 

3 000 

16 500 

Магістр; англійська мова навчання 

3 200 

17 600 

*- оплата здійснюється в гривневому еквіваленті по курсу Національного банку України на день оплати в безготівковій формі. Оплата навчання здійснюється згідно з договором про надання платної послуги для підготовки фахівців

 

Функціонують класи симуляційної медицини на базі центру ОСКІ, виділено площі під окремий симуляційний центр.

В університеті функціонує Університетська клініка, яка включає Центр клінічної медицини зі стаціонаром на 60 ліжок і поліклінікою та Центр стоматології.

Також ІФНМУ має підготовче відділення для іноземних здобувачів освіти, як структурний підрозділ факультету підготовки іноземних громадян.

В Університеті добре розвинена інфраструктура, яка забезпечує  здобувачам безпечні умови навчання та відпочинку.  Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я студентів гарантується дотриманням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, що підтверджуються чинними Актами перевірки. Приміщення ІФНМУ, студентські гуртожитки мають Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючого об’єкту. У гуртожитках наявна протипожежна сигналізація з оповіщенням на кожну кімнату. Навчальні корпуси, гуртожитки забезпечені первинними засобами пожежогасіння; планами евакуації, які розміщені на видних місцях. 

В ІФНМУ забезпечено рівноправні відносини між усіма учасниками освітнього процесу, що відображено у нормативно-правових документах. Здобувачі освіти та викладачі  мають можливість вільно реалізовувати свої наукові, творчі, професійні надбання у розробці та впровадженні власних наукових та освітніх розробок з їх подальшою популяризацією в роботі студентських наукових гуртків, майстер-класах, відкритих заняттях, конференціях тощо. Академічна свобода студентів забезпечується вільним вибором вибіркових дисциплін, участю у студентському самоврядуванні та інших студентських організаціях. 

Для оперативного інформування студентів залучені студентське радіо та телебачення, сторінки у соціальних мережах та месенджерах. 

Матеріально-технічні ресурси ІФНМУ відповідають сучасним вимогам та повністю забезпечують реалізацію освітніх програм, що підтверджується фінансовими документами. В Університеті для забезпечення практичної підготовки здобувачів функціонують навчально-практичні центри  https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/navchalno-praktychnyi-tsentr .

Для забезпечення освітнього процесу використовується ліцензійне інформаційне забезпечення на базі платформи Microsoft, працює 37 комп’ютерних класів (1151 дисплейне місце) з доступом до мережі Internet. Бібліотека забезпечена безкоштовним доступом до європейських і світових бібліотек та баз даних. 

Для надання освітніх послуг здобувачам освіти забезпечено якісне освітнє середовище: 

 • 22 навчальні корпуси
 • навчально-практичний центр
 • 10 акредитованих навчально-наукових лабораторій
 • навчально-реабілітаційний центр «Арніка» 
 • навчально-експериментальна база. 

Для забезпечення реалізації прав на освіту особам з особливими освітніми потребами в ІФНМУ затверджений та введений у дію «Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та маломобільним групам населення в ІФНМУ», яким визначаються дії працівників щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в будівлях та приміщеннях ІФНМУ цієї категорії здобувачів освіти. 

В ІФНМУ, за поданням деканів факультетів, формується індивідуальна освітня траєкторія для здобувачів освіти, які потребують не тривалого лікування та реабілітації, реалізують право на академічну мобільність, здобувають освіту за декількома ОП, для проходження стажування за кордоном.

В Університеті функціонують чотири гуртожитки. В ІФНМУ працює спортивний комплекс який включає: 

 • спортивний зал для занять ігровими видами спорту та фізичним вихованням 
 • футзал 
 • спортивний зал для ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, йоги
 • спортивний зал для атлетичних видів спорту 
 • спортивний зал для занять видами боротьби 
 • майданчик пляжного волейболу та футболу
 • майданчик для стрітболу (вуличного баскетболу)
 •  плавальний басейн для занять спортом та оздоровлення студентів
 • тренажерний зал 
 • тенісний зал
 • зал важкої атлетики 
 • спортивний майданчик із штучним покриттям для мініфутболу