Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Буковинський державний медичний університет

Категорії

Адреса: 58002,  м. Чернівці, Театральна площа, 2

Телефон: 0372 55 37 54 

Е-mail: [email protected]

Сайт: https://www.bsmu.edu.ua/ 

У Буковинському державному медичному університеті є набір за такими спеціальностями:

 • 222 Медицина (магістр); 
 • 221 Стоматологія (магістр); 
 • 223 Медсестринство (магістр); 
 • 225 Медична психологія (магістр); 
 • 226 Фармація, промислова фармація (магістр);
 • 223 Медсестринство (бакалавр);
 • 221 Стоматологія (молодший бакалавр); 
 • 226 Фармація, промислова фармація (молодший бакалавр);
 • 223 Медсестринство (фаховий молодший бакалавр); 
 • 226 Фармація, промислова фармація (фаховий молодший бакалавр);

 

Обсяги прийому у 2022 році

Спеціальність (освітній ступінь)

Кількість 

бюджетних місць

Медицина (магістр)

225

Стоматологія (магістр)

7

Медична психологія (магістр)

10

Фармація, промислова фармація (магістр, денна)

10


 

Спеціальність (освітній ступінь)

Кількість 

контрактних місць

Медицина (магістр)

475

Стоматологія (магістр)

110

Медична психологія (магістр)

39

Фармація, промислова фармація (магістр, денна)

84

Фармація, промислова фармація (магістр, заочна)

130

Медсестринство (магістр)

10

Медсестринство (бакалавр)

80

Стоматологія (молодший бакалавр)

50

Медсестринство
(фаховий молодший бакалавр) 9 клас

30

Медсестринство
(фаховий молодший бакалавр) 11 клас

30

Фармація, промислова фармація
(молодший бакалавр, денна)

50

Фармація, промислова фармація
(молодший бакалавр, заочна)

10

Фармація, промислова фармація
(фаховий молодший бакалавр, денна) 11 клас

30

Фармація, промислова фармація
(фаховий молодший бакалавр, заочна) 11 клас

15

Фармація, промислова фармація
(фаховий молодший бакалавр, денна) 9 клас

45

 

Вартість надання освітніх послуг для студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2022 році

Спеціальність (освітній ступінь)

Строк навчання, роки

Вартість навчання, грн

За весь період, грн

1 рік

2 рік та наступні роки

Медицина (магістр)

6

42 000 

45 600 

270 000 

Стоматологія (магістр)

5

43 900 

48 900 

239 500 

Медична психологія (магістр)

6

32 100 

34 900 

206 600

Фармація, промислова фармація (магістр, денна)

5

29 950 

33 650 

164 500 

Фармація, промислова фармація (магістр, заочна)

5,5

23 500 

26 500 

142 750 

Медсестринство (магістр)

2

25 000 

25 000 

50 000 

Медсестринство (бакалавр)

1

23 900 

 

23 900 

Стоматологія (молодший бакалавр)

2

26 900 

26 900 

53 800 

Медсестринство
(фаховий молодший бакалавр) 9 клас

4

21 900 

21 900 

87 600 

Медсестринство
(фаховий молодший бакалавр) 11 клас

3

21 900 

21 900 

65 700

Фармація, промислова фармація
(молодший бакалавр, денна)

2

23 500 

23 500 

47 000 

Фармація, промислова фармація
(молодший бакалавр, заочна)

3

14 000 

14 000 

42 000

Фармація, промислова фармація
(фаховий молодший бакалавр, денна) 11 клас

2

23 500 

23 500 

47 000 

Фармація, промислова фармація
(фаховий молодший бакалавр, заочна) 11 клас

3

14 000 

14 000 

42 000 

Фармація, промислова фармація
(фаховий молодший бакалавр, денна) 9 клас

3

23 500 

23 500 

47 000 


З метою забезпечення якісної практичної підготовки студентів та лікарів-інтернів в університеті функціонує Навчально-тренінговий центр симуляційної медицини, який обладнано сучасним симуляційним обладнанням: 

 • робот-симулятор дорослої людини
 • робот-симулятор новонародженої дитини
 • манекени для навчання навичкам евакуації
 • манекен для складної інтубації, манекени для індивідуального та групового навчання навичкам серцево-легеневої реанімації
 • гінекологічні симулятори, манекен для проведення ін’єкцій
 • манекени по догляду за немовлям тощо. 

На базі центру зі студентами, лікарями-інтернами та лікарями також проводяться практичні заняття з використанням симуляційних технологій, майстер-класи та симуляційні тренінги із залученням стандартизованих пацієнтів. 

В університеті функціонує 8 гуртожитків, які розраховані на 2948 ліжко-місць. Гуртожитки укомплектовані необхідними меблями, м’яким інвентарем, душовими, пральнями, кімнатами гігієни тощо. 

У БДМУ створено належні умови для занять з фізичного виховання, тренувального процесу та оздоровлення здобувачів освіти, фахівців. Спортивна база складається з:

 • Спортивного комплексу (м. Чернівці, вул. О.Гузар, 2), де функціонує п’ять спортивних залів (ігровий зал, зал загальної фізичної підготовки, зал рекреації та фітнесу, 2 атлетичних зали). Загальна площа залів становить 762,3 м2.
 • Університетського спортивно-оздоровчого табору «Здоров‘я» (с. Репужинці Заставнівського району), створеного для підготовки спортсменів до змагань та оздоровлення здобувачів освіти, навчальні приміщення площею 492,8 м.кв. У таборі працює 3 спортивних майданчики (волейбольний, баскетбольний та футбольний) загальною площею 428,0 м2 та плавальний басейн загальною площею 60,5 м2.

В університеті функціонує палац «Академічний» на 700 місць, в якому створені чудові умови для проведення різнопланових студентських вечорів, мистецьких заходів, творчих зустрічей, занять у гуртках художньої самодіяльності. Творчі колективи палацу – народний аматорський ансамбль пісні та танцю «Трембіта» і Студентський народний аматорський театр – у 2021 році підтвердили своє звання «народний». Університет має історико-медичний музей, який знаходиться у будівлі палацу «Академічний».

Спільно з Департаментом охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації створено та функціонують обласні центри ендоурології та літотрипсії; ендоскопічної хірургії, пластичної реконструктивної та естетичної хірургії; гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету; термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики;  травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта; кабінет УЗД НЛЦ «Університетська клініка» БДМУ; центр малоінвазивної хірургії та гінекології; центр ендоскопічної урології;  навчально-лікувальний стоматологічний центр «Університетська клініка». Також функціонує медичний консультативний центр БДМУ (електронна поліклініка на базі Helsi).

З метою підготовки до складання ЗНО та адаптації майбутніх абітурієнтів до навчання в університеті функціонують підготовчі відділення для вітчизняних та іноземних громадян. Для забезпечення високого рівня підготовки слухачів, використовуються сучасні методи вивчення та засвоєння інформації, зокрема інтернет-технології навчання - “Центр підготовки абітурієнта БДМУ”. На даному вебресурсі випускники 11 класів мають змогу в дистанційному режимі підготуватися до складання ЗНО з біології, хімії, української мови та літератури.

В університеті впроваджені дистанційні інтернет-технології підтримки освітнього процесу з використанням електронної системи управління навчанням «MOODLE». Створено сервер дистанційного навчання , на якому розміщені електронні навчально-методичні матеріали з дисциплін, які викладаються в університеті, в т.ч. англійською мовою. Навчально-методичні матеріали представлені у вигляді методичних вказівок, конспектів, наочних елементів (навчальні таблиці, відео- та аудіоролики, презентації лекцій,  мікрофотографії, рентгенограми тощо), тестових завдань для самоконтролю. Електронна база навчально-методичних матеріалів доступна для студентів університету в будь-який час доби. Також функціонує портал для самостійної підготовки студентів до тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту – тестових інтегрованих іспитів «Крок». 

З метою об’єктивізації оцінювання студентів та забезпечення прозорості освітнього процесу БДМУ розробив та першим серед медичних ЗВО України впровадив інформаційну онлайн систему обліку відвідування занять та успішності студентів – «Електронний журнал успішності». За допомогою цієї системи кожен здобувач освіти має доступ через мережу Інтернет до інформації щодо його поточної успішності, результатів підсумкового контролю та виробничої дисципліни.

Університетом налагоджена співпраця з закордонними університетами та клініками, що дозволяє студентам навчатися за програмами академічної мобільності в рамках проєкту Erasmus+, проходити стажування та виробничу практику за кордоном у провідних закладах освіти та лікувальних установах світу.